Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Nej tack till Remote Towers - 6

Publicerad 2017-12-19 17:45:00 i Allmänt, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,Efter debattartikeln i SvD som det puffades för i inlägget Nej tack till Remote Towers - 5 kom generaldirektören för Luftfartsverkets med ett genmäle. Detta har besvarats av ett antal pensionerade flygledare, totalt är de 172 flygare som står bakom artikeln. Ingressen säger egentligen allt:

Vår kritik handlar om samhällets förmåga att hantera kriser och totalförsvarets behov. Det är Luftfartsverkets ansvar att inte öka sårbarheten i samhället, skriver 172 flygledare i en slutreplik.

Ett citat:

Det är ett förlegat tankesätt i digitaliseringens tidsålder att se effektiviseringar som en naturlig följd av centralisering. Luftfartsverket ska istället se på hur regeringen använder sig av digitaliseringens möjligheter för att sprida kompetenser runt om i landet. På liknande sätt kan samhällets krishanteringsförmåga stärkas samtidigt som digitaliseringen ger effektiviseringsmöjligheter. Byggandet av centralen på Arlanda öppnar upp för en långt mer djupgående centralisering av samhällsviktig verksamhet när dess fulla kapacitet ska uppnås. Det är svårt att se hur detta gynnar totalförsvarets förmågor.

För faktum är ju att det är just tvärtom! Remote Towers/centraliseringen av flygledningen till Arlanda är självklart en hämmande effekt sett ut totalförsvarssynpunkt. Skulle till och med säga att det är kontraproduktivt. 

Det är extra intressant att påpeka att samtidigt som debatten om fjärrstyrda flygledartorn förs, tillkännages det att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att flyttas från justitie- till försvarsdepartementet. Detta rapporterade bland andra SvD i en artikel igår:

Försvarsberedningen anser nu att totalförsvaret måste byggas upp från grunden.

För att klara det krävs en tydligare ansvarsfördelning och samordning. Dessutom en ny lednings- och styrningsstruktur på alla nivåer i samhället: central, regionalt och lokalt.

På den centrala nivån läggs det samlade ansvaret under Försvarsdepartementet. Ett steg i den riktningen är att MSB flyttas från justitiedepartementet och ges en mer operativ roll.

Det är med andra ord hög tid att ge generaldirektören vid LFV uppdaterade dirketiv. Klara direktiv.

Nej tack till Remote Towers - 5

Publicerad 2017-12-16 12:26:12 i Allmänt, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 
Igår publicerades en mycket bra artikel i Svenska Dagbladet rörande fjärrstyrd flygledning. Texten är undertecknad av ett antal pensionerade flygledare, men hela 172 stycken flygledare totalt ställer sig bakom den. Det säger en del om LFV...

Ett citat:

Enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska LFV ”genom sin verksamhet minska sårbarheten i sam­hället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap.” Om fyra regioners flygplatser blir helt beroende av it-kommunikation till Stockholm för att fungera, minskar vi då sårbarheten i samhället?

Svaret är helt klart nej. Man, som det också sägs i texten, introducerar ytterligare en felkälla i systemet. Det är emot normalt flygsäkerhetstänkande. För man undrar ju vad den har tagit vägen i denna sörjan? Läs hela artikeln här.

Nej tack till Remote Towers - 4 (Uppdaterad 171129)

Publicerad 2017-11-28 17:51:00 i Allmänt, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 
Debatten om svensk flygplatsinfrastruktur och främst fjärrstyrning av flygledning har tagit fart de senaste dagarna. Det är dock noterbart att Remote Tower inte är något som riksmedia (som sitter i Stockholm) direkt bryr sig om (se längst ner).

Har plockat ut några citat som jag tycker är värda att publiceras här.

Från en debattartikel med rubriken Luftfartsverket äventyrar Sveriges säkerhet skriven av Sten Bredberg publicerad i Östersunds-Posten den 27 november:

Om nu inte generaldirektören för Luftfartsverket läst historieboken, så kan man väl åtminstone begära att han följer med i det aktuella nyhetsflödet. Våra flygkommunikationer är en mycket viktig del av totalförsvaret. Den speciella kompetens som flygledare innehar och som i dag är spridd över hela landet, skapar ett robust system, som är svårt att enkelt slå ut. Att förändra verksamheten enligt principen ”alla ägg i en korg” är därför synnerligen ansvarslöst.

Redan innan Säpochefen gick ut med sin varning, har svenska myndigheters verksamhet nyligen skadats genom digitala angrepp. Att riskera att ett angrepp mot Arlanda slår ut ytterligare fyra flygplatser på spridda platser i Sverige är fullständig oacceptabelt. Denna åtgärd kan rimligen inte utföras annat än med regeringens klara stöd.

Och regeringen, som nyligen initierat MSB:s arbete med återinförande av totalförsvarsberedskapen, kan omöjligen godkänna detta. Den strider dessutom mot regeringens nyligen aviserade strategi att sprida centrala myndigheter ut från Stockholm och absolut inte tvärtom.

När man dessutom erfar att det finns kopplingar mellan Luftfartsverkets ledning och Saab, som planeras få göra en storaffär genom detta, blir man än mer bekymrad.
 
Kan hänga på där kort rörande nedläggningsdebatten om Oskarshamn flygplats. En osignerad kort text säger i samhanget rätt mycket:

Sedan december år 2016 finns ett direktiv från regeringen förmedlat via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). I direktivet meddelas att man kan inte lägga ned totalförsvarsinfrastruktur utan att först göra en konsekvensutredning och få ett ja från MSB eller Försvarsmakten.
 

Oskarshamns flygplats är en del av ovan nämnd infrastruktur. Att ens fundera på att lägga ned en flygplats beläget så nära kärnkraftverket vittnar om dålig omvärldsuppfattning.

 
Åter till fjärrstyrda torn. På Flygtorget publicerades en artikel den 24 november - Pilotkritik mot nya avtalet om remote tower. Saxar följande:

Flygsäkerhetskommittén pekar på att, i och med att flygbolagen är exkluderade från samtalen kring Remote Tower på svenska flygplatser, har bland annat frågor om sårbarhet i systemet och backup-system inte fått några tydliga svar. Istället hänvisar LFV och Saab till sekretess, enligt Tomas Gustafsson.

- Vi är inte förvånade och definitivt inte nöjda. Hela processen har skett utan insyn för det civila flyget. Det finns till exempel inga regler eller direktiv huruvida flygbolag och besättningar kan eller bör färdplanera med reservflygplatser som ligger inom samma RTC som destinationen. Vad vi förstår kommer ett stängt RTC att stänga samtliga flygplatser som kontrolleras därifrån, säger Tomas Gustafsson till Flygtorget.
 

Som sagt tidigare: Inom flygsfären är detta med säkerhet en del av kulturen, det är hårt inpräntat. Ja, ibland kan det till och med bli helt absurt, på gränsen till överdrivet. Men i fallet med Remote Tower skulle man kunna påstå att det är näst intill tvärtom! I Sverige har man varit väldigt enögda, för här finns frågetecken - bara tanken att det skulle gå att hacka systemet är egentligen tillräckligt!Slutligen, en annan aspekt än den flyg- och säkerhetsmässiga. Om signalvärdet om flytt av jobb ute i landet till Stockholm, där regeringen klart har uttalat att man inte medverkar till något sådant länge. Tvärtom, man flyttar ut statliga jobb ut i landet. Detta citat är hämtat från en insändare publicerad i dagens Östersunds-Posten skriven av Terese Bengard:
 
Nu har beslut fattats att de statliga jobben inom Luftfartsverket utlokaliseras till Stockholm. Ett 40-tal jobb flyttas från Kiruna, Umeå, Frösön och Malmö. I nationell media: tyst. Inga fackförbund som gör högljudda protester om ”kompetens som kommer gå förlorad”. För nu flyttar ju jobben ”åt rätt håll”?

 

Det blir som att försöka bära vatten i ett såll för politikerna. Å ena sidan omlokaliserar de jobb från Stockholm till övriga landet samtidigt som generaldirektörer och verk flyttar jobb, andra jobb, till Stockholm från övriga landet. Det resulterar till slut i ett nollsummespel i bästa fallet. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har sagt att detta måste få ett slut. Här är ett aktuellt konkret fall som kan skapa den förändringen.

Uppdaterat 171129

Östersunds-Posten idag:

Centerpartiet har i denna vecka väckt frågan in en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och hoppas att han ingriper och lever upp till de löften hans ministerkollega Ardalan Shekarabi (S) givit om att sätta stopp för koncentrationspolitiken i Sverige.

Testbild

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela