ESMC 160207

 
Idag på eftermiddagen förärades Eksjö/Ränneslätt (ESMC) ett besök av Daniel Ryfa, som ferrade hem sin nyligen inköpta Piper L-4J till Norrköping från Skåne. Killen var rätt stel efter att kranat Cuben i två timmar, det krävde sin aerobaticpilot att kliva ut ur kärran med äran i behåll...Inte behövde han tanka heller. Med en 65-hästars motor, samt - förutom standardtank - vingtankar...ja, det går att hålla sig i luften i cirka sju timmar. Men då kan vi nog snacka träsmak...Flyget till Amerika 1991


Inget har bevisatsDusty Springfield  Nothing Has Been Proved

....minns man väl från vårvintern 1989. Den är...fantastisk. Kort och gott. Den får mig att stanna upp, dra ett djupt andetag, och bara lyssna. Låten var ledmotivet från filmen Scandal och hade skrivits samt producerats av Pet Shop Boys. Ett faktum som man inte kan missa - varken när man hör låten, eller än mindre ser videon. (Det hade då gått cirka ett och ett halvt år sedan resultatet av deras förra och inledande samarbete släppts, minns What Have I Done To Deserve This.)

 
Om Scandal och Profumoaffären 1963 skrev jag om i ett inlägg för snart åtta år sedan - kolla gärna in Do You Want To Know A Secret?  Trevlig helg!

Scandal soundtrack

The Battle Of Säve - 20Rävspelet runt Säve flygplats fortsätter! Nu på måndag ska fastighetsnämnden i Göteborgs Stad ta beslut rörande försäljning av området inringat på bilden ovan till Swedavia. Att Swedavia i sin tur avser sälja flygplatsen till Serneke Group är ju känt sedan länge.

I förslaget till beslut (tjänsteutlåtande till fastighetsnämnden 2016-02-08. Dnr 600-2298/15) saxar jag följande:

I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om att bemyndiga fastighetsnämnden att överlåta det vid Säve flygplats belägna kommunägda markområdet till Swedavia AB, yttrande socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, moderaterna, liberalerna (dåvarande folkpartiet), och kristdemokraterna samtliga att en viktig utgångspunkt för en överlåtelse av det kommunägda markområdet vid Säve flygplats, vore att den idag på flygplatsen befintliga flygverksamheten i så stor utsträckning som möjligt skulle bevaras för lång tid framöver.

Under hösten 2015 har såväl Västra Götalandsregionen som Sjöfartsverket skriftligen understrukit vikten av att staden i de fortsatta förhandlingarna med Swedavia AB värnar möjligheterna att den befintliga samhällsviktiga 112-flygverksamheten vid Säve flygplats även fortsättningsvis skall kunna bedrivas på flygplatsen.  
 
I de nu liggande avtalsutkasten utfäster sig köparen att driva sin verksamhet på Säve flygplats på ett sätt som medger att 112-flygverksamheten i vart fall under en femtonårsperiod (räknat från dagen då avtalen undertecknas av parterna) kan fortsätta att bedrivas på platsen. Liggande avtalsutkast säkerställer även att 112-flygverksamheten under sagda tid inte drabbas av oskäliga hyreshöjningar från köparens sida, vilket annars i praktiken hade kunnat omöjliggöra fortsatt helikopterdrift för 112-verksamheten på Säve flygplats.

På samma sätt utfäster sig köparen i nu liggande avtalsutkast att bedriva sin verksamhet på Säve flygplats på ett sätt som medger även övrig flygverksamhet att fortsatt operera från Säve flygplats under en femårsperiod, räknat från den dag avtalsutkasten undertecknas av parterna. När det gäller denna typ av flygverksamhet begränsas dock köparens utfästelse till sådan flygverksamhet som kan operera på flygbanor av maximalt 1 000 meters längd.  

 
Med andra ord så villkorar Göteborgs stad att Säve öronmärks till flygplats i endast fem år från undertecknandet av överlåtetelsekontrakt, och som helikopterlandningsplats i dito femton år. Vad kan man utläsa av detta? Jo att Serneke kommer att ha möjlighet att använda delar av Säve flygplats för avstjälpningsplats för muddermassor, betongfabrik etc om fem år, och om femton år över i princip hela området...

Och sen undrar man varför Göteborgs Stad ska ställa som villkor att ops ska ske från "flygbanor av maximalt 1000 meters längd" på Säve? Hur och varför kommer detta in i bilden från deras sida? Skulle Göteborgs Stad fara illa om det opererades från banor som var 1200-, 1500- eller - som nu - 2039 meter? Dikterar köparen eller säljaren villkoren? Är det för att Swedavia ska ha något att peka på och låsa flygplatsens storlek, när man i nästa led säljer till Serneke? Vad tror Du det här villkoret beror på?

  
Slutligen; inte med ett ord omnämns att Säve flygplats är klassat som ett riksintresse. Som berättat i inlägget The Battle Of Säve - 18 motsätter sig Trafikverket inskränkningar i riksintresset Säve flygplats. Det skulle vara bra att omgående få ett utlåtande angående vad som egentligen avses med riksintresse i det här fallet. En hint är uttrycket flygplatsverksamhet - Trafikverket snackar inte om heliport eller flygfältsverksamhet. Läs förresten vad Transportstyrelsen skrev 2009:

 

Pfalz D.VIII - Carlsons nya projekt

 
Efter att blivit hackad har det blivit tvunget att bygga upp Mikael Carlsons webbsida aerodrome.se på nytt. Så är nu gjort! Det är också sedan några dagar tillbaka offentligtgjort på sajten att ett nytt projekt har startats - Mikael ska bygga en Pfalz D.VIII! Enkelt uttryckt är detta något av en "värsting" till tyskt jaktflygplan från slutet första världskriget.

 
Förutsättningen för ett sådant projekt är motorn, i detta fallet en Siemens-Halske Sh.III. En sådan har Mikael haft undanstoppad ett tag. Det var först inte helt avgjort om det skulle byggas en Pfalz D.VIII eller en Siemens-Schuckert D.IV - bägge typerna hade denna motor - men så småningom landade beslutet i den förstnämnda.

Pfalz D.VIII och Siemen-Schuckert D.IV tillhörde den nya generation jaktflygplan som höll på att introduceras hos de kejserliga tyska luftstridskrafterna i slutet av 1918. En beställning av 120 stycken Pfalz D.VIII hade gjorts men bara 40 av dessa kom att levereras innan vapenvilan trädde i kraft den 11 november. Läs gärna en kortare historik om Pfalz Fleugzeug-Werke som finns här.  Nedan en Björn Karlström-ritning som är klickbar.

 
Offentliggörandet av Mikael Carlsons Pfalz-projekt har redan rönt en del uppmärksamhet internationellt. Kul! Det ska bli mycket intressant att följa bygget och man undrar lite spontant vad det kan finnas för andra motorer i gömmorna? Sådana som möjliggör andra kommande byggprojekt...


Björn Andreasson skriver om sin BA-7 1959


På ovanstående bild ser vi Björn Andreasson i sin BA-7 vid första flygningen i San Diego den 10 oktober 1958. Några månader senare kom Sport Aviation att publicera en artikel skriven av Björn om hans flygplan (som senare i utvecklad form kom att bli MFI-9/Bölkov Bo 208, men det vet väl?).

 

1979 Bandeirante


Ett litet jubileumHöll på att missa det, men det var visst idag för 25 år sedan...


Cessna 310 SE-CXX


Lars E Lundin tog ovanstånde bild på Cessna 310 SE-CXX vid pumpen på Höganäs flygfält den 12 april 1964. SE-CXX var den första av sin typ på svenskt register. Tidigare hette den N3611D, var tillverkad 1956 och importerades av Cessna-agenten Solberg Flyg AB från USA våren 1964.

 
Maskinen kom fortsatt att ägas av Solberg, men som innehavare stod Hälsingborgs Litografiska AB. Redan efter ganska precis ett år kom dock "tretian" att säljas till UK och där bli G-ATCR. Nedanstående bild hade jag också i arkivet och visar samma flygplanindivid som engelskregistrerad några år senare. Högermotorn finns där någonstans, bakom vingspetstanken, den rejäla.


Tydligen fick flygplanet ett nytt utseende efter en omlackering, nedanstående bild är från 1973. G-ATCR avfördes ur det engelska registret i oktober 1984 som PWFU, vilket ska utydas som Permantly withdrawn from Use. Gissningsvis har denna Cessna 310 därefter skrotats, men någon därute kanske vet mer?


Stealing cake to eat the moon...är inledningfrasen i låten Instinction med Spandau Ballet. Låten släpptes på singel våren 1982 och hade i denna version fått en "handpåläggning" av producenten Trevor Horn. De tidigare singelsläppen från gruppens album nummer två hade inte gått så bra som förväntat, men Instinction letade sig upp på Topp 20 på englandslistan. Draghjälpen att Trevor Horn mixade om låten - och säkert även publiciteten därom - gjorde skillnad. Bassisten Martin Kemp sa följande i en intervju för några år sedan:

This song saved the band in a way. The two singles before this were 'Paint Me Down' and 'She Loved Like Diamond,' from our Diamond album. They hadn't charted very well and we were scratching around for what to do. Then we gave 'Instinction' to producer Trevor Horn who really turned it on its head. It became a monster.

Det duggar tätt med blogginlägg featuring Spandau Ballet, senast skedde det ju på juldagen. Anledningen till att jag plockar upp ytterligare en låt med gruppen är att jag även vill puffa för dokumentären Soul Boys of the Western World som SVT sände förra helgen. Den kan ses fram till den 22 februari - rekomenderas starkt!

Det är något väldigt faschinerande med Storbritanien under 70- och det tidiga 80-talet. I ett samhälle i imperiets skugga, med en djup ekonomisk kräftgång - där det mesta verkade gå i olika toner av grått, brungrått och svart - gjordes världens bästa popmusik. Någonsin. 


Stealing cake to eat the moon


Apropå förra inlägget: Aerorent 1979 och 1982


ESSB 940804

 
 
Idag tänkte jag bjuda på lite bilder tagna när "Bromma var Bromma", det vill säga innan Swedavia kommit till och ville stöpa om flygplatsen till Arlandas fjärde bana mitt inne i Stockholm. Sommaren 1994 samsades allmänflyg och trafikflyg alldeles utmärkt på Bromma (ESSB). Och varför skulle man inte göra det? Så hade det ju varit allt sedan invigningen 1936. Uppskattningsvis fanns cirka 130 allmänflygplan baserade på Bromma i början av 90-talet och Stockholm hade även Barkarby och Tullinge att tillgå - totalt fanns det cirka 270-300 flygplan baserade på dessa flygplatser. Jämför med hur läget är nu.

I slutet av maj fyller Bromma flygplats 80 år och här finns lite historik att tillgå. En sak är säker; man kan inte tacka Swedavia för att flygplatsen blivit så gammal. Nej, man kan faktiskt tacka allmänflyget. Det var den genre av flyg som räddade Bromma från nedläggning när Linjeflyg flyttat ut 1983. Detta faktum är bra att ha klart för sig när Swedavia nu snart får för sig att fira ett 80-årsjubileum...

 
Det var en torsdagseftermiddag i början av augusti, minns att det var rätt varmt. På bilderna ser vi både baserade och gästande flygplan på Bromma. Jag hade kunna fotografera åtskilligt fler, men på den den tiden - innan digitalkameran - höll man igen.
 


Känner du igen någon av dessa flygmaskiner?  Har du kanske ett speciellt minne där någon av dem figurerat? Dela gärna med dig - skriv en kommentar!

Förresten - av de svenskregistrerade maskinerna på bilderna; hur många tror ni idag finns kvar i landet och är i flygande skick?


Lite mer apropå Malmö Flygklubb (och West Air)

 
När man letar inspiration till nya blogginlägg är det lätt att försöka knyta an till något som varit på tapeten tidigare. Vid ströbläddrande i några Flygrevyn från 1991, fann jag ett par annonser rörande flygplan till salu som fanns i hangar hos Malmö Flygklubb på Sturup. Den flygklubben har ju tidigare varit ämne för ett blogginlägg.
 


Den ena manskinen var en Cessna P210N Pressurized Centurion från 1979 som sedan 1988 burit den svenska registreringen SE-KGF. Ägare var officiellt Medicinconsulterna HB i Malmö, men det hyrdes ut via Malmö Flygklubb. SE-KGF ferryflögs tillbaka över Atlanten i slutet av april 1993 efter försäljning till USA. Den blev några veckor senare N50DD och verkar sedan cirka tjugo år vara baserad i Zagreb.

 
Säljare var som synes en viss Göran Berglund. Sedermera blev han ägare av West Air. Från en artikel publicerad i Affärsvärlden förra året:

Idén att skaffa flygcertifikat fick Göran Berglund 1987 när han efter 18 år på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där han bland annat forskat i hjärt- och kärlsjukdomar, fick en professur i Lund. Han bilpendlade mellan hemstaden och den nya arbetsplatsen.
 

På den tiden fanns ingen motorväg längs västkusten och på vintern blev det ett tidsödande och energidränerande projekt att ge sig ut på de hala vägarna och både han och hans fru tog flygcertifikat.

 
Från 1975 och tio år framåt köpte han även fastigheter i Göteborg tillsammans med en kollega. Efter att de under sent 1980-tal sålde beståndet på 20-talet fastigheter tipsade en rådgivare om att köpa flygplan. De köpte då ett befintligt fraktflygbolag, West Air Sweden, som 2011 slogs samman med Atlantic Airlines till West Atlantic.

Vilket det andra flygplanet var? Jo, en Piper PA-31P Pressurized Navajo med den amerikanska registreringen N910PS. I september 1993 inregistrerades flygplanet i Finland som OH-PHR, men redan sommaren 1997 var det slutfluget och det hamnade på en skola i Tammerfors som instruktionsobjekt.


I ett kök med adress Sjöhagavägen - 14

  
And now to something completely different: Det har gått över två år sedan sist det blogggades om ett möte i matlaget Matslaget hemma hos Mats, men igår blev det slut av igen...Som synes var det "kött å potatis" på menyn. Förvånande eller hur? Man får verkligen hoppas att det inte dröjer två år till nästa Matslag.


The Battle Of Säve - 19

 
Igår saknade man trafikflygplatsen Säve riktigt ordentligt mycket på Göteborgs andra flygplats; Landvetter. Detta beroende på att en Boeing 737, tillhörande SAS på väg mellan London och Stockholm (Flight SK1530), hade landat klockan tio efter att ha blivit utsatt för ett bombhot. Flygplanet kom att parkeras i söder på Landvetter, som därefter stängde för all trafik under lite över en timme. Sedan öppnade man med restriktioner och lät inkommande trafik landa bana 21 och avgående starta bana 03, men bara de första 2000 metrarna av den 3300 meter långa banan tilläts utnyttjas på grund av bombhotet. Restriktionerna togs bort kring klockan femton. Som någon insatt uttryckte det:

Restriktioner, förseningar och flygplan över halva Nordeuropa. Tänk om regeringen/Swedavia/Trafikverket eller någon kunde ta ett helhetsansvar för flyget i Sverige som Luftfartsverket gjorde på sin tid.

Sannerligen! Hur var det nu igen? Löd inte en av det statliga bolagets slogans "Swedavia skapar tillgänglighet"..? Jo, tjena.

En stor anledning till att Luftfartsverket en gång i tiden gick in som delägare i Säve flygplats, var att säkerställa att tillgängheten till rikets andra stad inte äventyrades utifall Landvetters enda bana, av en eller annan orsak, var blockerad. Det kunde (kan) till exempel vara beroende på väder, havererade flygplan eller terrorhot...eller ännu värre; terrorattentat. Sedan kom Swedavia ärva denna ägarandel, men knappast insikten...

Swedavia är inte bara svenskt flygs fiende nummer ett, det är stort samhällsproblem!
 

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

RSS 2.0