Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

The Battle Of Säve - 30

Publicerad 2017-04-12 06:45:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,ESGP/GOTEBORG/SAVE

+ AERODROME RESERVED FOR ACFT BASED. CLOSED FOR OTHER TFC.
FROM: 10 APR 2017 06:59 TO: 10 MAY 2017 13:00 EST ES/B0961/17

Tänkte följa upp The Battle Of Säve - 29 lite snabbt med tanke på ovanstående NOTAM som började gälla i måndags.

Enligt information som kommit mig till godo så lär Göteborg Approach ha en hel del problem att handskas med VFR-trafik för närvarande. Anledningen till detta är att man inte förstod hur mycket nedläggningen av tornet på Säve skulle påverka...vilket det nu uppenbarligen har gjort!  Säve hade till exempel 2010 cirka 27 000 landningar på årsbasis. Vad det skulle bli i totalt antal rörelser? Ja, minst det dubbla bör det väl vara.

Så att detta problem skulle uppstå kan knappast kallas för en överraskning: x antal tusen flygplansrörelser försvinner väl inte över en natt. Även om det kanske inte rör sig samma antal som 2010...

 
Tipset som framfördes var att sprida detta i FlygSverige och se till att allmänflyget ropar mer i radio och lämnar in fler färdplaner: VFR-flygarna måste märkas mer! (Egentligen gäller ju det självklart inte bara i Göteborgs luftrum, utan i hela FlygSverige.)

Risken finns nu att LFV, på sitt nya manér, hittar på en kontruktion som "löser problemet", men då måste man från vårt flygs sida vara snabb och anmäla undermånlig service till Transportstyrelsen. Flygtrafikledning är inte - och ska inte - vara förbehållen vissa flygslag och undanhållas andra.

Genom åren har man trott att Sverige varit ett land som stått långt fram vad det gäller flyg i Europa och världen. Men vi närmar oss i snabb takt nivån av en stelbent statsbildning modell övervintrad sovjetrepublik. Efter att man delat upp det gamla Luftfartverket i tre delar 2010 - i Transportstyrelsen, LFV och Swedavia - hamnar åtskilliga problem mellan olika stolar. Det som nu händer i Göteborg kan ses som en av många sådana företeelser. Flyg handlar nämligen mycket om förutsägbarhet - det är normalt inbyggt i kulturen och ett fundament för flygsäkerhet. 

Det är uppenbart att detta helt enkelt inte längre fungerar, man saknar en helhetssyn/ett helhetsgrepp och det vi nu ser är ännu ett uttryck för systemhaveriet inom svenskt flyg.

The Battle Of Säve - 29 (Uppdaterad 170407)

Publicerad 2017-04-05 17:05:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 
För ett par månader startade Serneke Group åter driften av Säve flygplats efter att ha köpt den från Swedavia. Jag har medvetet legat lite lågt för att se hur det skulle utveckla sig med den nye ägaren som flygplatsoperatör. Men så fick jag tidigare idag ett inspel för ett nytt inlägg i ämnet:

Angående Säve: Det har tydligen varit möte idag med olika aktörer på flygplatsen och det sägs att Transportstyrelsen kräver åtgärder. En av dessa är att stänga för icke baserade flygplan och helikoptrar. Planen är att NOTAM för "(ute)stängning" ska ges ut och gälla från måndag den 10 april fram till andra sidan sommaren. Även diskussion om upprättande av AFIS har börjat men det är ju inte fixat i en handvändning. SHK kommer också att ställa frågor till TS i förebyggande syfte enligt biträdande GD.

Vad är det som har hänt? Jo, ett antal anmälningar om flygsäkerhetsintermezzon har inkommit till Transportstyrelsen (TS) sedan tornet och trafikledningen försvann på Säve. TS har tillskrivit flygplatschefen och vill se åtgärder, och det fortast möjligt.

Dessa anmälningar kommer till främst från ambulanshelikopterverksamheten, men även från Sjöfartsverket. Det finns ytterligare en 112-operatör med helikopter som har Säve som bas och det är Polisflyget. Nu kommer det anmärkningsvärda: Från polisens sida är man nöjd och tycker att flygtrafiken i stort flyter mycket bra. Det finns egentligen inget att klaga på, tvärtom. 

Verkar inte detta konstigt? Varför upplever dessa 112-operatörer det här så olika? Säve flygplats måste svara TS och då dra man på; stänger ute flygtrafik som inte har flygplatsen som bas.

Men hallå - ta det lite lugnt nu: Är inte till exempel landningsavgifter en inkomstkälla? Ja, varför har man en flygplats egentligen om man gör så här? Det känns som svaret är tämligen överilat. Kanske vill man inte ta i det som nu ställer till problem för ambulansen och Sjöfartsverket? Dessa har inte hittills skapats av fixed wing-flygande som ska gästa Säve. Snarare av helikopterskolning. Snarare alltså av verksamhet som är hemmahörande på Säve!

Transportstyrelsen kanske skulle göra ett besök på Säve och knacka lite dörr, ta in lite röster från andra om läget. Jag tror att man skulle få en något mer adekvat bild av läget och lägga behovet av åtgärder på en rimligare nivå.

AFIS vore självklart bra igen och det är just etableringen av den tjänsten på Säve som "de klagande" eftersträvar med sitt agerande. De verkar dock inte bry sig om att de kanske faktiskt underminerar flygplatsens existens. För i förlängningen kan nedläggning av Säve bli ägaren Sernekes svar.

Det är absurt att ge sig på vanliga flygplan - och för den del helikoptrar - med folk ombord som har ärende till Säve och Göteborg. Man skjuter förbi problemet helt och hållet, istället för att försöka lösa det. Är det inte förresten tvärtom; att man ställer till med mer och större problem..?

Gör om! Gör rätt! Ta tag i rätt problem - skapa inte ett annat!


Uppdaterat 170407

Följande har Serneke nu gått ut med...

 
Vad är det egentligen som hänt med FlygSverige?


Nej tack till Remote Towers - 2

Publicerad 2017-04-04 09:09:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,


Föga förvånande tillkännagavs det igår att Försvarsmakten inte vill att flygledartornet på Visby flygplats ska fjärrstyras, något som LFV och Swedavia vill enligt planerna. Det vore bra om Försvarsmakten även kunde utlåta sig om de andra flygplatserna som står inför denna förändring. Tiden är inte mogen för detta steg och det finns många skäl för att påstå det - se till exempel detta tidigare inlägg.

Häromdagen svarade infrastrukturminister Anna Johanssoon mycket undfallande på frågor rörande fjärrstyrda flygledartorn i riksdagen - ja, hon visade sig till och med oinsatt i problematiken och jag tror att hon tämligen förblindad av lobbism. Bland annat skrivs följande i en artikel publicerad av SVT Västerbotten:

Till Helena Lindahl skriver hon [Anna Johansson, min anm.] följande:

Luftfartsverket är leverantör av flygtrafikledningstjänster till Swedavia AB. Den diskussion som förekommer mellan Swedavia AB och Luftfartsverket om fjärrstyrd flygtrafikledning är alltså inte föremål för regeringsbeslut utan ett avtal mellan beställare och leverantör.

Vidare så hänvisar hon till Luftvartsverkets muntliga information om att de kommer att säkerställa att inte samma personer som har en roll i Luftfartsverkets upphandlingar av den berörda tekniken för myndighetens räkning också sitter i intressebolagets styrelse.

Positiv till fjärrstyrning
 

Mot slutet av sitt svar förklarar infrastrukturministern att hon är positivt inställd till fjärrstyrd flygtrafikledning och att det innebär att flygplatsens verksamhet effektiviseras och att det skapar förutsättningar för ökad säkerhet och samordning.

Det finns alltså stora fördelar med den nya tekniken, inte minst för att värna jobb i de berörda regionerna.
 

”Inget annat än ett mossigt byråkratsvar”

Det dröjde inte länge innan Helena Lindahl (C) själv reagerade på svaret hon fått från Anna Johansson (S) som hon menar är så pass intetsägande att riksdagsledamoten nu väljer att gå vidare till näringsminister Mikael Damberg.

– Tyvärr var det inget annat än ett mossigt byråkratsvar. Hon gömmer sig bakom argumentet att Swedavia är ett självständigt bolag som tar egna beslut. Det Johansson glömmer i sammanhanget är att hon i sin roll som minister representerar staten som också är ägare av bolaget, skriver Helena Lindahl i ett utskick.Jag ska avslutningsvis återigen nämna följande faktum:
 
Vi i Sverige kan inte ha en inbäddad farlig mekanism som Swedavia, vilken i sitt agerande bara drar isär samhället mer och mer. Vi måste helt ändra inriktning och man har ju börjat att väcka upp den gamla tanken om Totalförsvaret igen.

Det är inte bara Visby som inte behöver fjärrstyrt flygledartorn - det handlar om säkerhetspolitik likaväl som samhällsbygget! Skyll inte på att Remote Tower blir billigare när till exempel Gävle fick läggas ner som trafikflygplats med hänvisning till att det var för dyrt att införa. Det handlar bara om lobbyism, inget annat. Inte vad som behövs och vad som är säkerställt säkert...

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela