Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

The Battle Of Säve - 3

Publicerad 2015-01-18 16:32:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,


 
Swedavia gick på ett par dygn från att vara delägare av Säve, till obestrid ensamägare för att sedan offentliggöra nedläggningen av flygplatsen. Men man kan fråga sig varför Swedavia egentligen var delägare i bolaget som ägde flygplatsen Säve? Det har att göra med att det statliga bolaget ärvde delägarskapet från Luftfartsverket (LFV, vilket ombildades den 1 april 2010). Vilka motiv hade då LFV att för cirka 15 år sedan köpa in sig i Göteborg-Säve Flygplats AB?

Följande är hämtat från en dom i Miljööverdomstolen år 2001 vilken finns publicerad på lagen.nu:

Staten har tvärtom ett intresse av viss utveckling av civilflyget på Säve med hänsyn till trafiksituationen på Landvetter. Den utveckling av flygverksamheten där som drivs av Luftfartsverket kräver att Säve är öppen för viss civil flygverksamhet om inte inom en förhållandevis nära framtid en tredje bana byggs på Landvetter; kostnaderna för detta ligger enligt vad som uppgetts i storleksordningen 10 - 15 miljarder kr. Luftfartsverket har, efter medgivande av regeringen, mot den här bakgrunden trätt in som delägare i Göteborg-Säve Flygplats AB. Eftersom det sålunda inte finns några mot kommunens prioritering av markanvändningsfrågorna stående allmänna intressen föreligger inte några hinder mot den sökta verksamheten utifrån allmänna markhushållningssynpunkter enligt NRL.

Tredje bana på Landvetter? Bana nummer två finns ju inte heller. Nej, det finns bara en (1) bana på Landvetters flygplats. Så man kan ju då undra om Swedavia, i och med nedläggningen av Säve, snabbare än snabbt kommer bygga den där nya banan på Landvetter? Har man ordnat att ett sånt ärende kommer blixtbehandlas? Vidare står det bland annat även detta i länkade dokumentet:

 
Som redovisats i den överklagade domen avser sökanden att utveckla och tillgodose ett regionalt behov av flygverksamhet bestående av dels allmänflyg (skol- och privatflyg), dels samhällsanknutet flyg (ambulansflyg och flyg för organtransporter, räddningstjänst och polisverksamhet) och dels visst kommersiellt flyg (bruksflyg, taxiflyg, viss speciell linjefart och viss specialcharter). Flygplatsen skall vidare fungera som alternativflygplats för de flygföretag som trafikerar Göteborg-Landvetter flygplats. Sökanden har härtill gjort gällande att det är uppenbart att anläggande av en helt ny flygplats för att tillgodose de ändamål som ansökningen gäller skulle resultera i oskäliga kostnader.


Miljööverdomstolen konstaterar att sökanden i målet inte har gjort någon närmare utredning av alternativ till Säve för den sökta flygverksamheten. Det enda realistiska alternativet för den tyngre trafiken är emellertid Landvetter och för övrigt flyg finns inte något alternativ. För att den tyngre trafiken skall kunna tas emot på Landvetter krävs att ytterligare en bana anläggs där. Som tidigare angetts är kostnaden för att bygga ut Landvetter med ytterligare en bana betydande och utredningen visar vidare att det även med en utbyggnad av Landvetter finns behov av Säve flygplats, såväl från militära som civila utgångspunkter.
 
Med andra ord, det fanns flygoperativa skäl för LFV att gå som delägare och därigenom säkerställa driften av Säve flygplats. Militären var runt sekelskiftet dessutom på väg bort ur bilden. Det nedläggningsbeslut som Swedavia kom med förra veckan är alltså inte genomtänkt i opererativt hänseende. Statliga Swedavia hanterar flöden i form av pengar och passagerare för att göra så stor vinst som möjligt. Att tänka på hur man genomför själva flygandet är inget man varken bry sig om eller ens förstår. I fallet Säve är detta alltså helt uppenbart. Det räcker med att tänka att något blockerar Landvetters enda landningsbana, det kan vara väderlek eller det kan var flygplan med punktering - var ska de resernärer som ska till/från rikets andra stad åka till/ifrån istället? Jönköping? Halmstad? Karlstad? Rygge? Arlanda?

Hur var det nu? En av huvuduppgifterna för Swedavia är att bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Att då lägga ner Säve är inte bara ett stort risktagande, det är uppenbart kontraproduktivt.

Vad är kostnaden för att bygga ytterligare en bana på Landvetter? Räcker de 250 miljoner kronorna som det sägs att det ska kosta för att åtgärda bärigheten på Säve? Enligt uppgift så är bärigheten på Säve uppmätt till PCN (Pavement Classification Number) 28 på banan och dito 11 på taxibanan. Plattat lär ha ett PCN-värde däremellan. 250 miljoner kanske inte är så dyrt om Swedavia vill slippa klanta till saker och ting och få ett rykte a la svensk järnväg på halsen. Men det gjorde väl för ont om beslutsfattarna skulle behöva tänka så långsiktigt?

  

Kanske är problemet egentligen inte bärigheten utan att man måste ha ett nytt miljötillstånd, rörelserna på Säve har ju "gått i taket" som ligger på 58 000 rörelser/år. Som tidigare nämnts har flygplatsen varit till salu en längre tid och ofta har det nämnts att det är svårsålt på grund av behovet av ett nytt miljötillstånd.
 
Eller hur var det med det egentligen? Enligt uppgift är det Göteborgs kommun som drivit på för att genomföra en försäljning, kanske kan det också varit så att en intressent dykt upp? Någon som kan spendera en hel del på Säve och därmed allvarligt underminera Landvetters ställning? Ett scenario som Swedaiva till varje pris vill undvika. Därför så löste Swedavia snabbt in övriga ägares aktier, enligt en klausul som gissningsvis fanns stipulerad i avtalet mellan parterna. Swedavia skyr inga medel...

Vem äger vad? Ja, ägandet av marken på Säve är rätt rörig med olika "tårtbitar" som är styckade lite konstigt. Öster om bana 01/19 - som är huvudbana - och norr om Aeroseum äger Volvo. Den kortare bana 04/22 ligger till större delen på Volvos mark, men arrenderas ut till flygplatsbolaget. Platta 1 och hangarer ligger på flygplatsbolagets mark, men själva bana 01/19 ägs tydligen av Swedavia. Detta gör att det var Swedavia som fick hosta upp kulor när det genomfördes panikåtgärder rörande bärigheten innan jul 2014. Det snackas om att man spenderade mellan två och fem miljoner kronor. Något som kan tyckas rätt konstigt med tanke på att Swedavia hade för avsikt att lägga ner. Men det kan ha sin förklaring i att Swedavia under en period ville testa om man kunde hantera den extra trafiken på Landvetter. Om man fått problem där hade man snabbt fixat till Säves bana, antingen bara pappersmässigt eller med provosoriska förstärkningar. På så vis hade man hållit igång trafiken tills man var redo att ta över den till Landvetter. Fast nu gick detta tydligen så pass bra och därför tyckte man att kunde gå "pang på rödbetan" och ta det där nedläggningsbeslutet.

 

Utifrån detta resonemanget kan man också grubbla över när eventuellt den där klausulen tillkom i avtalet. Var det på LFV:s tid - för att säkerställa driften av Säve - eller är det ett påfund som lagts till efter den 1 april 2010? Alltså det datum som Swedavia bildades. Det handlar om samma ägarandel, men skillnaden i motiv är som natt och dag!

 

Hursom, nu man får verkligen hoppas att det tas ansvar för de cirka 55 000 rörelserna/år som är kvar när den tunga trafiken har fått flytta från Säve. Det är alltså 94,8 procent av trafiken och "bara" 10 000 rörelser mindre än Landvetters årsproduktion. Dessutom är väl Säve enligt Trafikverket klassat som ett riksintresse.

Swedavia är nog det dummaste påfund som någonsin drabbat FlygSverige. Man kör gärna med följande slogan: Swedavia är flygplatsbolaget som tänker bortom flygplatsen. Må dä...eller tänker inte alls? För den kan ju tolkas lite som man vill.

Om du tidigare inte gjort det, läs de tidigare inläggen i samma ämne: The Battle Of Säve - 1 och The Battle Of Säve - 2. Posta gärna under #‎räddaSäve‬ på sociala medier.
 

Kommentarer

Postat av: Weiron

Publicerad 2015-01-18 18:03:13

Man bör kanske komma ihåg att när Säve flygplats anlades var det helt styrt av de uppfattningar som dåvarande flygplatschefen på Torslanda,senare flygplatsdirektören på Landvetter,drev med kravet på att flygklubbar, affärsflyg likväl som polisflyg och räddningsflyg etc hade att flyttas till Säve. Det gavs enligt honom och LFV helt enkelt inte utrymme för denna typ av flygverksamhet på Landvetter.

Den påvra stationsbyggnad som därvid byggdes, men framförallt de taxibanor som anlades från bana 01-19 med tillhörande ramp projekterades aldrig för tung luftfart. Och där är vi nu..
Varken Swedavias vice vd eller vd:n på Göteborg City Airport har någon som helst kunskap om flygplan eller flygverksamhet överhuvudtaget. De är ekonomer med främsta föresats att minimera kostnader och generera intäkter. Politiskt tillsatta styrelseledamöter i "bolagsstyrelsen" är
inte heller att räkna med... Tyvärr!
Lycka till med den nödvändiga, enligt planerna, ut- och tillbyggnaden av Göteborg Landvetter Airport.
Den som inte känner historien kan heller inte forma framtiden!
Hemställer att den flyghistoriska föreningen tilldelar Wistrand och C:o årtets "Söderbergsplakett" med föresatsen "Pionjärernas flyg - framtidens flyg"...
Postat av: J

Publicerad 2015-01-19 04:39:24

Du vet ju inte vad du pratar om, konspirationsteorier hit och dit. Någon ny bana på ESGG lär inte vara aktuellt än på många år. Man kan utan problem ta emot den lilla tunga trafiken från Säve redan idag, och mer därtill. Ett första steg sedan är utbyggnad av plattan om ett antal år och på lång sikt även utbyggnad av taxibanesystemet.

Postat av: F

Publicerad 2015-01-19 10:59:26

...och i och med att ingen ny bana är aktuell på Landvetter på många år är nedläggningsbeslutet av Säve än mer obegripligt, J! Så jag vet nog allt vad jag pratar om...

Postat av: ESGB

Publicerad 2015-01-19 11:24:26

J verkar tro det politiker vill att han skall tro...

Postat av: Anonym

Publicerad 2015-01-20 19:55:25

Bara en endaste landningsbana för trafikflyget i rikets Andra Stad- hur tänker dom!?
Tja, det är väl en jävla röta att rikets Tredje Stad har en andra flygplats som INTE ägs å drivs av Swedavia! Det är en herrans nåd att den ligger i ett annat land- Kastrup!

Postat av: F

Publicerad 2015-01-27 10:13:55

Enligt uppgifter har Swedavia igår informerat folk på Säve att de INTE kommer att delge dessa vilka fyra företag som har gjort markundersökningar på sistone. Med andra ord, det luktar Swedavia-skunk lång väg igen, man förnekar sig aldrig. Jag inte ett dugg förvånad. Att mörka, köra med fula tricks, ge olika information till olika aktörer etc, det har vi sett under senare år vad det gäller Bromma. Swedavias sätt att bete sig anstår inte på långa vägar ett företag som du och jag, såsom svenska medborgare, faktiskt kan sägas vara delägare i...

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela