Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

The Battle Of Bromma - 13

Publicerad 2013-12-20 21:10:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 
Igår kom Transportstyrelsens beslut att godkänna Swedavias ansökan angående uppklassning till banklass 3C av Bromma flygplats. Läs beslutet här och notera att det finns ett rätt stort antal vilkor för att det ska gälla. En skrivning som man lägger märke till är bland annat denna:

Som riskreducerande åtgärder har flygplatsen framlagt att luftfartyg som framförs enligt de visuella flygreglerna ska begränsas till referenskod 1C, vissa in och utpasseringspunkter till Bromma kontrollzon avvecklas, samt att uppdatering av flygtrafikledningens drifthandbok och AIP Sverige med avseende på de begräsningar som införs för de luftfartyg som framförs enligt de visuella flygreglerna. Flygplatsen har i sin riskanalys lagt fram att konsekvensen vid en kollision mellan ett luftfartyg och ett hinder har minskat efter genomförda riskreducerande åtgärder och därmed blir den totala risken acceptabel. Transportstyrelsen anser att riskvärderingen efter de riskreducerande åtgärderna inte är korrekt.

På marken har man redan uppdaterat med lite nya skyltar - bilderna är dagsfärska.Något som man i det arton sidor långa dokumentet underlåter att berätta är att Swedavias ansökan till Transportstyrelsen den 21 oktober belades med sekretess. I övrigt förklaras det väldigt ingående rörande korrespondensen i ärendet mellan myndigheten och det affärsdrivande statliga bolaget.

Detta kan vara intressant att komma ihåg med tanke på att samma dag som Transportstyrelsens beslut - den 19 december - kom även Kammarrättens beslut efter en överklagan av denna sekretessklassning. Slump eller inte, men "Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och överlämnar handlingarna i målet för ny handläggning."

Vidare skriver Kammarrätten så här i om skälen för sitt avgörande:

En begäran att få ta del av allmänna handlingar innebär att den beslutande myndigheten noggrant ska pröva vilka uppgifter i handlingarna som kan respektive inte kan vara föremål för sekretess. En detaljprövning av vilka handlingar som kan lämnas ut ska således ske. Det begärda materialet innehåller uppgifter av utpräglat tekniskt slag men även också uppgifter med ett mer allmänt innehåll. Det ankommer på Transportstyrelsen att göra en mer detaljerad prövning. Med hänsyn till det nu anförda ska handlingarna i målet överlämnas till myndigheten för ny handläggning.

Kammarrättens beslut kan inte överklagas.

 
Vad är det nu Transportstyrelsen - och Swedavia - har  vunnit med detta agerande? Ja, det enda jag ser är tid, inget annat. Varför gjorde Transportstyrelsen inte rätt från början? Trodde de på allvar att man skulle nöja sig med svaret typ visserligen allmänna handlingar men belagda med sekretess? Och att Transportstyrelsens beslut att godkänna ansökan angående banklass 3C kommer just nu är heller ingen slump. Att hinna överklaga de tre närmaste veckorna, med de långhelger som kommer, försvårar saker och ting - så är det uträknat. Den där begravda hunden börjar stinka allt mer och mer... 

På sista bilden ser vi "Nationalsporten landa på Nationalidiotin", Bromma flygplats, numera förvaltat av Swedavia - en flygplatsförvaltning i blåsväder. Vinden tilltar mer och mer, kommer Brom...nej, "Swedavias bana" räcka till?

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela