Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Flygkultur i bloggosfären sedan 2005

The Battle Of Bromma - 60

Publicerad 2015-09-29 12:00:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 
Nu ska det återigen handla om "Upphävande av Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:53) om användning av Bromma Stockholm Airport och fördelning av trafik mellan Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport". Efter publiceringen av The Battle of Bromma - 58 mailade jag Transportstyrelsen (TS) och fick tillbaka ett ganska allmänt hållet svar. Det replikerade jag den 9 september på följande sätt:
 
Jag har lite undringar och saxar följande lydelse i ditt mail:
 
"Utöver detta reglerades att minst en sjättedel av rörelseutrymmet på Bromma skulle kunna nyttjas av annan luftfart än regelbunden lufttrafik och seriemässig charter, i första hand affärsflyg. Transportstyrelsen bedömer att en reglering i dagsläget inte är nödvändig men vi kommer att följa upp detta under det kommande året och sedan göra en utvärdering. Ser vi att det finns behov av någon slags insats får frågan lyftas till departementet eftersom vi i dagsläget inte har något mandat att reglera eller besluta om fördelningen av trafik på flygplatser."
 
Hur kan Transportstyrelsen bedöma att "en reglering i dagsläget inte är nödvändig"? Vad baseras den utsagan på? Kunskap om hur situationen för allmänflyget/affärsflyget i Stockholm? Det känns inte så. Vidare undrar jag varför Transportstyrelsen inte påtalat för Swedavia att man under några år inte följt denna reglering. Om jag som privatperson skulle medvetet strunta i en reglering skulle jag ställas inför ansvar, kanske t o m bli lagförd. Med andra ord, det handlar i grund i botten om grundläggande demokratiska värden.
 
LFS 2008:53 tillkom efter det nya Brommaavtalet var färdigt (i september 2007 vill jag minnas). Har några lydelser i detta avtal ändrats? Jag tror inte det. Andemeningen i avtalet genomlyser även skrivningen i LFS 2008:53. Hur ska Transportstyrelsen kunna göra en rättvis utvärdering av flygtrafikmönstret på Bromma nu, när man egentligen istället skulle ha gjort det fr o m hösten 2013?
  
Det var nämligen då de sista resterna av Stockholms allmänflyg avhystes från flygplatsen. Svaret lät dröja på sig, men efter en påminnelse så inkom följande den 23 september:

Du frågar om hur TS bedömt att en reglering i dagsläget inte är nödvändig och vad det baseras på. Vi har tittat på historiken gällande antalet rörelser på Bromma. Det har visat sig att annan trafik än seriemässig charter och reguljärtrafik nyttjat antalet totala rörelser med mer än en sjättedel de senaste åren. Vi kommer också, som jag nämnt i tidigare mejl, följa upp detta även i fortsättningen. Skulle det visa sig att det finns ett behov av reglering får vi lyfta frågan till departementet då vi inte har bemyndigande att besluta om detta.

Det är korrekt att föreskriften beslutades efter att avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia (dåvarande Luftfartsverket). Inga ändringar har skett i detta avtal.

"...med mer än en sjättedel de senaste åren"?! Jag har den 23 september bett om att man ska specifiera vad som menas med "de senaste åren". När detta skrivs på förmiddagen den 29 september har ännu inget svar inkommit.

Imorgon är sista dagen som LFS 2008:53 gäller...


Uppdaterat 150930 kl 22.00

Mailade frågan på nytt i förmiddags och fick nu ikväll följande svar:

Den data som ligger till grund för vår statistik avser de fem senaste åren och är framtagen av Transportstyrelsen samt ACR, Airport Coordination Sweden.
 

Fem år? Hmm, under tre av dessa år, 2010-2013, fanns det fortfarande en hel del allmänflyg baserat på Bromma. Jag är därför inte förvånad att det blir mer än en sjättedel av de totala antal rörelserna, men det torde vara missvisande för det faktiskta läget på senare år. Om Transportstyrelsen istället hade fått för sig att upphäva LFS 2008:53 år 2016 eller 2017 - vad hade det gett för statistik för de då senaste fem åren?

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela