Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Mony Mooney

Publicerad 2014-01-31 14:15:00 i Mooney, Musik - 60-tal,Tommy James and The Shondells  Mony Mony
 
....nådde en förstaplats på englandslistan 1968 och låg som bäst på plats tre på Billboard samma år. 19 år senare blev dock Billy Idols liveversion av låten Billboardetta. Att man i versen - gärna under konserter - kunde klämma in "en fräck liten ramsa"
hjälpte säkert Idols Money Money att nå denna listplacering.
 
Fast jag har alltid av någon anledning tenderat att revidera låttiteln till Mooney Mooney... Trevlig helg!

The Battle Of Bromma - 19

Publicerad 2014-01-29 22:22:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 

Dags för ett nytt gästinlägg av Niclas Blåbäck. Ordet är ditt -

Som tidigare berättats försökte Swedavia och Transportstyrelsen (TS) hålla ansökan om att göra Bromma till en storflygplats hemligstämplad, något man inte lyckades med efter att kammarrätten gjorde en drastisk annorlunda bedömning. Då frågar vi oss lite spontant varför ville man hemligstämpla det hela? Vad fanns det för anledning? Om vi skulle ta och titta lite närmare på ”samarbetet” mellan Transportstyrelsen och Swedavia. I ansökan finns nämligen ett par tjänsteanteckningar från möten mellan Swedavia och Transportstyrelsen i ärendet. Vi gör en tidslinje:

  
2013-11-18
”TS redogjorde ännu en gång för svårigheten att godkänna denna ansökan speciellt med avseende på det stora antal nya hinder och de mycket höga nivåerna som ansökan avser”
  
2013-11-21
”Vi (TS) påpekade återigen vår svårighet att fatta beslut om alla avvikelser och speciellt när det gäller "det mest besvärande antal hinder" som ansökan avser”
  
2013-12-05
”Beviljar ett antal medgivande om undantag från föreskrifterna uppdelad på perioder t.o.m 2016, 2021 samt 2038. Förutom medgivande av undantag från utformning av flygplats godkänns samtliga befintliga hinder som genomtränger 3C hinderytor”
  
”Avslag på ansökan om medgivande av undantag för framtida, nya upp till flygplatsens föreslagna hinderreglerande nivå”
  
”Olle Sundin uttryckte sin förvåning och sitt missnöje över vårt beslut avseende att inte godta nya hinder och informerade oss om konsekvenser (ekonomiska m m) detta skulle innebära för utvecklingen av Bromma flygplats och Stockholm Stad”
   
 
Nu kan ställa sig följande fråga: Vad var det egentligen som hände mellan den 21 november och den 5 december? Tjänstemannen på Transportstyrelsen förklarade enligt tjänsteanteckningarna tydligt att ansökan var svår att godkänna, dessutom flera gånger. Men den 5 december så har man alltså tydligen gjort en helomvändning. Vad var det egentligen som hände just här? En del av materialet är fortfarande hemligstämplat. Varför? Vad är det man vill dölja? Eller låt oss klargöra frågan lite till: Vem/vilka var det som utövade påtryckningar på Transportstyrelsen inför besluttagandet?
 
Flygplatschefen på Bromma, Olle Sundin, var uppenbarligen förberedd att hela ansökan skulle gå igenom, trots att man från myndighetens sida egentligen inte alls upplever det som en självklarhet – ja, till och med kanske inte alls. Det som är mest anmärkningsvärt är att Sundin ifrågasatte varför Transportstyrelsen inte automatiskt kunde godkänna alla nya hinder runt om flygplatsen och talade om ekonomiska konsekvenser. Med andra ord är det uppenbart att ekonomiska konsekvenser har bra mycket högre prioritet än flygsäkerhet inom Swedavias ledning…  

 
 
Uppdaterat 140130

Klas Nilsson, kommunikationschef Swedavia, har idag besvarat Karyds debattinlägg i Svenska Dagbladet som jag puffade för häromdagen - läs Stockholm behöver två moderna flygplatser.

