ESMC 920804Idag har jag plockat fram två bilder som är tagna på Eksjö/Ränneslätt i början av augusti 1992. Som synes var det en mycket varm och het sommar, det är mycket tort. Vid vindstruten (utom bild) har Brommabaserade Alfaflights Piper PA-32R-301T Turbo Saratoga SP SE-IDT parkerat.

Lite om flygplantypen och just SE-IDT: 1980 fick Piper PA-32 Cherokee Six och PA-32R Lance II den förlängda vingen och stabben flyttades ner igen efter några årsmodeller producerade med så kallad T-tail. Kolla detta inlägget för jämförande studium. PA-32 kom därefter att kallas Saratoga och PA-32R kom att kallas Satatoga SP. Bägge modellerna kunde även fås med turboladdad motor (en Lycoming TIO-540-S1AD á 300 hästar vid 2700 varv) och SE-IDT var just en sådan; en Turbo Saratoga SP, dock av årsmodell 1981. Flygplanet ferryflögs nytt över Atlanten i februari 1981, och var ett av ett relativt litet antal av samma modell som kom att utrustas med avisningsboots direkt från fabrik.

Det tog cirka ett år innan SE-IDT såldes av importören och Piper-agenten Nyge Aero i Nyköping. Ny ägare blev Nerell Ventilation AB & Club Saratoga med postradress i Falun. Under 1982-83 fanns Turbo Saratogan till uthyrning via BFF Aerorent AB på Bromma.

I september 1989 såldes maskinen vidare till Alfaflight-Flygpilen ek. förening i Stockholm och därefter kom SE-IDT bli baserad på Bromma. Alfaflight kan väl närmast likna vid en affärsflygklubb som genom åren opererat en diger skara olika Piper-flygplan, störst var en PA-31 Navajo.

SE-IDT var det sista flygplanet som sammanslutningen kom att flyga med. Tyvärr var sagan slut för SE-IDT den 1 oktober 2010 när flygplanet havererade i samband med landning i Älvsbyn. Efter haveriet kom Alfaflight att gå i likvidation. Om detta även hade något att göra med det som hände med Bromma efter Swedavias tillblivelse låter jag vara osagt, men det ligger onekligen nära till hands att tro det. 


Artikeltips: Flygshow med käcka tjecker

 
Blev igår uppmärksammad på en nyligen publicerad artikel med rubriken Flygshow med käcka tjecker skriven och publicerad av Staffan Erlandsson. Klicka här ovan för läsning - rekomenderas varmt!

 
Passar på att plocka fram ett par bilder på de involverade flygplanen av typ Zlin Z.526F Trener Master, bägge med förflutet i polska landslaget i aerobatic. Det handlade om totalt fyra stycken Z.526F med samma bakgrund som importerades till Sverige 1989. Bilden ovan på SE-XLA (ex SP-CDL) är tagen på Skavsta för snart fyra år sedan när det var flygdag. För mer bilder etc från det tillfället kolla här.

Nedanstående bild på SE-XLB (ex SP-CDH) är tagen i Västervik i augusti 2001 samband med aerobatictävlingar.


1941 Svenska Aeroplan AB


The Battle Of Bromma - 61

 
En av AB Aerotransports (ABA) Douglas DC-3 lastas på Bromma flygplats. Bilden är 70 år gammal - kanske mer? - och är tagen av Lennart af Petersens och hittades på Stockholmskällan. Nu kommer det en fortsättning på inlägget The Battle Of Bromma - 59...

Douglas DC-3 - eller som den då hette DST, Douglas Sleeping Train - fick sitt typcert (ATC A-607) utfärdat den 21 maj 1936. När invigdes Bromma flygplats förresten? Svar: Den 23 maj 1936.

Jag saxar valda delar från innehållsförteckningen till ICAO Annex 16, Vol. 1 (PDF-fil, öppnas i nytt fönster). Detta för att vi ska veta vad det hela handlar om.

Part II. AIRCRAFT NOISE CERTIFICATION

CHAPTER 1. Administration

CHAPTER 2. Subsonic jet aeroplanes — Application for Type Certificate submitted before 6 October 1977

CHAPTER 3.
1. Subsonic jet aeroplanes — Application for Type Certificate submitted on or after 6 October 1977 and before 1 January 2006
2. Propeller-driven aeroplanes over 8 618 kg — Application for Type Certificate submitted on or after 1 January 1985 and before 1 January 2006

CHAPTER 4.
1. Subsonic jet aeroplanes — Application for Type Certificate submitted on or after 1 January 2006
2. Propeller-driven aeroplanes over 8 618 kg — Application for Type Certificate submitted on or after 1 January 2006

CHAPTER 5. Propeller-driven aeroplanes over 8 618 kg — Application for Type Certificate submitted before 1 January 1985

CHAPTER 6. Propeller-driven aeroplanes not exceeding 8 618 kg — Application for Type Certificate submitted before 17 November 1988
 
CHAPTER 7. Propeller-driven STOL aeroplanes
 
CHAPTER 8. Helicopters

CHAPTER 9. Installed auxiliary power units (APU) and associated aircraft systems
during ground operations

CHAPTER 10. Propeller-driven aeroplanes not exceeding 8 618 kg — Application for Type Certificate
or certification of Derived Version submitted on or after 17 November 1988

CHAPTER 11. Helicopters not exceeding 3 175 kg maximum certificated take-off mass

CHAPTER 12. Supersonic aeroplanes
12.1 Supersonic aeroplanes — application for Type Certificate submitted before 1 January 1975
12.2 Supersonic aeroplanes — application for Type Certificate submitted on or after 1 January 1975

CHAPTER 13. Tilt-rotor aircraft

Poängen är dateringarna - när har de olika typcertifikaten har utfärdats. Det tidigaste reglerade i ICAO Annex 16 är överljudsflygplan. Hur är det då med med tyngre propellerflygplan? Jag citerar ur Chapter 5:

5.1.2 The Standards of this chapter shall be applicable to all propeller-driven aeroplanes, including their derived versions, of over 8 618 kg maximum certificated take-off mass for which either the application for a Type Certificate was submitted on or after 6 October 1977 and before 1 January 1985.


Därefter följer en historisk resumé där jag saxar den inledande biten (och jag ber er notera extra den av mig fetstilta utsagan).

Historical background

Standards and Recommended Practices for Aircraft Noise were first adopted by the Council on 2 April 1971 pursuant to the provisions of Article 37 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) and designated as Annex 16 to the Convention. The Annex was developed in the following manner:

The Sixteenth Session of the Assembly, Buenos Aires, September 1968, adopted the following Resolution:

A16-3: Aircraft Noise in the Vicinity of Airports

Whereas the problem of aircraft noise is so serious in the vicinity of many of the world’s airports that public reaction is mounting toa degree that gives cause for great concern and requires urgent solution;

Whereas the noise that concerns the public and civil aviation today is being caused by increase in traffic of existing aircraft;

Whereas the introduction of future aircraft types could increase and aggravate this noise unless action is taken to alleviate the situation;
 
Det var just det som var anledningen, det var det man kunde försöka styra: Att ordna en bullerreglering för de nya flygplantyper etc som skulle komma i framtiden. Nu ska man också förstå att vi under 60-talet hade fått en explosionsartad ökning inom trafikflyget med jetflygplan. Man måste förstå behovet av regleringen utifrån det perspektivet. Somliga av er därute minns kanske hur mycket en Convair CV.990 lät? (Inte jag dock, för ung för det.) Under årens lopp har många äldre typer av jetdrivna trafik- och affärsflygplan försvunnit då de fallit för olika bullerregler. Helt i sin ordning och branschen har anpassat sig därefter. Men har mindre propellerdrivna flygplan samma problem vad det gäller buller? Nej, det har man inte ansett. Vidare har man också ansett att ingen ny certifiering av en gammal flygplantyp behövs, vilket är helt logiskt.
 
   
Nedkokat så att till exempel Swedavias folk kan förstå: Följande två bilder är saxade från ICAO:s egna websida.
 
Som tidigare påpekat rörande DC-3 så finns ett bullervärde från USA (tilllika tillverkningslandet), även om det kanske är lite diffust hur det tagits fram. Men faktum är att detta bullervärde är godtaget världen över. Därför vore det på sin plats med en förklaring från Transportstyrelsen varför detta inte kan accepteras innan man gör något annat...som till exempel föreslår att Flygande Veteraner ska själva ordna med ett bullerprov enligt ICAO Annex 16!

När Swedavia pekar på ICAO Annex 16 och utestänger DC-3 tack vare detta, är det väl logiskt att andra flygplan som inte heller har denna certifieringsgrund inte heller får fortsätta att operera på Bromma. Men nästan dagligen ser vi till exempel Saab 105/SK 60 tillhörande Flygvapnet starta och landa på Bromma. Är den typen certifierad enligt ICAO Annex 16? Ja, vad tror du?

Ställde en fråga om just detta på Swedavias facebooksida förra fredagen, två gånger till och med. Första gången togs frågan bort. Än så länge ligger inlägget i sin andra upplaga dock kvar, men utan något svar från Swedavia. Ska man anse att tystnaden är rätt talande?

Det kan vara i samanhanget lite intressant att nämna att SK 60 i januari 1993 (på den tiden försedd med de gamla Turbomeca-motorerna) avlystes från trafik på Bromma av flygplatsledningen av bullerskäl. Nu bullrar typen mindre efter byte till Williams FJ44-motorer, men den är fortfarande inte certifierad av Saab enligt ICAO Annex 16, Vol 1. Från Swedavias brev till Flygande Veteraner:

Det ligger på flygplatsen och berört flygbolag att kunna visa flygplatsens tillsynsmyndighet, Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, att varje flygplansindivid uppfyller kraven enligt villkoret. För att visa detta krävs att ett noise certificate som är utfärdat av flygplanstillverkaren (certifieringsintyg som intygar bullernivån i de tre mätpunkterna enligt ICAO Annex 16, Vol 1), kan uppvisas för flygplanet och att intyget visar att flygplanet i fråga klarar bullergränsen. Villkoret ställer specifikt krav på att intyget måste vara utfärdat enligt ICAO Annex 16, Vol 1. Det är alltså inte möjligt, enligt villkoret, att bedöma om flygplansindivider uppfyller villkorsgräsen baserat på ett certifieringsintyg framtaget enligt en annan standard. 

 

Stad utan nådGene Pitney Town Without Pity

...var titelmelodin från en film som handlade om ett gäng amerikanska soldaters framfart i en liten stad i dåvarande Västtyskland. Den gick upp på tyska biografer under namnet Stadt ohne Mitleid 1961 och kom till Sverige i slutet av januari året därpå och fick då heta Stad utan nåd.

Gene Pitney (1940-2006) spelade även in titelmelodin med tysk text och då hette den Bleibe Bei Mir. Kanske inte samma fullträff som det engelska "orginalet"...men då har vi ändå inte hört den italienska versionen. Kanske återkommer till den?

Town Without Pity hade komponerats av Dimitri Tiomkin och Ned Washington. Låten vann en Golden Globe Award 1961 och var nominerad till en Oscar för Bästa sång, men priset gick den gången till Moon River. That's a pity kan man kanske säga, men Pitney kom dock att vid oscarsgalan den 9 april 1962 ändå att framföra Town Without Pity. Idag får han framföra låten som denna veckas fredagstreat på lae.blogg.se. Väl bekomme och trevlig helg!


Flygglädje - 4


Slutet av september har bjudit på fantastiskt fint flygväder. Tog lite bilder under onsdagseftermiddagen på hemmafältet, och sin sedvana trogen kom Flygfrämjandet återigen förbi och bad mig publicera några av dem...Flygfrämjandet rekommenderar: Bli en del av FlygSverige - gå med i närmaste flygklubb!


The Battle Of Bromma - 60

 
Nu ska det återigen handla om "Upphävande av Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:53) om användning av Bromma Stockholm Airport och fördelning av trafik mellan Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport". Efter publiceringen av The Battle of Bromma - 58 mailade jag Transportstyrelsen (TS) och fick tillbaka ett ganska allmänt hållet svar. Det replikerade jag den 9 september på följande sätt:
 
Jag har lite undringar och saxar följande lydelse i ditt mail:
 
"Utöver detta reglerades att minst en sjättedel av rörelseutrymmet på Bromma skulle kunna nyttjas av annan luftfart än regelbunden lufttrafik och seriemässig charter, i första hand affärsflyg. Transportstyrelsen bedömer att en reglering i dagsläget inte är nödvändig men vi kommer att följa upp detta under det kommande året och sedan göra en utvärdering. Ser vi att det finns behov av någon slags insats får frågan lyftas till departementet eftersom vi i dagsläget inte har något mandat att reglera eller besluta om fördelningen av trafik på flygplatser."
 
Hur kan Transportstyrelsen bedöma att "en reglering i dagsläget inte är nödvändig"? Vad baseras den utsagan på? Kunskap om hur situationen för allmänflyget/affärsflyget i Stockholm? Det känns inte så. Vidare undrar jag varför Transportstyrelsen inte påtalat för Swedavia att man under några år inte följt denna reglering. Om jag som privatperson skulle medvetet strunta i en reglering skulle jag ställas inför ansvar, kanske t o m bli lagförd. Med andra ord, det handlar i grund i botten om grundläggande demokratiska värden.
 
LFS 2008:53 tillkom efter det nya Brommaavtalet var färdigt (i september 2007 vill jag minnas). Har några lydelser i detta avtal ändrats? Jag tror inte det. Andemeningen i avtalet genomlyser även skrivningen i LFS 2008:53. Hur ska Transportstyrelsen kunna göra en rättvis utvärdering av flygtrafikmönstret på Bromma nu, när man egentligen istället skulle ha gjort det fr o m hösten 2013?
  
Det var nämligen då de sista resterna av Stockholms allmänflyg avhystes från flygplatsen. Svaret lät dröja på sig, men efter en påminnelse så inkom följande den 23 september:

Du frågar om hur TS bedömt att en reglering i dagsläget inte är nödvändig och vad det baseras på. Vi har tittat på historiken gällande antalet rörelser på Bromma. Det har visat sig att annan trafik än seriemässig charter och reguljärtrafik nyttjat antalet totala rörelser med mer än en sjättedel de senaste åren. Vi kommer också, som jag nämnt i tidigare mejl, följa upp detta även i fortsättningen. Skulle det visa sig att det finns ett behov av reglering får vi lyfta frågan till departementet då vi inte har bemyndigande att besluta om detta.

Det är korrekt att föreskriften beslutades efter att avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia (dåvarande Luftfartsverket). Inga ändringar har skett i detta avtal.

"...med mer än en sjättedel de senaste åren"?! Jag har den 23 september bett om att man ska specifiera vad som menas med "de senaste åren". När detta skrivs på förmiddagen den 29 september har ännu inget svar inkommit.

Imorgon är sista dagen som LFS 2008:53 gäller...


Uppdaterat 150930 kl 22.00

Mailade frågan på nytt i förmiddags och fick nu ikväll följande svar:

Den data som ligger till grund för vår statistik avser de fem senaste åren och är framtagen av Transportstyrelsen samt ACR, Airport Coordination Sweden.
 

Fem år? Hmm, under tre av dessa år, 2010-2013, fanns det fortfarande en hel del allmänflyg baserat på Bromma. Jag är därför inte förvånad att det blir mer än en sjättedel av de totala antal rörelserna, men det torde vara missvisande för det faktiskta läget på senare år. Om Transportstyrelsen istället hade fått för sig att upphäva LFS 2008:53 år 2016 eller 2017 - vad hade det gett för statistik för de då senaste fem åren?


Installation - 16

 
Någonstans i södra Sverige: Gula flygplandelar upphängda i väntan på......att resten ska bli klart. "Till sommaren" brukar det heta...


Besök i Grisen

 
Fick låna nycklarna till den nedlagda ledningsbunkern för civilförsvaret kallad Grisen, detta för att besöka samt fotodokumentera. Man hade ju i princip så länge man kan minnas varit nyfiken på hur det såg ut därinne. Cirka hundra meter in i berget fanns ett skyddsrum stort som en skapligt normal tvåvåningsvilla (eller till och med större-) ...för anläggningen var just i två plan: I nedre fanns olika expeditioner och ledningsrum, på övre kök och sovrum.

   
Grisen togs i bruk i februari 1959 efter att varit under byggnad i sex år. Bunkern var från början byggd som en Huvudcentral (HC), men kom efter några år klassas om till Distriktcentral (DC). Härifrån skulle i tider av ofred och kris det civila samhällets resurser samordnas, främst vad det gäller fientliga flyg- och robotanfall. Ett HC stod i direktkontakt med ett av Flygvapnets LFC (Luftförsvarscentral), vilket skulle skicka meddelande om inkommande fientligt flyg i området och därpå skulle man från HC:et larma (via "Hesa Fredrik") civilbefolkningen samt vidta andra lämpliga åtgärder.
 
Det sista driftåret för Grisen kan man spekulera i, men de "nyaste" dokumenten som hittades var daterade 1999. Idag står det i lokalpressen att anläggningen "ska rivas".
 
Jag avser uppdatera detta inlägg med mer fakta om Grisen när tid medges - håll ögonen öppna! Tills dess rekomenderar jag varmt ett besök på skymningsläge.se.


Osynlig beröringGenesis  Invisible Touch

...är ytterligare en låt som plockas fram ur guilty pleasure-högen. Den satte sin prägel på sommaren 1986 och är en catchy poplåt där ett snyggt klingande gitarriff utgör hooken. Invisible Touch blev även den etta på amerkanska Billboard Hot 100.

Låten släpptes den 19 maj, gick in på P3:s Trackslistan lördagen den 31 maj på plats nummer 18 och låg som bäst som nummer 13 veckan efter. Nog med kalenderbiteri - trevlig helg!


Flygglädje - 3

 
Det blev ett mycket kort möte i onsdagsklubben denna gång, men sin sedvana trogen kom Flygfrämjandet förbi igen och bad mig publicera lite bilder...
 


Flygfrämjandet rekommenderar: Bli en del av FlygSverige - gå med i närmaste flygklubb!


Nytt från Nyge oktober 1970


Masstart med Mitchell - B-25:or alltså...Från filmen Catch 22 - dra på volymen och njut..! Detta är på riktigt, detta är inte fejkat - och detta är sagt med tanke på vad jag skrev i det tidigare inlägget The Making of The Battle of Britain Film

Låt oss ponera att Red Bull av en eller annan anledning vill besöka Stockholm med sin B-25 Mitchell. De tänkte flyga till Bromma. Hur skulle det gå? Skulle Swedavia tillåta detta? Och detta sagt med tanke på föregående inlägg om ett egetkonstruerat Moment 22 av Swedavia...
 
Nedan ser vi Lieutenant Nately (spelad i Catch 22 av Art Garfunkel) med klädsam raggararmbåge, klar för start.


The Battle Of Bromma - 59 (Uppdaterad 150929)

 
Ni minns säkert ett par tidigare inlägg som handlade om att Swedavia vägrat ge Flygande Veteraner tillstånd att starta och landa på Bromma flygplats med sin Douglas DC-3. De publicerades i månadsskiftet maj/juni. Har det månne hänt något i denna fråga? Ja, det undrade även jag, så den 7 september postade jag följande bild igen på Swedavias facebooksida tillsammans med lite frågeställningar.

 
Följande är saxat från avtalet rörande Bromma flygplats:
 
"4.1.4 För flygplan i linjefart gäller följande begränsningar rörande ljudemissioner.
 
För flygplan i linjefart gäller generellt, dock med nedan angivna undantag att dessa antingen måste ha ett certifieringsvärde för ljudemisson som inte överstiger 86 EPNdB i medeltal för de tre mätpunkterna enligt ICAO annex 16, Vol. 1, chapter 3, eller kan trafikera Bromma så bullret blir mindre än 86 EPNdB i medeltal före de tre mätpunkterna.
 
Större jetflygplan med en passagerarkapacitet på mer än 60 säten som framförs i linjefart, men som har en ljudemission på över 86 men under 89 EPNdB i medeltal för de tre mätpunkterna enligt ICAO annex 16, Vol. 1, chapter 3, får dock frafikera flygplatsen med ett totalt antal flygplanrörelser per kalenderår på maximalt 20 000."
 
Jämför med de siffror som finns på bilden.
 
Swedavia tillåter inte Flygande Veteraner att flyga med sin Douglas DC-3 på Bromma - en flygplats som varit flygplanets hemmabas i över 30 år (och DC-3 som typ har flugit från Bromma allt sedan invigningen 1936). I maj hävdades det att det skulle utredas om DC-3 fick starta och landa på Bromma och under utredningstiden skulle ingen dylik trafik förekomma.
 
Jag undrar nu när är denna utredning klar? Vidare undrar jag om Swedavia, i och med "pilotfallet" med DC-3, tar sitt ansvar och utreder om inte Avro RJ100 och RJ85 i så fall bullrar för mycket för Bromma? I väntan på utredningens färdigställande skulle man - om man är konsekvent - inte tillåta start- och landningar med dessa flygplantyper på Bromma.

 
Vad får man för svar från Swedavia? Jo, detta:

Hej, vi har tidigare svarat att det är Swedavias och de flygbolag som trafikerar Brommas ansvar att säkerställa att vi uppfyller regler och riktlinjer. Det är till våra tillsynsmyndigheter som vi respektive flygbolagen rapporterar in hur vi efterlever detta.

Jag replikerade:

..och svaret rörande Swedavias utredning angående DC-3 vara eller icke vara på Bromma blir därmed...? Status?

Inget svar, förnyad påstötning en dag senare:
 
Swedavia, jag har förtydligat den ena av mina frågor och önskar svar på hur utredningen angående DC-3 pågår; Vad är dess status? Är den pågående? Är den klar? Vad har den kommit fram till?
 
Någon dag senare postade Swedavia följande kommentar:

Hej Fredrik, detta är en dialog vi för med våra flygbolag och med våra tillsynsmyndigheter. //AB

Flygbolaget i detta fallet är den ideella föreningen Flygande Veteraner. En person ur styrelsen skriver följande kommentar den 16 september:

Bästa Swedavia, som pilot på Daisy och även med i styrelsen för Flygande Veteraner är jag naturligtvis intresserad av läget när det gäller DC3 framtida operationer från Bromma. Det är nu tre månader sedan det överraskande beskedet kom att vi inte skulle få starta eller landa på flygplatsen. Någon dialog med Flygande Veteraner har jag inte sett till !!!

Direktlänk till konversationen finns här. Jag hade då för någon vecka sedan skickat ett mail till Transportstyrelsen och fick den 16 september svar därifrån (markerat med rött).
 
1) Är Transportstyrelsen involverad i denna utredning? Nej, Transportstyrelsen har inte medverkat i någon utredning i denna fråga under 2015
 
2) Hur ser Transportstyrelsen på DC-3 som typ vad det gäller en sådan här topic? DC-3 är certifierad i en annan tid och enligt andra regler och borde hanteras enligt principen Grandfathers right, eller? Transportstyrelsen har ingen beslutanderätt i de miljövillkor som flygplatserna ska följa, däremot har vi möjlighet att yttra oss. Vi föreslår att Flygande Veteraner diskuterar denna fråga direkt med Swedavia, och då överväger om en ljudmätning av den aktuella flygplanstypen DC-3 enligt ICAO Annex 16 skulle kunna utföras.
 
Slutsats: Som synes för Swedavia ingen dialog i ärendet med varken med Flygande Veteraner eller Transportstyrelsen. Då ingen dialog tydligen förs så lär knappast en utredning heller vara under arbete. Det här är alltså på det sätt som ett statligt bolag - på sätt och vis ägt av dig och mig såsom svenska medborgare - jobbar och kommunicerar.

Dessutom undrar jag varför inte Transportstyrelsen kan visa prov på god myndighetsutövning och aktivit hjälpa till? Varför inte fråga sina amerikanska kollegor i FAA om hur deras bullercertifikat för DC-3 har tagits fram? Detta dokument har skickats till Swedavia, men inte godtagits på grund av att ICAO Annex 16 inte ommämnts.
 
Det finns säkert andra saker som Swedavia i och med utestängningen av Flygande Veteraner och deras DC-3 "Daisy" vill uppnå? Ska vi spekulera om vilka? Och det där med etik - nej, det är uppenbart inte Swedavias paradgren. För övrigt inte heller flyg...Följande har även tidigare sagts: Det har uppenbarligen inte gått fram till Swedavia att Douglas DC-3 anses av luftfartsmyndigheter världen över såsom veteranflygplan och därmed inte får/behöver miljövärdighetsbevis...och därmed inte hamnar på den nämnda ICAO-listan! DC-3 är helt enkelt inte certifierad enligt den norm som vi nu har. Ska det då behövas en ny certifiering för alla veteranflygplan? Ja, det är ju indirekt vad Swedavia tydligen verkar mena. Det kan inte vara lätt när man inte förstår flyg, som Swedavia. Tänk om Lufthansa vill öppna trafik på Bromma och inför denna lansering vill komma upp med sin Junkers Ju 52/3m för lite rundturer. Hur skulle Swedavia hantera det..?
 
Förresten, om Transportstyrelsen anser att det vore lämpligt att göra nytt bullerprov för DC-3, borde det inte även i så fall gälla Avro RJ85 och RJ100? Detta sagt med tanke på bilden ovan.
 
Swedavia är inte bara svenskt flygs fiende nummer ett, det är stort samhällsproblem!


Uppdaterat 150929

Frågade även Swedavias andra tillsynsmyndighet vad det gäller Bromma flygplats, det vill säga Miljöförvaltningen i Stockholms stad, huruvida de var involverade i någon utredning rörande DC-3-flygningar på Bromma. Fick igår svaret - det var "Nej".
 

1975 DASH 7


Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

RSS 2.0