Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Wellmann och hans Travelair Scandinavia

Publicerad 2022-11-09 09:00:00 i Beech, Flygföretagande,

Beechcraft 65 Queen Air OH-BQA framför Travelair Scandinavias hangar på Norrköping-Kungsängen, fotograferad 1966 av Lars E Lundin. Under många år har jag försökt få till ett inlägg om Travelair Scandinavia AB, ett företag som innehade agenturen för Beechcraft i Skandinavien och - via ett dotterbolag även i Finland - från 1961 till 1971. Till slut kände jag - nu får det vara klart! Varsågoda.

Det är kring årskiftet 1961-62 som Travelair Scandinavia AB på allvar påbörjar sin verksamhet. Det är en avknoppning från den tyska Beechcraft-agenturen, Travelair Bremen. H.G. "Jack" Wellmann flyttar till Sverige. Han hade varit stridflygare i Luftwaffe i krigets slutskede och kom under 50-talet jobba i hos Beech i USA. 1959 var han med att starta Travelair Bremen. I grund och botten var Wellmann civilekonom, förutom pilot. 

1960 flyttar Wellmann till Norrköping, Beechförsäljningen börjar i hans gillesstuga. Registreringarna SE-CPM/N/O/P reserveras och används för import av flygplan. De två första Beech 95-55 Baron, D-IBAR/SE-CPM och D-IBAZ/SE-CPN, säljs till Saab respektive Svensk Flygtjänst.
Bägge kunderna "bidrar" till Beechcrafts begynnande populäritet i Sverige. De första åren slussas en del av försäljningen via Svensk Flygtjänsts dotterbolag AB Flygleveranser. Misstänker att det kan bero på behovet av flygverkstad och dylika faciliteter 1962-63.

Under våren och sommaren 1962 åker Wellmann omkring i Beech Debonair D-EJPU som ett kort tag är införd på svenskt register som SE-CPP. Här finns en bild tagen den 3 juni 1962 på flygplanet på Skovlunde utanför Köpenhamn

Man etablerar Beechcraft i Finland via dotterbolaget Travelair Finland Oy. Av allt att döma är Väinö Bremer i Helsingfors involverad.

1963 hyr man ett par rum i en barack på Kungsängens flygplats. Då är man fyra anställda. Här kommer en annons från en utgåva av KSAK-Nytt från våren 1963.
Etableringen av Travelair ligger rätt i tiden. Skulle ranka Wellmann och kompani som nummer två efter Nyge Aero - som har Piper-agenuren - vad det gäller försäljningen av affärsflygplan under 60-talet. Tvåmotorförsäljningen i synnerhet där storsäljaren är Beechcraft Baron

Notera gärna omnämnandet av SFERMA Marquis i annonsen. Och för den skull, Morane-Saulnier MS.760, FN-333 Riviera och Brantly. Säkert samma uppsättning tillverkare/typer i försäljningsprogrammet hos Travelair Bremen.

D-ENAR
Beechcraft Bonanza D-ENAR fotograferad på Norrköping-Kungsängen den 17 mars 1963. Flygplanet var interimregistrerad senare under året av Travelair som SE-EEW. Se detta blogginlägg för mer om denna Bonanza.

I slutet av 1963 fick man klart med Norrköpings kommun om nya lokaler. Från Hans Gades svenska projekt:
  
NT 630628 - Fullmäktiges våravslutning

360.000 kr fick fastighetsnämnden för att på Kungsängen uppföra en hangar med kontors- verkstads - och lagerbyggnad. Hangaren skall sedan uthyras till Travelair Scandinavia AB som därvid flyttar sin försäljning av amerikanska flygplan till Norrköping

1963-64 byggs alltså för ändamålet anpassad hangar och verkstad. Travelair Scandinavia får en hel del bra PR via pressen när det flygs hem nya Beech-flygplan från fabriken i Wichita, Kansas, USA. Då var det fortfarande ett stort äventyr med Atlantferryflygningar. Ibland hände det att det dock inte gick så bra. Minns historien om Sten-Gösta Englund som försvann över Atlanten på väg till Norrköping med en ny Beech Debonair i september 1965.

En annan Debonair...

Beechcraft 35-B33 Debonair SE-EKD på Bromma den 10 september 1964. Bild: Curt Sandberg.


Bilden togs den 18 mars 1966 på Norrköping-Kungsängen och är hämtad från KSAK-Nytt. Två Beech Baron och en Queen Air har precis ankommit från Wichita och piloterna är från vänster Pentti Heimolainen, Timo Elovaara, Ulf Wiberg (flygchef Travelair Scandinavia), Carl-Henrik Cedraeus och Jack Wellmann (VD Travelair Scandinavia).

Denna bild på Beech Travel Air SE-EES tog Lars E Lundin på Norrköping-Kungsängen den 13 april 1968.

Som synes var det inte bara Beechcraft som man hade agenturen för. Ett annat exempel var SIAI-Marchetti som tillverkade FN-333 Riviera. Ett exemplar beställdes, SE-EEN, men osäkert vad som hände med den.1959 Bonanza i Dalom - Lae - inte bara en stad på Nya Guinea
Via dotterbolaget Kungsair bildat 1965 salufördes tjeckiska Zlin. Två exemplar, Zlin Z 326 Trener Master SE-CWK och Zlin Z 526 Trener Master SE-CWM, importerades 1966. Där i tiden någonstans verkar Kungsair ha blivit Travelair "opererations avdelning". Travelair sysslade med agentur/försäljning och Kungsair med taxiflygning, skolning och uthyrning med mera.

Åter till Hans Gades svenska projekt:

NT 691014 - Travelair byggs ut omgående

Drätselkammaren tillstyrkte på måndagen om- och tillbyggnad av den hangar- kontors- lager- och verkstadsbyggnad som Travelair Scandinavia AB hyr på Kungsängens flygplats. Man föreslår stadsfullmäktige att 408.000 kr ställs till Centrala byggnadskommitténs förfogande för ändamålet. Enligt länsarbetsnämnden bör arbetet med utbyggnaden komma igång redan under oktober månad. Med Travelair har Norrköpings stad ett hyresavtal så uppgjort, att en del av det årliga beloppet skall anses utgöra amortering på fastigheten. Travelair äger att närsomhelst under hyrestiden förvärva byggnaden för en köpeskilling som motsvarar minst det belopp som inte avskrivits av stadens beräknade kostnader.
 
1970 färdigställs utbyggnaden. Antalet anställda är nu 32 stycken.

Notera det där med United-centralen i annonsen ovan. Det var ett flygtaxinätverk som Wellmann var lite av pappa till. Från mitten av 60-talet stöttade man mindre flygtaxirörelser på de många nya flygplatserna i landet. Att det fanns en Baron B55 i Gävle som hette "City of Gefle", en av samma typ i Visby som hette "The Spirit of Visby" och en annan likadan Kalmar "City of Kalmar" och ytterligare en Jönköping och så vidare...ja, det var medvetet! Wellmann försökte bygga upp en infrastruktur för flygtaxi/affärsflyg i Sverige. Se inlägget Flygtaxinätverket United Aviation Service för mer om detta.

Omnämnda i listan ovan är bland annat Kungsairs Baron B55:or SE-EXW "The Spirit of Norrköping" och SE-EXZ "Jönköping Express". Den senare är fortfarande aktiv i Kanada.
Läs gärna Ulf Wibergs berättelse om en resa 1969 till Polen med svenska speedwaylandslaget.

Den vanligare Baron B55 har den korta nosen. Den lyxigare Baron C55 introduceras 1966 är lite mer "långnäst". Som exempel på den senare visas OH-BBC på Kungsängen sommaren 1967. Även dessa bilder är tagna av Lars E Lundin.
 
De flygplan som Travelair Scandinavia importerar till Sverige fördelas i olika registerserier. Några hamnar i SE-ED- och -EE-serien, hela SE-EK-serien (förutom SE-EKN) fylls, SE-EUT t o m -EUZ, SE-EWI t o m -EWZ och SE-EXG t o m -EXZ. 1970 påbörjar man SE-FN-serien, men bara ett fåtal flygplan hann registreras innan konkursen året därpå.

Beechcraft A23 Musketeer II SE-EKT, en av flera av typen som importerades av Travelair. Kungsängen cirka 1965.

Efter att ha använts av engelske textilkungen Eric Raffles som SE-EXK sedan den 23 november 1969, infördes denna Beechcraft 95-B55A Baron B - tillverkad 1969 - på engelskt register den 27 juli 1970 och blev G-AYID. Läs om hur Wellmanns flygplanhandel kunde gå till i inlägget Callsign: "Raffles India Delta".

Nedan följer ett gäng helsidesnnonser från 1970 och -71. De har tidigare varit publicerade här på bloggen. 
 
1970 Beech Musketeer Super R - Lae - inte bara en stad på Nya Guinea
Travelair kom under 1961-71 att sälja cirka 200 nya Beech-flygplan. Bland de sista flygplanen som man placerar på svenskt register 1971 är två av nya typer: Musketeer Super R SE-FNB och Baron 58 SE-FNT.
1969 Beechcraft Duke - Lae - inte bara en stad på Nya Guinea
Av den i slutet av 1968 introducerade nya typen Beechcraft 60 Duke, importerades ett exemplar, SE-EXT.Beech Travel Air OH-BTB Speedy Gonzales på Norrköping-Kungsängen, fotograferad av Hans Göran Spritt. Blev SE-FNF 1971 och ägdes av Wellmann. Från Känd som "Speedy Gonzales, Freedom 3 och Perestrojka":

Travelair Scandinavia kom dock under början av 1971 på obestånd. Detta berodde på att Lufthansa köpte moderföretaget Travelair Bremen och begärde därefter bägge företagen i konkurs, inkluderat avknoppningen Kungsair. Den senare rekonstruerades ganska omgående och blev Kungsängen Flyg AB  (och bytte 1973 namn till Nya Kungsair i Norrköping AB). Jack Wellmann bytte så att säga fot när konkursen syntes förestående och började handla flygplan under namnet Uniwings AB.

För en närmare datering: Travelair GmbH i Bremen försattes i konkurs den 30 april 1971.

Cessna hade under de sista åren på 60-talet börjat komma in på tvåmotormarknaden - det är Saab som säljer från andra sidan fältet på Norrköping-Kungsängen. Efter det att Travelair försvinner 1971 kunde man notera att genomslaget för Cessnas affärsflygplan är betydande i Sverige, detta på Beechs bekostnad. Då har dock Cessna-agenturen vandrat vidare till Motorflyg i Stockholm och senare kommer Swedair att ta över

Nyge sålde Piper och hade säkert stabilt cirka 50 procent av marknaden.

De första fem åren av företaget existens var guldår, men den senare delen av 60-talet var inte det. Anledningen till detta var främst att man fick in mer och mer inbytesflygplan. Tillverkningsvolymerna hade under 60-talet ökat, vilket gjorde att priserna på begangnade flygplan sjönk hela tiden. Lagervärdet på begagnat eroderades betydligt över tämligen rätt kort tid och omsättningen av inbytesflygplanen tog för lång tid. Marknaden mättades helt enkelt i slutet av deceniet och problemet var än mer påtagligt hos det tyska moderbolaget.
 

Man kan notera att Travelair Scandinavia inte kom att placera några turbopropdrivna Beechcraft King Air i Sverige. Kanske några enstaka i Danmark och Norge. När Travelair Scandinavia går i konkurs står affärsflyg med turboprop runt hörnet. Det är kanske inte så konstigt att Saab är seriös spekulant på Beech-agenturen 1972 och det som lockar då är just King Air-programmet och Beech 99. Om förutsättningarna varit annorlunda hade kanske Travelair Scandinavia hållit sig flytande under några år till. Tillräckligt länge för att kunna få igång försäljningen av King Air...och då börjat tjäna pengar igen?

De första turbopropflygplanen i denna klass i Sverige var för övrigt Mitsubishi Mu-2B, som såldes av Maj-Flyg.

Ur Kungsair bildades i mitten av 80-talet Kungsair Training som för namnet vidare till våra dagar. Sedan 2021 finns flygskolan i Borlänge. Kungsair i Norrköping AB gick i konkurs 1990, men återuppstod under några år med namnet Starcross AB. 

Åter till UniWings. Några år senare tror jag att Uniwings döptes om till United Beech Sweden, fortfarande med Wellmann vid rodret. I slutet av 1979 hamnade United Beech Sweden hos Strålfors i Ljungby via Bengt Carlsson på Syd-Aero, som sedermera kom att handla flygplan under namnet Business Aircraft Sales. Nya Beechcraft i Skandinavien såldes då främst via generalagenten i Danmark. Men det är en annan historia.

Liknande inlägg

Kommentarer

Postat av: Anonym

Publicerad 2022-11-10 21:43:14

Puh!

Postat av: Stellan

Publicerad 2022-11-13 22:50:58

Intressant långläsning om en viktig period i det svenska allmänflygets historia. Finns det mer om Wellmann, hans tidigare liv och som pilot i Luftwaffe? Känns som att där kan finnas något att gräva i.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela