Fox Two Svedala - Sidewinder kommer till Sverige

 
När började den amerikanska värmesökande jaktroboten Sidewinder införas i svenska flygvapnet? Runt 1960, jomenvisst. Men lite mer exakt? Har alltid tyckt att det har varit osedvanligt tidigt, detta med tanke på att Sverige inte var medlem i NATO. När började Sidewinder användas i våra grannländer, Natomedlemmarna Danmark och Norge? Det kan vara intressant att göra en jämförelse...

Med tanke på vapnets modernitet, kan man säga något om den amerikanska synen på Sverige? Jag menar, vid den här tiden var det endast länder som USA verkligen räknade till sina närmaste vänner - eller för att säga det rakt ut: nära allierade - som fick tillgång Sidewinder.


Här tas inte Sidewinder upp i tekniskt och taktiskt hänseende, snarare alltså som en slags "temperaturmätare" i Sveriges relationer med USA och NATO. "Fox Two Svedala" i rubriken - vad menas med det undrar kanske en del av er? Tja, ni har väl sett Top Gun? Annars kolla här.

 
Produktionen av Sidewinder hade kommit igång i mitten av 50-talet och versionen AIM-9B den första som kom att produceras i stort antal. I september 1958 kom GAR-8 (som var US Air Force:s beteckning för Sidewinder fram 1962) till användning för första gången då taiwanesiska flygvapnets F-86F Sabre bestyckades med roboten och mötte - och sköt ner - kinesiska åtskilliga MiG-17 i luftstrid. Dessa strider över Taiwansundet fortsatte under några dagar och vid ett tillfälle kom en kinesisk MiG-17 hem med en odetonerad Sidewinder hängande kvar i flygplanet (!). Med denna "trofé" som utgångspunkt kom roboten därefter att i princip kopieras i Sovjetunionen där den fick beteckningen Vympel K-13 (NATO-kodnamn AA-2 Atoll). Läs mer t ex här.
 
Sidewinder på taiwanesiska F-86F.
 
Åter till spåret. Dags att citera Gunnar Lindqvist i Draken 50 år, Flyghistorisk Revy:

Från början räknade man med att den inom landet planerade jaktroboten RB 321 skulle bli standardrobot för J 35. Den avsågs konstrueras av Robotbyrån vid KFF och sedan tillverkas bl a vid den centrala flygverkstaden i Arboga, CVA. Men projektet avbröts när tidsplanen visade sig bli alltför utdragen till följd av kapacitetsbrist. I stället gjorde KFF sonderingar i USA 1958 om att få inköpa IR-jaktroboten Sidewinder AIM-9B, i Sverige med beteckningen RB 324. Sedan 1952 fanns ett avtal mellan regeringarna i USA och Sverige angående utbyte av teknisk information rörande krigsmateriel. Med stöd av detta utverkade vår flygvapenchef löfte om att vi skulle kunna få köpa denna IR-jrb. Men roboten hade utvecklats av US Navy och dess ledning var alls inte inställd på att lämna ut detta vapen till länder utanför NATO, inte heller till alla länder inom NATO för den delen. Men efter flera månaders diskussioner kom ett köp till stånd.
 
Detta kom att tillkännages via releasen av denna bild där vi ser två Sidewinder-dummies hängda under en Draken-prototyp.

 
Texten i pressreleasen från US Navy lyder så här:

U.S. Navy Sidewinders to be used by Royal Swedish Air Force.

Mounted on the Royal Swedish Air Force J-35 “Dragon”, the U.S. Navy’s air-to-air guided missile sidewinder will become standard armament in the Royal Swedish Air Force, it was announced today. Purchase agreements signed by Major General Torsten B. Rapp, RSAF, Assistant Chief of Staff for Air Materal, Royal Swedish Air Force, and Admiral Arleigh A. Burke, USN, Chief of Naval Operations, will provide the Swedish Air Force with a weapon of considerably wider range than its present rockets and cnanons. The Sidewinder is a heat-seeking or infrared device which seeks its target by homing on heat emitted by the target’s engines. The missile is nine feet long and is designed to destroy high-performance aircraft flying at altititudes from sea leavel to more than 50,000 feet. The sidewinder is the first guided missile to have ever destroyed an enemy aircraft under actualy combat conditions when it was successfully employed by the Chinsese Nationalists during the Quemoy Crisis of 1958.

Official U.S. Navy photograph released by the Department of Defence Washington, D.C., February 17, 1959.

Ytterligare en Saab-bild på en av Drakenprototyperna med Sidewinder-dummies.
 
Lennart Andersson berättar i sin bok "Fienden i öster! Svenskt jaktflyg under kalla kriget" att 2000 exemplar av Sidewinder 1A (AIM-9B) beställdes den 17 februari 1959. Egentligen ville man anskaffat fler robotar men led brist på lämpliga förråd. Den första leveransen kom att ske med flyg i slutet av mars 1959.
 


Sidewinder - denna gången riktiga - hängda under Drakenprototyper på Saab-bilder tagna 1959. Överst på en Y-balk under buken och på undre bilden under vingen. Den första varianten förekom sporadiskt på versionerna J 35A och -B, medan den andra var vanligt förekommande på Draken genom hela typens livscykel.
 


Omgående fortsatte man från svensk sida med arbetet att inskaffa ytterligare robottyper i USA till den kommande Drakenversionen J 35F, det vill säga RB 27 och RB 28. Visserligen en annan historia, men detta var den direkta anledningen till att ett permanent provområde upprättades i anslutning till Vidsel, vilket beslutades i riksdagen den 29 april 1960. Gissningsvis hade man redan innan gjort utprovning av Sidewinder vid Vidsel...
 
J 35A Draken var dock inte klar för förbandssättning förrän 1960. Det var istället två andra typer i Flygvapnet som var först ut med Sidewinder. I sin bok "Lansen" skriver Sven Stridsberg på sidan 113 följande:

Under planeringen av Jaktlansen hade man påbörjat arbetet med en svensk radarmålsökande jaktrobot betecknad Rb 321. Den kom aldrig i produktion utan istället inköptes 1958 en värmesökande jaktrobot kallad Sidewinder från USA. Denna fick i flygvapnet beteckningen Rb 324, vilket senare blev Rb 24.

Flygprov med Sidewinder utfördes med J 32B nr 32542 i juli 1959 samt med SAAB:s 32502. Proven gick bra och den 12 oktober 1959 sköts den första Rb 24 från 32542.

J 32B kunde medföra två eller fyra Rb 24, som monterades på S-balkar placerade i balkläge 2 och 4.


J 32B nummer 32558 som Adam 58, alltså tillhörande F 1 i Västerås - allvädersjakten i Mälardalen och huvudstadsområdet. Som ni ser är denna Lansen Sport vid fototillfället "tämligen välhängd": två stycken RB 24 Sidewinder och två jaktraketkapslar m/57.

Men uppenbarligen forserades införandet av Sidewinder först och främst på J 34 Hawker Hunter, som opererades av Stockholmsflottiljerna F 8 på Barkarby och F 18 i Tullinge. Främst vid F 8 kom detta märkas på ett speciellt sätt. Följande berättas på sid. 33-34 i "Hawker Hunter i Sverige" av Bo Widfeldt och Åke Hall, där den senare av dem skriver följande:

Under 1958 uppsattes vid F 8 en särskild division J 34, vilken i historien benämnts stabsdivisionen. Flygplanen försågs nämligen med vita stationssignaler eller kodbokstäver. Denna s k stabsdivision får ej förväxlas med den vid F 8 dåvarande flygstabens flygavdelning, benämnd 4.divisionen. Vid varje flottilj skulle flygplan avsedda för för flottiljstaben annars ges vita kodbokstäver, och antalet sådana flygplan var mestadels två. Men den "stabsdivision" J 34 som sattes upp vid F 8 tillfördes ett tiotal flygplan vilka därmed erhöll vita kodbokstäver. För tydlighetens skull redovisas dessa flygplan nedan, med vit kodbokstav angiven inom parentes:

34087 (A), 34090 (B), 34092 (C), 34093 (D), 34094 (D), 34095 (E), 34096 (F), 34099 (G), 34100 (H) samt ytterligare två flygplan märkt vit J och vit L.
 
"Helge Vit Johan" taxar med två Sidewinder monterade på yttre balkläge. Notera linsen i radomen - i denna fanns under utprovningen av roboten, en registrerande målsökare. 

Denna "stabsdivision" upplöstes dock efter något år och flygplanen återgick till respektive division. Eftersom flygplanen bar vita kodbokstäver har de i andra historieskrivningar kallats stabsflygplan vilket de sådeles inte var. Flygplanen, i huvudsak tillhörande 2.divisionen, var särskilt utvalda för installation, modifiering, utprovning och utvärdering av robotsystemet Rb 24. För att skilja dessa flygplan åt i operativt hänseende under utprovningsperioden, och under utvecklandet av en ny jakttaktik, gavs de vita kodbokstäver eller anropssignaler.
 
En bild från intriören i "Helge Vit Johan" i samband med proven. Bland skillnaderna mot en "ordinarie J 34" kan man se ett par mindre switchpaneler uppe till höger och vänster samt olika Modes markerade överst på styrspaken. Bild via Åke Hall.
  
Notera alltså att utprovningen inte skedde som normalt vid Försökscentralen (FC) på Malmen utan direkt ute på ett förband. Därmed kunde man - som det gärna heter idag - snabbt få till implementeringen av det nya vapnet på förbandsnivå. Att det var just F 8 och F 18 som var utrustade med J 34 i Flygvapnet hade sina skäl. Anskaffningen av J 34 Hawker Hunter berodde på att man i ett övergångsskede annars inte haft jaktflygplan med tillräckliga stigprestanda för att bekämpa anflygande bombflygplan, på väg mot det som man ansåg var det troligaste förstahandsmålet för en attack med kärnvapen - huvudstaden Stockholm. J 29 Tunnan - allra helst i sin första version - steg inte tillräckligt snabbt, trots införandet av efterbrännkammare (J 29F), och J 35 Draken skulle inte göra sig gällande förän en bit in på 60-talet.

Enheten "Helge Vit" verkar ha bildats vid F 8 redan 1958, alltså innan beställningen av Sidewinder formellt gjordes. Kan man gissa att vissa installationer och utbildningar etc startade, så att säga, i förtid? Flygplanen verkar ha försetts med IR-målsökare som installerades längst fram i nosen. När väl de första robotarna levererades våren 1959 hade man gjort en hel del redan innan - man var skapligt förberedd. Tänk ett motsvarande förlopp idag?Två bilder som kommer från Åke Hall som visar hanterandet av RB 24 Sidewinder tillsammans med J 34 Hawker Hunter vid F 9 på Säve utanför Göteborg i mitten av 60-talet.

 
Ett några år in på 60-talet kom möjligheten att bära RB 24 Sidewinder även införas på ett antal J 29F.

Klassisk bild på två J 29F ur 2/F 3 med Sidewinder. Den är tagen av Saabs fotograf Ingemar Thuresson i april 1965.

1967 utgick dock J 29 som jaktflygplan, 1969 så även J 34 och 1973 avfördes J 32B i samma egenskap (och då hade den sista fredsdivisionen på F 4 redan slutat användningen i början av 1970!). Kvar var då J 35 Draken i olika versioner, men det i några hundra exemplar.

En North American F-86K "Sabre Dog" tillhörande nederlänska flygvapnet. Bakom den närmaste fälltanken sticker nosen på en Sidewinder fram.

Hur var det då med Danmark och Norge?
North American F-86K ZK-A/54-1251 ur norska flygvapnets 337 skvadron som hade Gardemoen som hemmabas.
 
I Norge kom Sidewinder införas som vapenalternativ på F-86K Sabre (som var NATO-versionen av F-86D) efter det att 60 exemplar av typen "were fitted with the 6-3 extended span wings" under 1959-60. "In 1962, the planes were capable of carrying the AIM-9B Sidewinder on launchers mounted on underwing pylons" vilket tyder på att Sidewinder-uppgraderingen av flygplanparken tog cirka två år att genomföra.


F-86D AL-H/51-6034 ur Eskadrille 726 i danska flygvapnet baserad vid Flyvestation Ålborg någon gång mellan 1958 och -60. Det vill säga innan Sidewinder levererats till typen i Danmark.
 
I Danmark hade man 1958 mottagit ett 60-tal North American F-86D Sabre från USAF.  Dessa var - likt de norska F-86K "...udstyret med 24 stk. 2.75” raketter (Mighty Mouse) i en boks, der før affyring blev nedsænket fra flyets underside. Straks efter affyring forsvandt boksen op i kroppen. I 1960 blev bevæbningen udvidet til at omfatte to Sidewinder missiler med infrarød målsøgning." Saxat från stall.dk:

F-86D Sabre fik en kort levetid i Det Danske Flyvevåben, da det viste sig at flyet ikke var det ideelle fly til de danske standarder.
Samtidig voldte flyet en del problemer med dets nye brændstofsystem og flyets elektronik, som var skyld i en del havareringer for Flyvevåbnet.
Raketterne var absolut ikke let at ramme et flyvende mål med. Derfor blev der i 1960 udviklet et Sidewinder missil GAR-8 (senere kendt som Aim9B) med infrarød målsøgning, som F-86D blev udstyret med.
Sidewinder missil løste våbenproblemet, men andre modifikationer gjorde flyet tungere, og flyet mistede derved nogle af sine flyveegenskaber.

USAF hade redan 1956 infört Sidewinder som ett beväpningsalternativ på North American F-100D.
 
I månadsskiftet maj/juni 1959 fick danska Flyvevåbnet de första exemplaren av North American F-100D Super Sabre och dess tvåsitsiga variant, F-100F. Dessa hade tidigare använts av USAF och kunde bära Sidewinder. Då är frågan när man i Danmark fick de första robotarna? Gissningsvis var de - åtminstone från början - avsedda snarare för jaktplanet F-86D än attackflygplanet F-100D/F.

F-100: Royal Danish Air Force TF-100F GT-874 RAF Mildenhall
 
Dessutom hade Danmark även köpt 30 stycken Hawker Hunter av i princip exakt samma version som Sverige, grundad på (Fighter) Mk.4. Dessa hade levererats under 1956. Av allt att döma verkar dock inte dessa modifierats för Sidewinder. Med tanke på att det danska flygvapnet opererade Hunter fram till våren 1974 så är det lite förvånande.
 
Hawker Hunter F.Mk.51 E-427 No.724 Sqd. RDAF 1973 3
Den danske gröne jägaren; Hawker Hunter F.51. Den svenska versionen betecknades av tillverkaren som Hunter F.50.

Hawker Hunter fanns för övrigt även i NATO-länderna Belgien och Nederländerna. Bägge länderna använde - och tillverkade - (Fighter) Mk.4 och Mk.6. Åtminstone i vad det gäller Nederländerna och Hunter F Mk.6 så kom även dessa modifieras för att kunna bära Sidewinder med början 1960. Och det på liknande sätt som svenska J 34. Missilen kom även till användning - på samma balkposition - på schweiziska Hunters från 1964 och framåt.

Någon undrar säkert varför allt detta om en brittiskt konstruktion som Hawker Hunter och en amerikansk missil som Sidewinder? Skaffade inte Royal Air Force/Royal Navy roboten till sina flygplan? Idag är det väl nästan bortglömt, men UK hade eget program av jaktrobotar; Firestreak och Redtop för att nämna ett par. När väl Hawker Hunter fick Sidewinderkapacitet var typen snarare i användning som slags en instegs-trainer för till exempel Sea Harrier och inte i första hand ett stridsflygplan. Men då var vi i slutet av 70- och på väg in i 80-talet. Som det sas på en sajt:

The RAF was promised Sidewinders for their Hunters but never got them. Although...some Royal Navy Hunter trainers were wired for Sidewinders, no British Hunter ever carried them operationally.

Två J 34 Hunter ur 3/F 18 cirka 1960.

Om man ska försöka sumera det hela lite. Inköpet av Sidewinder handlade nog inte bara om svenska behov. Det låg i amerikanskt intresse att det svenska jaktflyget hade moderna vapen. För det handlade inte bara om att skydda Sverige - Flygvapnets jaktflyg var också en spärr västerut för anflygande stridsflyg från östsidan. Om nu den dagen skulle komma - från ett tidigare inlägg:

Om man ska sätta detta i lite perspektiv kan man nämna att området Danmark, Skagerack och södra Norge - och i viss mån även Sverige - hade en särskild prioritet för NATO under dessa år. Med hjälp av amerikanska pengar byggdes flygbaser samt marinen förstärktes och moderniserades i de bägge NATO-länderna. Den uppenbara anledningen var att i krig att kunna stå emot en stöt från Warszawapakten för att nå Nordsjön och sedan vidare ut i Atlanten. Den mindre uppenbara var att skydda de första amerikanska ubåtarna med ballistiska robotar, som behövde komma så långt österut i Skagerack som möjligt för att nå Moskva med sina Polaris. Att kunna bekämpa sovjetiska ubåtsjaktflygplan med sin eskort på väg mot detta område var av högsta vikt.

USA ville att Sverige skulle ha ett starkt konventionellt försvar. Det var under de här åren som planerna på svenska kärnvapen började tappa i prioritet, för att så småningom försvinna helt och hållet. Som det beskrivs i en uppsats av Thomas Jonter:

In official communications during the Cold War, successive Swedish governments asserted that no military cooperation was taking place with either NATO or the United States. But research and official investigations carried out since the end of the cold war have revealed that Sweden in fact pursued far-reaching cooperation with the Western European powers and the United States ever since the late 1940s. In 1952 and 1962, respectively, two agreements were signed between Sweden and the United States regarding cooperation in the area of Military technology. For example, the Swedish army bought and manufactured under license several U.S. robot systems, such as the Falcon, the Sidewinder and the Hawk. The increasingly close cooperation between the two states in the area of military technology led to the use of formal and, primarily, informal channels to communicate what was permissible for Sweden if it wished to see this cooperation continue. The more Sweden’s nuclear related R&D became dependent on U.S. military assistance and collaboration, the more the United States could use its superiority to steer Sweden away from its nuclear weapons plans. This factor is also probably decisive in changing the Swedish military command’s perspective on the plans to equipping the Swedish defense with nuclear weapons.

Så här skrev jag i inlägget Atomic för snart nio år sedan;

Men när en flygvapengeneral, Torsten Rapp, blev ÖB 1961 lades "bomben" på is - det visade sig nämligen att pengar till ett sådant vapen skulle plockas ur flygvapnets budget, pengar som behövdes för Viggen-projektet. Man la ner det militära atomprogrammet men fortsatte med det civila.

Dessutom höll politiken och inställningen vad det gäller A-bomben förändras radikalt. Den amerikanska doktrinen om massiv vedergällning som gällde under president Eisenhower byttes ut mot en ny under Kennedy, flexible response. Ett anfall med konventionella styrkor skulle om möjligt mötas med samma mynt - man skulle inte ta till med storsläggan direkt. Så om Sverige inte hade några kärnvapen minimerade man därmed risken att bli angripen med just sådana.

Dessutom - och detta visste inte gemene Svensson om då (om ens nu!?) - så hade vi 1960 fått amerikanska garantier, vi låg under västsidans kärnvapenparaply. Amerikanska ubåtar hade tillstånd att krypa upp på västkusten för att med sina Polaris-robotar kunna nå Moskva. Med andra ord: Sverige var i princip en dold medlem av NATO...

När amerikanarna i ett tidigare skede blivit informerade om den "svenska atombombsproblematiken" - egen bomb versus utvecklandet av Viggen - så uttryckte de att "skit i det, behåll ert flygvapen så stort så möjligt så tar vi hand om den biten istället". Man ville med andra  ord inte urholka den svenska försvarsbudgeten med något som man ändå kunde stå till tjänst med...


Vidare, en aspekt till: flygplantypen Hawker Hunter och Sidewinder - frågan är om inte Sverige var först med att integrera roboten i dess beväpning? Kanske skedde det före- eller parallelt med Nederländerna? Med tanke på hur många NATO-länder som opererade Hunter så var det nog i högsta grad önskvärt att dessa skulle kunna använda Sidewinder.

Ett exempel på en Hawker Hunter F.6 i nederländska flygvapnet med Sidewinder - N-283 tillhörande No.324 Squadron 1967.
 
Det är alltså många saker som spelar in. USA ansåg att Sverige var en nära allierad, om än inte medlem i NATO. Precis som nu. Därför kunde Sverige bli en mycket tidig exportmottagare av Sidewinder. Förutom Taiwan, vilka länder hade våren 1959 fått tillgång till jaktroboten? Dessutom, att få köpa den versus att få den via vapenhjälp genom NATO-samarbetet..?

Att våra skandinaviska grannländer också snart skulle få Sidewinder var nog dessutom en faktor som "hjälpte till". Amerikanarna såg (ser) rätt mycket på Skandinavien som en sammanhållen geografisk region. Och jag skulle inte vara förvånad om det initialt fanns långt gångna planer att även förse de danska Huntrarna med roboten.

Med andra ord, det handlade inte bara om svenska behov. Långt därifrån. Den bild som historiskt målats upp runt anskaffningen av Sidewinder har saknat de där andra perspektiven, de "osvenska". Hoppas att jag med detta inlägg har lyckats nyansera denna bild en aning.


Det finns mer att berätta om Sidewinder i avseende på våra våra relationer med USA. Med tiden köptes nyare versioner av roboten (och AIM-9B fick en versionsbokstav i sin svenska beteckning; RB 24B), men det var inte alltid helt lätt få dess levererade. Kanske det en dag publiceras det ett uppföljande inlägg där det handlar om RB 24J (AIM-9P) och RB 74 (AIM-9L)?


ESSF 861022


Det är idag exakt på dagen 30 år sedan denna bild togs. Vi ser Holmströmflygs Piper PA-31-310 Navajo C SE-IAC och Beech 200 Super King Air SE-IVI i regnet på plattan på hemmabasen Hultsfred (ESSF). Samma usla väder är det idag, men minnena av detta flygbolag är fina.

För nio år sedan publicerade jag ett litet inlägg med rubriken Bilder från Holmström flyg. Förutom ovanstående finns där fler bilder på flygplan som under det sena 80-talet användes av John-Olof Holmströms bolag. Kolla gärna förresten in hans blogg En flygares bekännelser.


(Går)Dagens dokument - 6


Inte ett berg tillräckligt högtMarvin Gaye & Tammi Terrell   Ain't No Mountain High Enough

...är en klassiker som släpptes på singel våren 1967. Det var den första större hiten komponerad av Ashford and Simpson och inspelad över en rätt lång period hos Motown; från annandag jul 1966 fram till februari året därpå. Producenter var Harvey Fuqua och Johnny Bristol. I denna första version kom Ain't No Mountain High Enough bli en topp-20-hit i USA. Ett par år senare gjorde Diana Ross en cover som blev etta på amerikanska Billboardlistan.

Marvin Gaye och Tammi Terrell - två artister som bägge lämnade oss för tidigt.


ESGJ 161019

 
Igår kväll var det dags för lite Ondagsklubben hot section inspection och självklart det blev några bilder tagna. Sedan kom Flygfrämjandet förbi och tyckte att jag borde lägga ut ett par av dem. Sagt - och härmed - gjort!


The Battle Of Bromma - 74


Ovanstående bild ska även läggas upp här på bloggen. Den är avfotograferat på en flygklubb "någonstans i Sverige" - alltså inte i landets huvudstad. Stockholm ligger längre och längre bort från resten av Sverige. På många sätt...

Testbild
 
Med andra ord; Swedavia gör sitt för att hjälpa till med den saken. Själva tycker de att de "skapar tillgänglighet". Knappast! Det är uppenbart att det är snarare är fullständigt tvärt om.


Vad blir Zlin baklänges? - 2


Hittade dessa bilder i en annons på pilotmagazinet.se - en kärra som jag kände igen. Inte konstigt, jag har ju bloggat om den: Nilz-1 SE-XFY.


I grund och botten är flygplanet en tvåstitsig Zlin Z326 Trener Master, närmare bestämt tillverkningsnummer 839 som byggdes 1963. Tidigare registreringar är OK-SNB och därefter D-ENGA. Med den senare identiteten flögs kärran av H. Schutte i Achen. Den 19 september 1969 var D-ENGA involverad i ett haveri vid starten i Worms, man gick av banan och planet blev svårt skadat efter oönskad kontakt med banbelysningen.

Läs resten i blogginlägget Vad blir Zlin baklänges?.


Eksjö Flygdag 2017

 
Japp, planeringen är i full gång för en ny upplaga av Eksjö Flygdag! Notera redan nu söndagen den 20 augusti nästa år i era kalendrar och vik denna för flyguppvisning på anrika Ränneslätt! Webbsajten eksjoflygdag.se är ännu inte online, men arrangemanget finns sedan en tid tillbaka på facebook.Det finns lite tankar och idéer rörande arrangemanget och några kommer jag säkert att dryfta här på bloggen. Häng med!


"Svarta faran" som blev SE-BEEEn gång i tiden känd som Svarta faran, men här i en helt annan kostym: Ercoupé 415-C SE-BEE utställd när  Värnamo Flygklubb arrangerade flygdag i mitten av juni 1986. Nästa bild tog Inge Bergström på samma ställe den 17 maj 1970 och den föreställer samma Ercoupé. På den tiden var den känd som N99991, Svarta faran. Självklart har maskinen en rätt intressant historik...ja, tillräckligt för att det ska bli ett blogginlägg.

 
Faderskapet Bengan minns när Svarta faran, flugen av Bo von Corswandt och Arnold Sundquist, landade på Eksjö/Ränneslätt i början av 70-talet. Corswandt skulle passa på att hälsa på sin svärfar, sedan skulle man vidare till Visby.

I landningen gick bromsen sönder och inte nog med det - militären tog det mystiska flygplanets ankomst som en kuppförsvarsövning och anlände med dragna vapen. Egenligen var det på den tiden inte tillåtet med utländska medborgare och utländska flygplan på Ränneslätt, men när de väl hörde att piloterna var svenska så drog sig militären tillbaka.

Bromssystemet på Svarta faran var plockat från en havererad MFI-9. Det repererades nu lite provosoriskt med hjälp av lite delar inköpta hos en lokal järnhandlare; slangkämmor, kopparrör och klen plastslang. Att notera var också att Ercoupen hade en extratank i baksitsen och denna var ihopkopplad med övriga bränslesystemet via en slang fasttejpad utmed vingen till det "ordinarie" tanklocket.

Det var en nobel instrumentpanel ombord: Tre VOR-mottagare och ingen som fungerade. Skicket på flygplanet kanske var sådär, en dag lär Svarta faran ha nödlandat tre gånger...

Återkommande mål för flygningar var ett företag utanför Oskarshamn, där man landade med maskinen på landsvägen som låg i direkt anslutning.Tony Smith berättade historien om flygplanet för några år sedan i European Ercoupé Newsletter. Delvis var det nog jag som förmedlat denna historik till Tony under vår korrespondens under 90-talet.

History Corner

Svarta Farna

Tony Smith writes: As you haven't heard from me for quite a while, I thought I'd let you know I'm still here!  In your Newsletter No.27 (May 2010; shows how far behind I am), you ran an ad for Ercoupe SE-BEE.
 

This has had a bit of a chequered history so I thought you may be interested in a bit of detail.
 

ERCOUPE 415-C SE-BEE (c/n 2614)
 

Manufactured 1946 and initially registered NC99991; re-registered N99991 in 1949 and subsequently fitted with a Continental C-85 engine in place of the original C-75.
 

Purchased by racing driver Arnold Sundquist for $2,600 in the mid-sixties and the C-85 engine replaced by a 100 hp Continental O-200. Owner and aircraft moved to Sweden in circa 1969.  The colour scheme of matt black top-side, light blue under-side with US star insignia was retained and the aircraft flown for a few years with US marks (registration pending on USCAR of 1.1.73) by A.Sundquist but registered to his company, Partille Hårdkromverk AB, located in Partille near Gothenburg.
 

He had two accidents with N99991, the first on 8.2.69 at Kesjvn, Partille, reported as possibly a forced landing.  The second accident happened when the aircraft landed on the ice on Lake Vdttern, Vdrnamo Beach, Motala (date not known).  Recovered by the Fire Brigade but during the operation the tail section was pulled off.  The Ercoupe was repaired with a tail unit from a scrapped Ercoupe, a new O-200 engine being fitted at the same time.  Sold to G.Rosen, Vanersborg in 1974 but could not be flown in US marks as the US CoA had expired, so was grounded.
 

Sold in 1977 to a new owner in Lasca, subsequently being sold to two further owners before being purchased by Sven-Uno Anderson, Landeryo in 1982 for 15,000SKr.  Due to corrosion, considerable restoration work was required including fabricating a new plastic engine cowling, a non-standard fuel system, brakes from a scrapped MFI-9 and returning the all-metal wings to fabric covered.  Entered on the temporary  register as SE-BEE 1.88 and the first flight after restoration was in 1990, being operated on a Permit.  Named "Svarta Farna".  Flew about 100 hours on a special permit before being transferred to the main register 23.8.94.
 

Any feedback or additional data would be most welcome!
 

Cheers – Tony Smith
 

Som beskrivet ovan så såldes flygplanet till Sven-Uno Andersson som hämtade det i Laxå. Här nedan berättar han om restaureringen (EAA-nummer 82) i lokalpressen.1993 kom SE-BEE att utannonseras (se nedan) och i augusti året därpå registrerades planet på Kroksjöns Kontrollhönseri H Nilsson & Co HB i Skellefteå. Jag tror att Ercoupén fortfarande finns kvar hos familjen Nilsson i Skellefteå. Man anar att det säkert finns mer att berätta om Svarta faran...


I've been walking along for a million placesThe Motors  Forget about You

...gick in i Poporamas Heta högen som "Veckans Smash Hit" den 12 oktober 1978 - i dagarna ganska precis för 38 år sedan! Låten kom att vara kvar i högen i ytterligare fem veckor och blev nästan en lika stor hit som föregångaren, den kanske mer välkända Airport, ett par månader tidigare. Den sistnämnda fick bara en vecka mer i Heta högen än Forget about You.

1978 var ett mycket bra musikår, det är något jag har sagt flera gånger. Därför tycker jag att Forget about You passar perfekt som denna veckas fredagstreat. Jag utgår från att detta är Approved by the Motors. Trevlig helg! Häpp!


(Flyg)Kurs för journalister?


SE-ACW Pietenpol Air Camper - 5Back to basic! Och med det menar jag basic flying - det enkla, det lite mer jordnära, det romantiska. Här är det perfekt fångat av Jesper Rådegård. I huvudrollerna; Per och Kajsa. Den förstnämnde är Per Widing och Kajsa är namnet på en Pietenpol Air Camper, med de passade registreringsbokstäverna SE-ACW. Detta är ett flygplan som Per har byggt, precis som den hade färdigställts i tidsperioden runt 1930, med till exempel en A-Ford-motor.

Filmat på och över Skå-Edeby (ESSE). Man noterar även den för bloggen välkända Tiger Mothen Martin Rudolf då och då i bakgrunden. Att det har sin förklaring till vissa flygscener kanske man kan ana...

Barnstorming Skå Style! Tidigare bloggat om Air Camper Widing (ACW): Air Camper, SE-ACW Pietenpol Air Camper - 1, SE-ACW Pietenpol Air Camper -2, SE-ACW Pietenpol Air Camper - 3 och SE-ACW Pietenpol Air Camper - 4.


Som vilken bil som helst...Denna broschyr presenterade Pipers olika modeller av PA-28 och bör vara utgiven inför modellåret 1986 (alternativt -87?). På baksidan står det "Piper - A Lear Siegler Company". I början av 1987 kom Lear Siegler sälja Piper Aircraft Corp. till Forstmann Little & Co. som i sin tur sålde företaget till det av Monroe Stuart Millar ägda Romeo Charlie Inc. den 12 maj 1987.Kan vara lite intressant att notera att flygplanen som är med i broshyren - Warrior II N2484Y, Archer II N2531X, Dakota N25055 och Turbo Arrow IV N2506V - alla är av modellår 1985. Kolla gärna in inlägget Nyare Cherokee - Piper Warrior och Archer för mer om två av dessa modeller.

Piper Personal Aircraft - här säljer man alltså flygplan som vilken bil som helst. Och så ska man se på flyg och flygplan; det kan vara som vilken bil som helst. Majoriteten av världens civila flygplan är som vilken bil som helst.


Bloggen 11 år idag


Japp, det återigen dags att påpeka att bloggen fyller år. Jag brukar ju på födelsedagen skriva lite om tankar och idéer etc rörande bloggeriet. Så vad ska man säga? Hmm, grunnar lite.
 
Varför håller jag fortfarande på med detta? Det är en fråga som jag faktiskt ställer mig allt oftare, för det är inte lika kul som till exempel för sju-åtta år sedan. Vissa dagar känner jag bara "äh, jag skippar det, det är dags nu, det var kul så länge det varade". Samtidigt så har man genom åren kanske på något märkligt sätt blivit "etablerad". Vissa inlägg som är viktiga har kanske blivit lästa av folk som behöver göra det. Då känner jag att man inte kan avhändiga sig ett sådant verktyg som bloggen. Därför kör jag väl vidare ett tag till...

Det finns cirka 120 stycken utkast till inlägg i bloggskafferiet. Jag har försökt städa ut lite av dessa, några har publicerats, men många kommer nog tas bort utan vidare åtgärd.

Totalt har jag publicerat 3701 inlägg sedan starten den 10 oktober 2005. Grattis på elvaårsdagen, bloggen!

Ge lae.blogg.se en tumme upp på facebook! 1500 har redan gjort detta, och det utan att jag pyntat en endaste krona för det.


Rundflax med SE-AEODenna bild kom i ett mms från David och objektet kan knappast vara dagsaktuellt. Jag gissar att denna enkla affisch har 80 år på nacken. Herrarna Ernst Allan Edholm och Erik Rosborg, då boende i Stockholm, importerade en Kjeller-tillverkad de Havilland DH.60M Moth från Norge i mitten av 30-talet och sålde den vidare i början av 1939. Att flygplanets registreringsbeteckning var SE-AEO framgår med all önskvärd tydlighet...


Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

RSS 2.0