Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Flygkultur i bloggosfären sedan 2005

Vad är allmänflyg?

Publicerad 2013-10-31 00:00:00 i Allmänt, Personligt urval, Propulärkultur, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 
Ständigt blir man påmind när man jobbar med Bromma-problematiken hur svårt våra byråkrater har med begreppet allmänflyg. Ju fler utredningar och PM etc desto grötigare blir det. Från Trafikanalys Luftfart 2011:6 utgivet av självaste Transportstyrelsen:

Allmänflyg: Innehåller kategorierna aerial work, privatflyg och skolflyg. Aerial work består av jordbruksflyg, flygfotografering, reklamflyg, skogsbrandsbevakning mm. Som privatflyg räknas dels flygning för privat bruk utan kommersiellt syfte, dels affärsflyg, det vill säga befordran av passagerare eller gods för företag eller myndighet i egna luftfartyg. Skolflyg är sådan verksamhet där ändamålet är pilotutbildning och där flygningen övervakas av instruktör.

Detta är ju knappast en fullträff till svar. Mina damer och herrar till byråkrater, jag ska göra det enkelt för er:

Allmänflyg är definierat av vad det  i n t e  är - det är inte militärflyg och det är inte trafikflyg! Det är resten!

Svårare än så behöver det egentligen inte vara. Det är en simpel och äldre översättning av det engelska uttrycket General Aviation (ofta förkortat till GA). Det är inte svårt om man gör det enkelt för sig och tänker på detta vis: 1) Militärflyg, 2) trafikflyg och 3) flyg i allmänhet.

Vidare från samma dokument:

Bruksflyg: Är ett samlat begrepp för taxiflyg och aerial work.

Taxiflyg: Yrkesmässig, icke regelbunden luftfart för transport av passagerare med luftfartyg som är typgodkänt för befordran av högst tio passagerare, eller av gods med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa inte överstiger 5,7 ton.

Sportbetonat flyg: Ultralätt flyg, segelflyg, skärmflyg och hängflyg.


Dessa bör sorteras in  u n d e r  begreppet allmänflyg, inte ställas vid sidan av.

En annan sak som man märker av är användandet av ordet allmänflyg med negativ klang och förkortningen GA i mer positiv dito, fast de betyder samma sak. Detta är märkbart hos Swedavia i Brommafrågan.  

 
Jag är fullständigt medveten om Chicagokonventionen Annex 6, Part 1, Chapter 1, där allmänflyg definieras som allt som inte är ”scheduled air services and non-scheduled air transport operations for remuneration or hire or aerial work”. Men vad är praxis, vad är hårklyveri? Förhållandena vad det gäller Sverige tydliggörs med ett citat hämtat från detta dokument:

Sammanfattningsvis räknar man i Sverige i praktiken oftast in all civil luftfart som inte är kommersiell linjetransport eller regelbunden charter i begreppet allmänflyg, det vill säga taxiflyg och aerial work/bruksflyg inkluderas vid sidan av kategorierna privatflyg och skolflyg. Utifrån denna mer praktiskt grundade definition hänvisar man omväxlande till allmän- och bruksflyget, allmän- och taxiflyget eller kort och gott allmänflyget.

Som hjälp plockas åter denna 50-åriga illustration av civilflyget fram igen. Förvärvsflyg är det gamla uttrycket för bruksflyg. Hur svårt ska det vara?

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela