Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Cherokee-nostalgi - Piper PA-28-140 och -180

Publicerad 2007-11-04 21:11:00 i Piper, Propulärkultur,

Åter dags för lite skåpmat ur artikelförrådet...

Cherokee B

Piper PA-28 Cherokee, i sina olika varianter, torde vara det vanligaste allmänflygplanet i Sverige. Mycket tack vare AB Nyge-Aeros mångåriga Piper-agentur som upphörde 2002 - man hade då sålt Piper i Nyköping sedan 1950-talet! Men" riktigt" så gammal är inte PA-28, ur-Cherokee'n flög för första gången 1960.


Följande artikel handlar främst om basversionen av Cherokee, det vill säga '180, men även om '140 - båda flygplan med den korta pipervingen med tjock profil...


Arbetet med det som med tiden skulle bli PA-28 startade i början av 50-talet. Som ersättare till PA-22 ville Piper ha ett enmotorigt fyrsitsigt och lågvingat flygplan, tillverkat helt i metall. 1952 ville man köpa konstruktionen M20 av Al Mooney men han vägrade sälja (och produktionen av denna flygplanstyp kom igång tre år senare). Även ett inköp av Ercoupe övervägdes, men planet ansågs av Piper-ledningen som för litet. 1957 fattades beslutet att ta fram den nya modellen själv, och detta vid den nya anläggningen i Vero Beach i Florida.


Samma år anställdes John Thorp för att konstruera det som nu hade döpts till PA-28. Redan några år tidigare hade man från Pipers sida visat intresse för Thorps konstruktion Sky Scooter. Tillsammans med Karl Bergey och Fred Weick konstruerade Thorp ett modernt helmetallflygplan som hade ett brett och stabilt landningsställ med noshjul. Jämfört med PA-24 Comanche, som tillverkades vid Pipers Lock Heaven-fabrik, hade PA-28 inte ens hälften så många komponenter. Och jämfört med PA-22 var det 400 delar mindre i den nya PA-28 Cherokee. En förenklad sådan detalj var stabilatorn, något som är återkommande i Thorps konstruktioner. En annan detalj är den enkla och rätt korta och tjocka vingen med laminarprofil. I USA brukar man kalla den för Hershey bar-vingen, här i Sverige hör man ibland uttrycket metervara-vingen. Det nya flygplanet blev alltså tämligen lätt att producera kostnadseffektivt.


N9315R

Den första PA-28:an, N9315R (c/n 28-01) fick i nosen en Lycoming O-320-A2A på 150 hästar och kom att göra sitt luftdop den 14 januari 1960. Ytterligare två prototyper, c/n 28-02 och 28-03, kom att flyga under året, den sistnämnda med en 160 hk Lycoming O-320-D2A. Den första serieproducerade PA-28:an var N5000W (c/n 28-1) och flög exakt tretton månader efter prototypen; den 10 februari 1961. Certifieringsarbetet var klart för 160 hästarsversionen redan hösten 1960 (för årsmodell '61) och i början av juni 1961 var detta även ordnat för den tio hästar klenare varianten. För modellåret 1962 fanns det alltså två versioner att välja på - och till det, ett antal utrustningsnivåer; standard, Custom, Super Custom och Autoflite.


Cherokee till Sverige


Den första Cherokee'n i Sverige var med stor sannorlikhet N5007W (c/n 28-8) som användes av Nyge Aero som demoflygplan vid deras försäljningssatsning Turne '61. Tillsammans med PA-22 Colt SE-CUT besöktes åtskilliga flygklubbar landet runt, men även diverse andra passande evenemang under 1961. Både N5007W och SE-CUT hade texten "Nyge-Aero Turné 61" applicerad väl synligt på kroppen.


Det kom dock att dröja över ytterligare ett år innan det första importerade exemplaret anlände till Nyge på Nyköping/Brandholmen: PA-28-160 SE-CUM (28-403). Den var dock bara på svenskt register en relativt kort tid, interimsregistrerad i maj 1962 och avförd i januari året därpå som såld till Finland. Innan dess hade i alla fall den välkände Olle Ringstrand hunnit göra ett test av planet som redovisades i en artikel i Teknikens Värld nr 16/1962. Han skriver bland annat: " Cherokee är bara fyra tusenlappar dyrare än Tri Pacer var och kostar närmare 64 000 kr standardutrustat. Men flygplanet ser dyrare ut...".


SE-CUM
OH-CPS, före detta SE-CUM. Just detta flygplan kom att totalhaverera i en septemberkväll 1964 utanför Lenhovda.                                                                     Bild: Eino Ritaranta.

Nästa exemplar som var vikt åt för Nyge var PA-28-160 c/n 28-588, men omdirigerades till Danmark. Det första sålda exemplaret av Cherokee i Sverige var SE-CZY (28-706). Premiärkund var Jönköpings flygklubb och planet levererades den 17 oktober 1962. Totalt tillverkades 1961 och -62 820 stycken PA-28.


Försäljningen tar fart


För det nästkommande modellåret, 1963, introducerades Cherokee B och ytterligare en version tillkom; PA-28-180 med en 180 hk Lycoming O-360-A2A. Den kom snabbt att bli den dominerande modellen och Nyges försäljning av Cherokee började nu ta fart på allvar. Den första PA-28-180 som såldes var SE-ECD (28-995) som våren 1963 levererades till AB C G Cedraeus, Bromma (som sålde tvättmedlet Y3, toalettrengöringsmedlet TOMIK - Till Och Med I Kröken - och sköljmedlet E4. Kommer ni ihåg?). Den följdes under året av SE-CSW (28-1260), SE-ECT (28-1320), SE-ECR (28-1351) och SE-CZN (28-1356). Av dessa är fortfarande SE-ECT luftvärdig 2007 och är därmed för närvarade den äldsta PA-28 som flyger i Sverige. Utöver dessa såldes fyra PA-28-150 under 1963: SE-ECB (28-862), SE-ECI (28-1063), SE-CZH (28-1188) och SE-ECP (28-1337).             
SE-ECT Ålleberg 2003
SE-ECT på Ålleberg i maj 2003.

SE-ECT ESMC 1970
De tre närmaste flygplanen på bilden är vänster PA-28-160 SE-CZY, PA-28-140 SE-FDA och PA-28-180 SE-ECT. Bilden är från 1970.

Cherokee B
var under produktion även under 1964 och ett halvdussin importerades. Nu hade det också blivit allt mer vanligt att ferryflyga även enmotoriga plan över Atlanten. Den första Cherokee'n som kom till Europa på egna vingar var PA-28-180 SE-EIX (28-1684) som anlände till Nyge den 19 maj 1964 med Sten Englund bakom spakarna. Dalmasen Englund var på den tiden känd som en orädd Atlantflygare. Ett och halvt år senare försvann han utanför New Foundland...

Nya modeller


1964 var också året då två nya modeller av PA-28 dök upp i Sverige. Den ena var den mer lyxigare varianten PA-28-235 som hade längre spännvidd, större bränsletankar och en törstigare motor; en Lycoming O-540-B2B5 på 235 hk. Runt motorn satt en betydligt smäckrare cowling gjord i glasfiber. Det första svenska exemplaret var SE-EIZ (28-10262).


Cherokee 140

Den andra versionen var en betydligt mer modest, ett enkelt skolflygplan; PA-28-140. I folkmun vanligtvis kallad Cherokee 140. Bakgrunden var följande: Under Colt-året 1961 hade Piper genomfört en kampanj i USA där man kunnat ta en första flyglektion för fem dollar. Men Colt var i grund och botten lösning för att bli av med så mycket PA-22-delar då massproduktion av PA-28 väntade runt hörnet. Men trycket på Piper var efter denna lyckade kampanj fortsatt högt och man behövde en billig "trainer". Vad göra? Man överförde helt enkelt Colt-konceptet på Cherokee. En PA-28 togs ur produktionen och fick endast två säten. I nosen sattes en 150 hk Lycoming O-320-A2A, men vars propeller var stukad så att den faktiska effekten stannade vid 140 hk - Cherokee 140 var född.


De två första exemplaren Cherokee 140 kom till Sverige sommaren 1964: SE-EMD (28-20053) och SE-EMB (28-20064). Den sistnämnda köptes omgående av Tekniska Högskolans flygklubb som kom att bruka den fram till slutet av 70-talet.


SE-EMB
"Martin-Bulle", som hon ibland kallas av Nils. Han ägde kärran 1993-96. 

Under 1965 kom Cherokee 140 även som fyrsitsare och samtidigt tog Piper bort restriktionen som höll ner motoreffekten. Mellan åren 1964 och -68 tillverkades hela 4 946 stycken Cherokee 140. Av dessa hamnade under samma period 50 stycken på svenskt register via Nyges import.


Sjöförstärkt


PA-28-150/160/180 Cherokee C introducerades som årsmodell 1965. Ny interiör, ny instrumentpanel, större bagageutrymme, bättre ljudisolering och en ny cowling tillsammans med en större spinner, som redan brukades på Cherokee 235, var den största märkbara skillnaderna jämfört med tidigare. Cherokee C fanns i utrustningsnivåerna Custom, Exceutive och Sportsman och började levereras från och med c/n 28-1761. Den första som nådde Sverige var SE-EMO (28-1768) som kom att ägas av Nyköpings flygklubb. Den försvann sedermera över Östersjön i oktober 1977.


SE-EOT
SE-EOT, den sjöförstärkta...

Under de tre år som Cherokee C var i produktion rullade det ut 2 486 exemplar ut från fabriken i Vero Beach, 32 stycken av dessa importerades till Sverige. En lite udda av dessa var den sjöförstärkta PA-28S-180 SE-EOT (28-2533). Planet hade EDO 2000-flottörer och användes bland annat av Eks Aero i Kiruna under det sena 60-talet.

SE-EOT lever än idag och ägs sedan över trettio år tillbaka av Malungs flygklubb, som dock inte brukar den på flottörer är det bäst att tillägga.


Totalt såldes 212 nya Cherokee av olika modeller i Skandinavien 1963-67.


Cherokee C

Cherokee D till G


I samband med lanseringen av den nya versionen med infällbart landningställ, PA-28R-180 Cherokee Arrow, i och med modellåret 1968, kom även den förbättrade PA-28-180 Cherokee D. Det som skilde de två var i princip endast landstället och att Arrow hade omställbar propeller. Exteriört kunde man se skillnaden då ett nytt mindre fönster på var sida hade tillkommit och spinnern hade blivit något större. Interört flyttades trimmen ner från taket till mellan de främre säterna. Dessutom sattes en behändig trottel på gasregalget och panelen fick instrumenten placerade i så kallad T-layout. Möjligheten att välja 150 eller 160 hästarsversion togs nu bort - Cherokee D fanns bara med 180 hk motor.


Den första Cherokee D som seriproducerades var N4845L (28-4378). Den första svenska kunden som köpte Cherokee D var Ljungbyheds flygklubb som fick sin SE-FAL (28-4383) i december 1967. D-versionen tillverkades under två år i 1 122 exemplar varav tio hamnade i Sverige.


För 1970 och följande två åren kom Piper dela ut nya bokstavsbeteckningar på varje årsmodell av PA-28-180. Förändringarna var tämligen små år från år. Det kanske mest märkbara var att från och med Cherokee F, alltså 1971 års modell, delade man på soffan i baksits och införde två stolar istället. Av E-modellen nådde faktiskt bara en Sverige. Det var SE-FHO (28-5614) som registrerades i juli 1970. Av F-modellen kom två hit; SE-FYE (28-7105157) och SE-FYN (28-7105152).

SE-FYN
FYN'en på Sätrasjön i mars 2005.

Notera att Piper från och med 1971 indikerade modellåret i tillverkningsnumret. Slutligen, av Cherokee G importerade Nyge också bara två: SE-GAL (28-7205256) och SE-GAN (28-7205251). Att försäljningen och tillverkningen (lite över 200 plan/år) av PA-28-180 under denna tid var så pass låg kan av förklarliga skäl skyllas på Arrow och, kanske främst, Cherokee 140.


Challenger och Archer


I och med modellåret 1973 slutade man använda bokstavsbeteckningar. Den nya modellen av PA-28-180 kom nu istället heta Cherokee Challenger. Den nya förlängda kroppen som året innan kommit på Arrow II kom nu även på PA-28-180. Mellan det främre och bakre stolsparet ökades utrymmet med tolv centimeter vilket också gjorde att dörren blev större. Dessutom förlängdes spännvidden med två fot (en förändring som redan tidigare införts på PA-28-235) och max take off vikt höjdes från 1 090 till 1 110 kg.


Den första Cherokee Challenger som Nyge fick hem var SE-FYS (28-7305009) som i december 1972 levererades till Aeroklubben i Malmö. 35 år senare äger de fortfarande planet! Ytterligare sju stycken Cherokee Challenger importerades av Nyge.


Challenger

1974 bytte Piper namn på PA-28-180 igen, nu till Cherokee Archer. Det skedde inga större förändringar, men man kan se skillnaden mellan en Cherokee Challenger och en Cherokee Archer på fönstren; de rundades av i kanterna på den sistnämnda. 1974 och -75 tillverkades 539 stycken Cherokee Archer ochtill Sverige importerades under den tiden åtta.

SE-GAH
Cherokee Archer G-BGTJ, en gång i tiden SE-GAH.                                  Bild: Tony Smith.

1975 var sista året man tillverkade PA-28-180, året därpå skulle PA-28-181 Cherokee Archer II lanseras med samma typ av vinge som fanns på PA-28-151 Cherokee Warrior. Mer om dessa varianter utlovas i en senare artikel. Den sista Nygeimporterade nytillverkade PA-28-180 blev SE-GLF (28-7505244) som ferryflögs över Atlanten den 11 augusti 1975.

 

Cherokee 140


1969 års PA-28-140 salufördes under namnet Cherokee 140 B. Nyheter på B-modellen var införa samma interiörförbättringar som året innan kommit PA-28-180. Dessutom ökades marschfarten med 3 mph. Den trettonde tillverkade 140 B var den första som blev svensk: SE-FFC (28-25013). Den kom till Varbergs flygklubb sent på hösten 1968.

Total kom hela 1 331 Cherokee 140 B att tillverkas 1968/69 varav 23 fick svensk registrering.

Under de följande åren producerades Cherokee 140 C (1970: 546 st), 140 D (1971: 641 st), 140 E (1972: 602 st)  och 140 F (1973: 674 st). Den fyrsitsiga varianten kom att marknadsföras under namnet Cherokee Cruiser från och med 1971. En enklare och mer spartansk utrustad tvåsitsare började saluföras 1971 som Cherokee Flite Liner. Den hade tagits fram bland annat för att brukas vid Pipers egna flygskolor, så kallade Flite Centers, som då fanns världen över. En Flite Liner kom till Sverige. Det var återigen Varbergs flygklubb som var först: SE-FYD (28-7125294) inköptes sommaren 1971.

Flite liner
Ur "Nytt från Nyge", mars 1971.

1975 upphörde produktionen av denna variant. Istället koncentrerades tillverkningen av 140-modellen till Cherokee Cruiser. Årligen tillverkades cirka 300 st PA-28-140 fram till september 1977, då den sista rullade ut från fabriken i Vero Beach. Nyge kom att sälja ett dussin Cruiser i Sverige 1972 till -75, då den sista, SE-GIL (28-7525116), registrerades.


SE-GIL
Cherokee Cruiser SE-GIL.

Allt som allt tillverkades hela 10 089 stycken PA-28-140, av dessa har 117 exemplar funnits på svenskt register. Motsvarande siffror för PA-28-150/160/180 är 7 455 stycken varav 84 i Sverige.


Det var så långt historien om Cherokee med den "korta vingen". Men än idag finns det faktiskt en typ som Piper fortfarande tillverkar som har den "gamla korta vingen" - det är PA-34-220T Seneca V. Men det är en annan historia...

Cherokee

Historien fortsätter vad det lider med Cherokee Warrior - läggs ut om ett par dagar...

Kommentarer

Postat av: tuppluren

Publicerad 2007-11-05 09:38:19

Rena rama lördagsgodiset att läsa... på en måndag!
Ser fram emot fortsättning.

Postat av: F

Publicerad 2007-11-05 14:18:36

Kul att det uppskattas!! ...även en måndag måste ju ha sitt, s a s ;)

Postat av: Mis

Publicerad 2007-11-05 16:31:37

Tänk om de hade valt herr Fratis design istället...vilken underbar värld det hade varit...

Postat av: F

Publicerad 2007-11-05 17:52:48

...ja du "Frattar", Micke. Det hade varit intressant med en "Stelio-opererad Piper", s a s ;P

Postat av: Hugo Cedraeus

Publicerad 2008-02-07 20:05:12

Trevlig artikel. Och roligt att läsa om gamla SE-ECD. En liten korrektion dock - AB C-G Cedraeus (ägt och startat av Carl-Gustaf Cedraeus)tillverkade aldrig diskmedlet Yes, men däremot tvättmedlet Y3, toalettrengöringsmedlet TOMIK (Till Och Med I Kröken)och sköljmedlet E4. Efter ECD följde i tur och ordning SE-EIR (Piper Twin Comanche) och SE-EKZ (Beechcraft Baron C55)som firmaflygplan.

Mvh
Hugo Cedraeus

Postat av: Stefan Lund

Publicerad 2015-08-17 07:03:28

Trevlig läsning, borde kunna fyllas på med diverse historia.

Lever den här sidan eller?

Hälsningar
Stefan Lund, Lomma

Svar: Roligt att du tycker, Stefan. Jodå, denna blogg lever än - vad får dig och tro något annat?
Lazerjesus

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela