Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Nej tack till Remote Towers - 7

Publicerad 2018-03-08 09:12:00 i Allmänt, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 
Igår sändes detta nyhetsinslag av SVT. Från artikeln publicerad av SVT Västernorrland:

Den 8 februari stängdes Sundsvall-Timrå flygplats efter ett strömavbrott som enligt Svensk pilotförening slog ut fjärrstyrningen till och från flygplatsen.
 

– Den information vi har är väldigt tydlig och visar att det var en komponent mellan kontrollcentralen och kameramasten som fallerade. Till skillnad från det Luftfartsverket, LFV gått ut med är det vår uppfattning att Sundsvalls flygplats inte hade behövt stänga om man hade haft en traditionell torndrift, med flygledare i tornet, menar Tomas Gustafsson i Svensk Pilotförening.

 
Det är uppenbart i en skrivningen en intern rapport att Sundsvall stängde med anledning av att kontakten med de kameratorn som skickar bilder till flygplatsens fjärrstyrningscentral hade brutits.

Sundsvall var stängt i fjorton timmar och tio reguljärflygningar fick ställas in. Ett batteri, som skulle säkerställa strömförsörjningen under de sekunder det tar för reservkraften att kicka in, fungerade inte, med följd att skärmarna i centralen för fjärrstyrningen helt enkelt slocknade och blev svarta.
 
Det allvarliga ligger i att LFV ljuger när man bedyrar att det inte alls har med fjärrstyrningen att göra!

 
SVT-artikeln avslutas med följande:

– Vi är inte trygga med den tempoökning vi ser när fyra medelstora flygplatser på relativt kort tid ska driftsättas under en central, säger Tomas Gustafsson.

Bör inte LFV ta piloternas oro på allvar?

– Ja, om piloterna tycker det. Vi har brukarmöten med piloterna, JAS-piloter, helikopterpiloter och piloter runt Sundsvall, och vi har bara fått positiva signaler, hävdar Jan-Olof Ehk.
 

Kejsarens nya kläder...
 
Även idag har SVT Västernorrland publicerat en artikel. Ett citat:

Men inom Svensk Pilotförening ser man risker med att flera flygplatser styrs från samma central, speciellt om de finns i samma område. Om fjärstyrningscentralen av någon anledning slås ut riskerar även de planerade reservflygplatser som finns vid varje flygning att tvingas stänga.

– Om centralen går ur funktion så drabbar det alla de berörda flygplatserna och då dyker både vår destination och vårt alternativ, konstaterar Tomas Gustafsson i Svensk Pilotförening.


Så man kan undra vad det blir för vinster egentligen. Miljön till exempel? Nej, som synes snarare tvärtom. Man måste tanka mer, vara tyngre, förbruka mer bränsle osv för att nå en alternativflygplats som inte ingår i det berörda flygledningsnätverket (Exvis funkar det inte alltså att ha Örnsköldsvik som alternativ till Sundsvall.). Nej, det här handlar om något helt annat. Det är enkelt uttryckt ganska säkert lobbyism som tagit fjärrstyrda torn så här långt. Och den har nu även övergått i prestigé...

Faktum är att LFV har ställt till det för sig i och med de fjärrstyrda flygledartornen, och det ganska rejält. LFV har gjort stora investeringar, allt för att Saab ska bli en vinnare på denna "nya marknad". Så vad händer nu? Jo, det ryktas för närvarande om stora höjningar av undervägsavgifter för att täcka just dessa kostnader. Så hur var det nu? Det skulle väl bli billigare tack vare fjärrstyrda torn? Inte tvärtom...

 
Läs även de tidigare inläggen Topp-Gunnar och Lae om fjärrstyrda torn, Nej tack till Remote Towers, Nej tack till Remote Towers - 2, Nej tack till Remote Towers - 3, Nej tack till Remote Towers - 4, Nej tack till Remote Towers - 5 och Nej tack till Remote Towers - 6 samt Samhällsproblemet Swedavia.

Oskarshamns flygplats räddad

Publicerad 2018-02-07 15:17:09 i Allmänt, Propulärkultur, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,På tisdagsmorgonen kom det ett pressmeddelande om att fyra partier i Oskarshamns kommun har ändrat sig vad det gäller nedläggningsbeslutet av flygplatsen, som fattades i december - se till exempel det tidigare inlägget Skriv på för Oskarshamns flygplats.
 

Företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet för har enats om att riva upp beslutet. Driften av flygplatsen ska fortsätta med samma tekniska status som innan detta fattades. Så här berättas i en artikel hos SR P4 Kalmar:
 

Den massiva opinionen för att bevara flygplatsen som initierades av Folkinitiativet bevara Oskarshamns flygplats har därmed gett resultat.
 

Det kommunala aktiebolaget UTAB får krav på sig om att minska kostnaderna för flygplatsens drift. Bolagets underskott i fjol blev 852 000 kronor. Man får också ett nytt ägardirektiv. Det blir bland annat möjligt att låta en annan aktör sköta driften.
 

 
Läs även denna lite utförligare artikel publicerad av Östra Småland. I samma tidning uttalar sig även en företrädare för Folkinitiativet bevara Oskarshamns flygplats:
 

– Det är bra att man nu fattat ett beslut som möjliggör en långsiktig lösning för Oskarshamns flygplats, och den för Oskarshamn så viktiga infrastrukturen, säger Leif-Erik Johansson, en av initiativtagarna till folkinitiativet Bevara Oskarshamns flygplats.
 

– Det gör att de olika intressenterna i flygplatsen kan vara med och utforma dess framtid tillsammans med de olika behov som finns i kommunen när det gäller flygverksamhet.Goda nyheter med andra ord! Man undrar personligen även lite smått om det kan ha varit så att MSB har tagit underhandskontakter med vissa personer i nyckelposition i Oskarshamn?

De fyra partierna i Oskarshamn som rev upp nedläggningsbeslutet ansåg att detta tillkommit förhastat. Hur var det förresten med Gävle/Rörberg? Apropå förhastat nedläggningsbeslut..?

Nej tack till Remote Towers - 6

Publicerad 2017-12-19 17:45:00 i Allmänt, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,Efter debattartikeln i SvD som det puffades för i inlägget Nej tack till Remote Towers - 5 kom generaldirektören för Luftfartsverkets med ett genmäle. Detta har besvarats av ett antal pensionerade flygledare, totalt är de 172 flygare som står bakom artikeln. Ingressen säger egentligen allt:

Vår kritik handlar om samhällets förmåga att hantera kriser och totalförsvarets behov. Det är Luftfartsverkets ansvar att inte öka sårbarheten i samhället, skriver 172 flygledare i en slutreplik.

Ett citat:

Det är ett förlegat tankesätt i digitaliseringens tidsålder att se effektiviseringar som en naturlig följd av centralisering. Luftfartsverket ska istället se på hur regeringen använder sig av digitaliseringens möjligheter för att sprida kompetenser runt om i landet. På liknande sätt kan samhällets krishanteringsförmåga stärkas samtidigt som digitaliseringen ger effektiviseringsmöjligheter. Byggandet av centralen på Arlanda öppnar upp för en långt mer djupgående centralisering av samhällsviktig verksamhet när dess fulla kapacitet ska uppnås. Det är svårt att se hur detta gynnar totalförsvarets förmågor.

För faktum är ju att det är just tvärtom! Remote Towers/centraliseringen av flygledningen till Arlanda är självklart en hämmande effekt sett ut totalförsvarssynpunkt. Skulle till och med säga att det är kontraproduktivt. 

Det är extra intressant att påpeka att samtidigt som debatten om fjärrstyrda flygledartorn förs, tillkännages det att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att flyttas från justitie- till försvarsdepartementet. Detta rapporterade bland andra SvD i en artikel igår:

Försvarsberedningen anser nu att totalförsvaret måste byggas upp från grunden.

För att klara det krävs en tydligare ansvarsfördelning och samordning. Dessutom en ny lednings- och styrningsstruktur på alla nivåer i samhället: central, regionalt och lokalt.

På den centrala nivån läggs det samlade ansvaret under Försvarsdepartementet. Ett steg i den riktningen är att MSB flyttas från justitiedepartementet och ges en mer operativ roll.

Det är med andra ord hög tid att ge generaldirektören vid LFV uppdaterade dirketiv. Klara direktiv.

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela