Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Flygplatsernas betydelse för svensk beredskap

Publicerad 2021-12-16 20:01:00 i Allmänt, Brandflyg, Flygföretagande, Propulärkultur, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,


Här kommer en mycket bra film om svenska flygplatser där man ställer den berättigade frågan Är vår beredskap god? Det handlar om viktig svensk infrastruktur som behöver säkerställas i flera olika fall och perspektiv. Varför är då inte fler flygplatser i landet klassade som beredskapsflygplatser? Så här skriver Svenska Regionala Flygplatser (SRF) i en text som släppts samtidigt som filmen:

Regeringen har låtit Trafikverket utreda hur många Beredskapsflygplatser Sverige behöver. Dagens system visar sig inte räcka till. Dels täcker ersättningarna för jourberedskapen inte de verkliga kostnaderna men dels är antalet beredskapsflygplatser för få idag.

 

Idag finns 10 permanenta Beredskapsflygplatser. Nu föreslår Trafikverket att det behövs totalt 22 flygplatser. Men räcker det?

 

Under pandemin har 17 Temporärara Beredskapsflygplatser utsetts, förutom de 10 permanenta. Detta för att stötta vården med att kunna frigöra intensivvårdsplatser runt om i landet genom snabba ambulanstransporter. Att vara Beredskapsflygplats innebär att man ständigt har dygnet-runt beredskap att kunna ta emot och sända iväg viktiga flygtransporter.

 

Det kan handla om ambulansflygningar, sjöövervakning, brandspaning, inspektioner av kraftledningar, sök efter försvunna personer eller myndigheter som utför egna flygningar.

 

Branden i Västmanland 2014 och skogsbränderna 2018, visar på behovet att ha närhet till en flygplats med kort varsel. Var skogsbränder uppstår kan man inte förutse. De kan inträffa var som helst i landet. På senare tid har också stödet till Försvarsmakten och totalförsvaret ökat i omfattning.

Just Försvarsmakten men även Sjöfatsverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, understryker i sina remissvar till utredningen, betydelsen av att staten har större ”rådighet” och handlingsfrihet med våra flygplatser. Flera av dessa myndigheter vill därför också ha 44 Beredskapsflygplatser. Det vill säga, alla flygplatser.

 

Från Svenska regionala flygplatser (SRF) har vi till Trafikverkets utredning sammanställt allt det stöd till samhället som våra medlemsflygplatser utför. I princip alla flygplatser utför just alla de uppdrag som efterfrågas av myndigheter och som borde berättiga flygplatserna att också utses till Beredskapsflygplatser.

 

Alla våra flygplatser svarar också upp och öppnar upp flygplatserna även nattetid, oavsett om de formellt är utsedda eller ej och oavsett om de får ersättning för det eller ej. Därför tycker även vi själva att det är rimligt att alla flygplatser utses till Beredskapsflygplatser.

 

Pandemin har visat på en snabbt uppkommen och akut kris, där flygplatserna haft en stor betydelse. Vi vet inte när nästa kris kommer eller hur den ser ut. Men då borde i alla fall alla medborgare i hela landet känna att det finns en beredskap, oavsett man bor.

Det här med Beredskapsflygplatser har varit på tapeten just idag. Regeringen meddelade nämligen att de förlänger stödet till de 17 temporära Beredskapsflygplatserna även över 2022. 12 av dessa flygplatser har alltså i utredningen föreslagits bli klassade permanenta.

En av de fem som av någon anledning hamnat utanför är Skövde, där kommunen för närvarande gör allt för att snabbt lägga ner flygplatsen, i hopp om att på den ytan istället bygga en batterifabrik. Gör dagens tillkännagivande från regeringen skillnad i fallet Skövde? För det känns ganska uppenbart att Skövdes kommunpolitiker tänkte passa på att lägga ner flygplatsen när den inte längre var listad som Beredskapsflygplats. Rätta mig gärna om jag har fel?


Det är nog inte för inte som en del av filmen överst i detta inlägg är inspelad i Skövde. Det är ett tydligt exempel hur det kan gå när lokala politiker vill göra det enkelt för sig och inte tänka lite längre. Ur ett perspektiv kan man påstå att de därmed är rätt cyniska i behandlingen gentemot sina medborgare. Tänk på ambulansflyg och brandflyg till exempel. Somliga av medborgarna säger dock ifrån och startar namninsamling för att få till en folkomröstning i frågan.

Svenskt flygplatsinfrastruktur ingår i samhällsbygget! Punkt. Säg den kommun som river en bro över en å eller älv bara för att det finns en annan bro tio mil nedströms? Och en flygplats är en bro som tar dig längre än bara till andra sidan floden - den kan ta dig mycket längre. Berätta och förklara detta för era kommunpolitiker. Att ha en färdig flygplats, som om några år kan ta emot nya generationens el/hybrid/hydrogendriva trafikflyg, kommer även ge din kommun klara konkurrensfördelar.

Säger det igen: Flyg är ett viktigt verktyg i demokratins tjänst. Kanske ett av det moderna samhällets allra viktigaste...

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela