The Battle Of Bromma - 39

 
Det är mycket stor skillnad på den flygplats som Swedavia nu vill skapa av Bromma och hur det var tänkt när man undertecknade det nya avtalet den 21 september 2007. Främst har man gått från en flygplats som betjänar den svenska huvudstaden med allmän- och affärsflyg och istället bli en ny hub för ett trafikflygnät kontrollerat av en speciell aktör, med andra ord bli en storflygplats och detta med genomströmning av flera miljoner passagerare per år. Aktören är ju självklart Malmö Aviation som sedan länge gärna talar om Bromma som Stockholm Terminal 1.

Nu har flygplatsens existens blivit en valfråga, något som säkerligen inte hade hänt om man följt de intentioner som låg bakom avtelet som löper till 2038. Alliansen, Swedavia och Stockholms Handelskammare har skrikit i högan sky att 24 000 jobb runt om i landet kommer att försvinna om Bromma flygplats läggs ner. En stängning av Bromma förespråkas av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och vissa delar av Socialdemokraterna. Som sagt i ett tidigare inlägg, nu har svenskt allmänflyg och Brommas grannar gått ihop mot Swedavias och Alliansens huvudlösa politik. Det finns tre alternativ för Bromma flygplats:

1. Kraftig trafikökning (detta är vad Alliansen menar när dom säger att de vill behålla Bromma).

2. Stänga Bromma (Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt kanske Socialdemokraterna)

3. Bevara Bromma med dagens trafiknivåer (eller snarare gårdagens, när allmänflyget fanns representerat).

I slutet av juni kom ett uttalande från den socialdemokratiske partiledaren Stefan Löfvén som tyder på att det tredje alternativet övervägs av partiet. Det är också, som jag ser det, den enda chansen att behålla Bromma som en flygplats till 2038.
 
I detta inlägg tänkte jag peka på när och varför skiftet i framtidplanerna för Bromma flygplats tillkom. Man kan fråga sig om detta hade i överhuvudtaget varit möjligt om inte det statliga bolaget Swedavia hade i samma veva bildats? (En kortfattad historisk tillbakablick finns här.)
 
 
I Bromma-avtalet från 2007 regleras antalet flygningar till 80 000 start och landningar (eller som uttrycker det; rörelser) per år oavsett flygplanstyp. Miljötillståndet tillät 100 000 rörelser per år. Ambulans- och Statsflyget ska inte räknas in dessa rörelser.

Det som i avtalet avses som stora flygplan är de med 60 passagerare eller mer i bullerintervallet 86 till 89 dB (Inga plan som bullrar mer än 89 dB tillåts på Bromma). Det är till denna angivna kategori man i avtalet begränsar antalet rörelser till 20 000 per år. Hur ser det ut nu kan man fråga sig?

För att bilden ska bli så klar som möjligt så citeras här ett parti i avtalet:

4.1.4 För flygplan i linjefart gäller följande begränsningar rörande ljudemissioner.

För flygplan i linjefart gäller generellt, dock med nedan angivna undantag att dessa antingen måste ha ett certifieringsvärde för ljudemisson som inte överstiger 86 EPNdB i medeltal för de tre mätpunkterna enligt ICAO annex 16, Vol. 1, chapter 3, eller kan trafikera Bromma så bullret blir mindre än 86 EPNdB i medeltal före de tre mätpunkterna.
 
Större jetflygplan med en passagerarkapacitet på mer än 60 säten som framförs i linjefart, men som har en ljudemission på över 86 men under 89 EPNdB i medeltal för de tre mätpunkterna enligt ICAO annex 16, Vol. 1, chapter 3, får dock frafikera flygplatsen med ett totalt antal flygplanrörelser per kalenderår på maximalt 20 000.
 
Här har vi alltså det kryphål som Malmö Aviation och dess ägare Braathens Aviation uttnyttjat. Deras beställda nya flygplantyper Bombardier CS 100 och CS 300 ska enligt dem avge "86 decibel, 4-6 decibel lägre än dagens flyglanstyper. 3 db upplevs som en halvering av buller". I avtalet sägs inget om flygplan i linjefart med 125 eller 145 säten som kan (?) bullra med 86 dB. Ingen tänkte på detta när avtalet signerades den 21 september 2007. Vad man då hade för ögonen fanns stipulerat i den depositionsplan som togs fram efter avtalsskrivandet.

I dispositionsplanen angavs det förresten att linjefarten skulle ha maxiamalt 35 000 rörelser på årsbasis. Resten skulle vara privat, skol, affärs, ambulans, helikopter etc -  alltså allmänflyg!

CS 100 och CS 300 är mycket större flygplan jämfört med dagens Malmö Aviation-flotta bestående av Avro RJ-serien, men dessa nya plan ska alltså bullra mindre. Swedavia och Malmö Aviation har med andra ord satsat väldigt mycket på ett kort. Som tidigare påpekat: Denna satsning saknar motstycke i svensk flyg- och näringslivshistoria. Bombardier CS 100/CS 300 är ännu inte certiferad och levereranserna kommer tidigast igång andra halvan av 2015. Åtminstone sägs det så nu, ingen kan veta med säkerhet hur det kommer att gå i slutändan. Att Bombardier och motortillverkaren Pratt & Witney för närvarande har en hel del problem är inte helt okänt...

 
2010 bildades alltså Swedavia och 2011 tillkännagavs att Malmö Aviation beställt CS 100 och CS 300. I samma veva säger det nya statliga bolaget upp det lättare gardet vad det gäller allmän- och affärsflyg från Bromma. Att Malmö Aviation vill få ner det då inte ens provflugna typerna CS 100 och CS 300 på Bromma samt ha en ny infrastruktur på flygplatsen för denna nya flygplanflotta är den springande punkten. Helt plötsligt behövs det uppställningsplatser för dessa nya flygplan på Norra parkeringen och Statsflyget måste ha en annan plats. Denna blev offentlig för några veckor sedan - Linta-sidan, en plats som i depositionsplanen var vikt för lättare allmän- och affärsflyg.


Ovan: Nya tänkta placeringen av Statsflyget på Bromma enligt Swedavias ansökan.

Nedan från depositionsplanen, den röda runda ringen är mitt placeringsförslag för Statsflyget.


 
För några veckor sedan kom AOPA-Sweden med en pressreleasedär det bland annat stod följande:
 
Enligt Lennart Persson, ordförande i affärsflygorganisationen AOPA-Sweden sker tilldelningen av mark till statsluftfartygen på bekostnad av affärsflyget i strid med gällande svensk lag. Lagen föreskriver nämligen att i de fall det förekommer markbrist och inskränkningar skall göras för verksamhet på en flygplats åligger det flygplatsbolaget, i det här fallet Swedavia, att först försöka jämka de olika aktörernas behov. Om någon part blir missnöjd åligger det flygplatsbolaget att dokumentera detta i utredning och förelägga ärendet för Transportstyrelsen för beslut. Om Transportstyrelsen beslutar om inskränkningar skall styrelsen inför sitt beslut söka godkännande av EU-kommissionen i Bryssel.
 
Lite längre ner kommer även Lars Hjelmberg till tals.
 

Det föreligger ingen markbrist på Bromma flygplats och affärsflyget och statsflyget kan mycket väl samsas utan inskränkningar för någon part menar Hjelmberg. Men även om det skulle vara markbrist är flygplatsen utpekad som riksintresse. Då finns det rättigheter att använda anliggande mark. Sådan mark som tidigare varit flygplatsområde finns i anslutning till flygplatsen. Området används idag som golfbana och halkövningsbana för bilar.
 

Det är inte rimligt att även om det fanns markbrist på Bromma att tvinga för svenskt näringsliv viktigt affärsflyg till Västerås och Eskilstuna bara för att staden vill behålla en golfbana när det redan finns en uppsjö av golfbanor runt Stockholm som kan användas.
 

När Swedavia vräker affärsflyget från Bromma erbjuds det inga andra flygplatser än Nyköping, Eskilstuna eller Västerås. Brommabaserat affärsflyg har förkastat dessa alternativ.
 

Till Arlanda flygplats som också drivs av statens flygplatsbolag Swedavia är affärsflyget inte välkommet att etablera sig.
 

Utan Stockholmsbaserat affärsflyg på Bromma förlorar flygplatsen sin legitimitet. Det är uppseendeväckande att Stockholms stad med (M) ansvariga borgarråd Ulla Hamilton och Sten Nordin under ett valår står och tittar på  när viktig näringsverksamhet slås ut. Det är att göra självmål säger slutligen Lars Hjelmberg.
 
Självmål - ja, sannerligen!

 

ESMC 140724

 
Filip hälsade på för några dagar sedan med sin Saab 91C Safir SE-LAP, eller - om man vill uttrycka sig militäriskt - SK 50C med flygvapennummer 50085. Att det var varmt tror jag framgår av bilderna...Kan detta vara den mest fotograferade Safiren genom tiderna? Se bilder bland annat i detta gamla inlägget.
 

Make It RightChristian Falk feat. Demetreus  Make It Right

...minns man mycket väl från våren 1999 och låten får av uppenbara skäl bli denna veckas fredagstreat. Gå nu ut och Make It Right - Trevlig Helg!


Seriemagasinet 1972


The Battle Of Bromma - 38 (uppdaterad igen)Följande har utspelat sig på facebook - man kan inte låta bli att skratta åt hur eländigt det är. På något sätt är detta mycket talande för situationen för Stockholms....nej, hela Sveriges allmän- och affärsflygs sedan Swedavia kom in i bilden.

En kompis ser annonsen ovan och ställer en fråga, sedan utspelar sig följande diskussion... 
 

 
Swedavia - svenskt flygs fiende nummer 1! Här nedan följer sista stycket. Detta inlägget kan komma att uppdateras med ytterligare skärmdumpar, vi får se...
 


Uppdaterat kl 22.20Uppdaterat den 24 juli kl. 21.00


 

Mooney i Sverige 1976


MFI-9B SE-EFR - 4

 
Den 15 juli var det roll out på två renoverade MFI-9BEslövs flygfält (ESME): SE-EFR och SE-ENG. Här ovan står Fredrik Pehrson vid sin Biafra Baby, det vill säga SE-EFR. Nu gäller det bara hitta rätt MATRA-raketkapslar också. Någon som vet på råd?En riktig warbird, tro det eller ej men så är det! Sommaren för 45 år sedan var nio stycken svensktillverkade MFI-9B ryggraden i biafranska flygvapnet. Läs mer i bloggkategorin Biafra, men var beredd att skrolla tillbaka en hel del.

Se även gärna även de föregående inläggen MFI-9B SE-EFR, MFI-9B SE-EFR - 2 och MFI-9B SE-EFR - 3 för mer om restaureringen av Fredriks maskin.
 


Den andra nian var alltså SE-ENG som återställts efter ett missöde för ett par år sedan av Per Möllerstedt. Det är lite extra kul att nämna att det han som skickade dessa bilder som för cirka 20 år sedan restaurerade flygplanet från vrakstatus - tack till Christer Stenman.

Nu väntar besiktning och förhoppningsvis utfärdande av flygutprovningstillstånd för de bägge MFI-9B. Avslutningsvis måste ju även de fina roll out-tårtorna få synas...


Jeff Hawke och dessa Mitchells - 2

 
Då den fantastiska dokumentären B-25 Mitchells do fly in IMC försvann från youtube blev inlägget Jeff Hawke och dessa Mitchells lite rumphugget. Filmen finns dock uppladdad i delar på AirlineTV.net, så i väntan på att man kan uppdatera utgångsinlägget med dokumentären "i en filmglugg" får det tills vidare duga så här.

Håll till godo så länge.


Debonair lullabies in melodies revealedABC   When Smokey Sings

...minns jag att jag hörde sista dagen på en Cypern-charter. Jag  var där med halva den gymnasieklass man några dagar tidigare "tagit studenten" med. Tidpunkt var med andra ord i juni 1987, precis innan midsommar. Idag är en passande tidpunkt att använda denna hyllning till Smokey Robinson såsom denna veckas fredagstreat - sagt och härmed gjort! Ska jag vara ärlig så är det rent av konstigt att det inte skett tidigare.

På albumversionen av When Smokey Sings finns ett antal fina passningar till olika legendarer - referenser till  "Luther", "Sly", "James" and "Marvin"  vilket respektive avser Luther Vandross, Sly Stone, James Brown samt  Marvin Gaye. Men det hajjade ni väl?

Dessutom är den inledande frasen också extra "hookande" för en flygnörd - Debonair lullabies in melodies revealed....


Snart dax för Fly in Flax


Status för Check'Er Tail? - 2

 
I februari publicerades inlägget Status för Check'Er Tail? Nu, snart ett halvår senare, har det hänt lite saker. Dessa bilder kom från Nicke igår. Se där, en låda där det står Covington på...


Se där, en styck P&W R-1340 är hemma på Håtuna igen.

Och se ser man på - motorn är åter på plats, påhängd på Check'Er Tail igen. Tre kända håtunaprofiler poserar framför stjärnan. Nu vankas det motorkörning och snart är  Håtuna Harvard SE-BII Check'Er Tail förhoppningsvis åter i luften. Förresten, hur är det i dagsläget med verksamhetstillståndet för Flugtechnik Damme och därmed ATN?
 

Steve Stearman - 2

 
1979 provade Steve McQueen på det ultimata sättet att bo - det vill säga i en hangar! Kolla till exempel på dessa bilder....och kolla sedan gärna mitt gamla inlägg om flygentusiasten Steve McQueen. En sväng över till detta youtubeklipp rekomenderas också, främst från 2.50 och framåt.

Detta sagt (bloggat) efter att ämnet kom upp i en diskussion med David igårkväll...


Apropå gårdagens inlägg......kan det ju vara lite kul att lägga ut en bild på det då (hösten 1967) till salu varande objektet ifråga. Man kan undra vem det var som köpte denna Spitfire? Föga överraskande var det Hamish Mahaddie t/a Spitfire Productions Ltd som anskaffade flygplan inför inspelningarna av Battle Of Britain.

Är man intresserad av Spitfire Mk.IX MH343/G-ASJV och dess historik i detalj kan man förkovra sig mer här. Nedan ser vi en skapligt nytagen bild på samma Spitfire, ägd av OFMC på Duxford sedan mer än 30 år...


Spitfire till salu 1967

 

People Gotta Move


 
Gino Vannelli  People Gotta Move
 
...fick en vecka i Poporamas "Heta högen" i slutet av november 1974. Det går inte att ta miste på att klippet ovan är plockat från den legendariska amerikanska TV-showen Soultrain. Lite efterforskning gör gällande att inslaget troligen sändes den 15 februari 1975. Lite mer efterforskning ger vid handen att det nu är fredag, med andra ord - detta är veckans fredagstreat!

Kanadicken Gino Vannelli har för övrigt även tidigare varit med på bloggen - kolla in Bästa sommarlåtarna - 31. Trevlig Helg!


Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

RSS 2.0