Föga förvånande säger Nilssons artikel i mitt tycke egentligen ingenting. Det finns inget av substans, inga nyheter, det är samma saker man har hört förut - Swedavias Brommamantra.
Sin vana trogen lyckas man dessutom lägga krokben på sig själv:

Parallellt nämner Arne Karyd också att ett ökat kollektivt resande till och från Arlanda skulle skapa möjligheter för Bromma att ta vara på allmänflygets intressen, ett intresse som ligger utanför flygplatsens grunduppdrag.

Nej, inte enligt dokumentet som beskrev  v a r f ö r  Brommas arrendeavtal skulle bli förlängt till 2038!

Samtidigt ska moderniseringen ske på ett sådant sätt att det skapar möjligheter för fler än själva flygplatsen. En viktig del för oss handlar om att samverka med kommuner och boende kring flygplatsen för att hitta lösningar som innebär förbättringar för alla.

Bevisligen inte, eftersom man tagit på sig att på eget bevåg omformulera flygplatsens ”grunduppdrag”.
Och än så länge ser vi inte någon som helst förbättring av situationen för allmänflyget/affärsflyget vad det gäller Bromma - "för alla" sa man... Samarbetet med kringboende haltar betänkligt efter Swedavias mörkande och tricksande, det pyr rätt friskt för närvarande i grannskapet.

Ibland brukar vi skoja om hur svårt man inom Swedavia har med att veta vad flyg är i dess olika varianter. Idag kunde man inte undgå att notera Nilssons sätt att uttrycka sig:

Vi tar även aktiva steg för att säkerställa Affärsflyg för Stockholm, Linjeflyg och Statsflyg vid Bromma.

Nog för att Linjeflyg var - och är än idag - i det närmaste ett begrepp, men för Brommas del flyttade bolaget den 1 oktober 1983.
Uttrycken "Affärsflyg för Stockholm" och "Statsflyg vid Bromma" avser jag återkomma till.
 
Och slutklämmen:

Vi är stolta över Brommas historia och det förtroende vi fått att utveckla flygplatsen, vi kan därför inte låta bli att säkerställa dess framtid.

"Säkerställa"?! Snarare blir det ju resultatet det motsatta (se Niclas text ovan och Karyds debattinlägg). Meningen ska vara ironiskt, den ska ha en slags kul avslutande tvist, men hur känns "skrattet"? Att sedan säga att de är stolta över Brommas historia och i samma stund slänga ut allmänflyget tyder på...historielöshet. Allmänflyget/affärsflyget (för Stockholm/Sverige) har varit en naturlig del av Bromma flygplats allt sedan invigningen i maj 1936. Jag ironiserar inte över detta faktum. Sin egen historia kommer knappast Swedavia ha anledning att vara stolt över, ett faktum som jag - och många med mig - kommer kunna ironisera om i en avsevärd tid framgenom. 

Och dessutom slänga ut Flygande Veteraner och deras DC-3 "Daisy" från Bromma samt alltså i nästa andetag påstå sig stolta över flygplatsens historia - Hur bra rimmar det?

Swedavia präglas av okunnighet, farlig okunnighet...


Uppdaterat 140204

Hela området är enligt John Erikssons examensarbete på LTH 2010 värt 10-22 miljarder. Om denna pekuniära frestelse inte ska bli staden övermäktig före 2038 måste Bromma erbjuda sina unika fördelar. Dit hör definitivt inte transfer (flygplansbyte mellan olika linjer), däremot dagens dussintal inrikeslinjer och allmänflyget, särskilt affärsflyget. För näringslivets syn på Swedavias hantering av affärsflyg hänvisas åter till Sven Hagströmers m.fl. inlägg i DI 12-01-17 som Swedavia inte besvarade och Klas Nilsson inte berör. Bromma bör också återfå sin roll som bas för de snart rödlistade flyganknutna småföretagen.

Ett citat från Arne Karyds slutreplik, en artikel med rubriken Bromma och Arlanda bör inte konkurrera som Svenska Dagbladet publicerade sent på måndagskvällen. Läs hela artikeln här.

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela