Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Flygkultur i bloggosfären sedan 2005

Nordenskiölds Seversky - 2

Publicerad 2011-04-13 11:30:00 i Allmänt, Propulärkultur,Följande inlägg började jag med långt innan Svenska jaktplan på Filippinerna, Packde J 9, J 9 hos F 20 - Air To Air och Nordenskiölds Seversky - 1. Så ursäkta för om det blir lite repriserad information nu i början.

Seversky EP-1, utvecklad till EP-106, på ren svenska kallad J 9 (= Flygvapnets beteckning), en mycket intressant flygplantyp som satt ett skapligt avtryck i svensk flyghistoria. 60 stycken - av 120 beställda - J 9 levererades på brokinga vägar till Sverige 1939-40 och kom under andra världskriget (främst) tillhöra F 8, Kungl. Svea Flygflottilj.

Resterande 60 plan kom att kvarhållas av amerikanarna och gavs den USAAC-beteckningen P-35A, detta för att särskilja den svenska versionen av flygplantypen från P-35 som man sedan tidigare hade. Läs det tidigare inlägget Svenska jaktplan på Filippinerna om just P-35A och för lite mer info om J 9 föreslår jag en titt här.

Men idag ska vi ska intressera oss lite mer för en specifik J 9, ett av dem i ovanstående bild, det som bär koden 17. Dess historia är väl värd att berätta...och om någon dag eller två avser jag följa upp med en fortsättning.

J 9 med FV-nummer 2126, tillverkningsnummer 282-11 sattes ihop hos Republic Aviation Corp., Farmingdale, Long Island, New York i början av 1940 (namnet Seversky Aircraft Co. hade bytts mot Republic i september 1939). Planet levererades till F 8 Barkarby 1940-04-30 och godkändes formellt 1940-05-15. På fenan kom det först att bära koden 42. Redan efter några månader var 2126 med om ett haveri där det fick ofattande skador. Här följer en omfattande redogörelse för haveriet och dess efterspel som välvilligt ställts till bloggens förfogande av Åke. Honom har vi förresten att tack för det mesta i detta inlägg...

Haveri 1940-08-12, märkning F8-42

Motor: TWC3 nr 3731


Flygförare: Löjtnant G. Eriksson


Orsak till nödlandning: -


Orsak till haveri: Kollision med luftmål. Rundslagning vid landning


Skador flygplan: Större skador å vingar, fena, sidoroder och sittrumshuv. Kroppen något stukad.


Skador motor: Större skador å hjälpaggregat. Motorn skurit..


Skador besättning: Inga.


Beräknad repkostnad: 40.000: -


Uppgifter ur: KrA, Flygstaben, Centralexpeditionen, Serie F2, Haveriärenden, kvartalsrapporterHaveri 1940-08-12, märkning F8-42, 3.div.


Protokoll


Hållet vid förhör angående materiel som skadats den - vid -

Fpl typ: J 9 reg. nr: 2126 flj. nr: 41

Närvarande: Kapten Söderberg (Förhörsledare), Fänrik Frykholm (Protokollförare), Löjtnant Eriksson, Sergeant Jönsson och Kadett Thulin.

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet) Haveri vid landning föregånget av motorhaveri i luften.

Skada å personal: Ingen.


Materialskadornas omfattning:

A. Å flygplan typ: J 9 reg.nr: 2126 Tillverkningsår: 1940. Total gångtid: 90 tim 30 min.. Fena , sidoroder, sittrumshuv helt demolerade samt större skador å båda vingarna. Propellerbladen böjda. Flygkroppen något stukad.

B. Å motor typ: TWC 3 nr: 3731 Å motor typ: nr: xxx. Tillverkningsår: 1940 Total gångtid: 93 tim. Större skador å samtliga hjälpaggregat. Motorn skurit.

C. Å annan materiel: Inga.


Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:

A. Flygplan 40000 Kr.

B. Motor(er) "

C. Annan materiel "

Summa 40000 Kr.Löjtnant Eriksson anförde i huvudsak följande:

att han under luftskjutning mot luftmål tydligen skjutit av wiren till målkorven;

att
han såg korven jämte en bit av wiren komma mot fpl;

att
undanmanöver ej medhanns;

att
han uppfattade ett knyck i fpl;

att
han efter upptagning undersökte, om några skador kunde upptäckas;

att
han därvid märkte, att oljetrycket sjönk, varför oljeläcka ansågs ha uppstått;

att
hemflygning omedelbart verkställdes, varunder oljetrycket observerades, vilket efter en stund nedgick till 0;

att
han förberedde landning genom att minska hastigheten till 240 km/tim och fällde ut landningsstället;

att därvid onormala skakningar förmärktes i fpl vilka tilltogo kraftigt, när farten minskades till normal plané;

att skakningarna voro så onormala, att motorn befarades komma att skaka loss;

att
han därför höll mycket hög planéfart, cirka 220 km/tim, och fällde ut klaffarna relativt sent;

att
han på grund härav erhöll en mycket lång utflytning, varför landning verkställdes långt in på fältet;

att
han för att ej köra på flygfältsspärrarna och köra ut över fältgränsen försökte ansätta bromsarna mjukt;

att
fpl härvid slog runt.

Uppläst och vidkänt:

Gösta Eriksson
Löjtnant


Sergeant Jönsson anförde i huvudsak följande:

att han såg korven komma in i maskinen;

att han gick fram och undersökte om han kunde upptäcka några skador på maskinen;

att han därvid upptäckte att oljeläcka uppstått;

att han anropade på radio för att meddela detta, men ej fick förbindelse, varför han gick fram och gjorde landningstecken.

Uppläst och vidkänt:

Gösta Jönsson
Sergeant


Kadett Thulin anförde i huvudsak följande:

att han såg korven komma in i maskinen.

Uppläst och vidkänt:

Roland Thulin
Flygkadett


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:

a) beträffande motorhaveri: avskjuten wire mellan målbogseringsfpl och målkorv.

b) beträffande haveri vd landning: rundslagning på grund av kraftig bromsning. På grund av hög temperatur på motorn med anledning av oljebrist torde - enligtvittnen på marken – motorvarvet varit onormalt högt, vilket även bidragit till den långa utflytningen. Kraftig bromsning nödvändig på grund av närheten till fältgränsen (landsväg).

Torslanda den 12/8 1940

Å. Söderberg

Förhörsledare Arne Frykholm
Protokollförare


Flottiljchefens yttrande och beslut:

Av förhör framgår, att Löjtnant Eriksson under skjutning mot luftmål skjutit av wiren mellan målbogseringsplanet och luftmålet.
Luftmålets hastighet kan härvid uppbromsats, varvid Ljt. Eriksson flugit på målet varvid den i målet kvarhängande wiren skadat oljeröret.

Kostnaderna för haveriet bestrides av Kronan.

Barkarby den 28/8 1940

Knut Zachrisson
Chef

(KrA, Flygförvaltningen, Materielavdelningen, Kontrollbyrån (Mk), Serie F1, 1940 volym nr 2, Mk 8:10/Kungl. Svea Flygflottilj Avd VI nr Hav 23)Kan vara intressant att påpeka att Gösta Eriksson är samma person som senare kom att bli kårchef för FFK (Frivilliga Flygkåren).Men 2126 kom att var med om ytterligare några tillbud under sin karriär i flygvapnet. Här kommer mer historik:

Haveri 1943-09-20

Motor: TWC 3 nr 3726

Flygförare: Offasp, vpl korpralen Wirén

Orsak till nödlandning: -

Orsak till haveri: Ground loop.

Skador flygplan: Skador på höger vinge, höger höjdroder- och stabilisatorhalvor samt höger landningsställsben.

Skador motor: -

Skador besättning: -

Beräknad repkostnad: 3.000: -

Analys 42/43 Haveri 33

Uppgifter ur: Flygstaben, Centralexpeditionen, Serie F2, Haveriärenden, kvartalsrapporter
Överlämnad till F11 som lån 1945-

Haveri 1945-06-22, märkning F11(?)-17 vid F11, Skavsta under kontrollflygning.

Motor: TWC 3 nr 3169

Flygförare: Flyging. Nils Edvin Ehrning

Orsak till nödlandning: -

Orsak till haveri: Ground loop under utrullning efter landning.

Skador flygplan: Höger vingspets deformerad. Höger vinges översida: bucklor på täckplåt från vingspetsanslutning ett fält inåt mellan fram och bakbalk. Höger vinges översida:

Täckplåt mellan bakbalk och skevroderinfästning tillbucklad från vingspetsanslutning två fält inåt. Höger skevroder: dukskada på undersidan. Höger landställ: punktering i höger slang.

Skador motor: Inga.

Skador besättning: Inga.

Beräknad repkostnad: 600:- (A3 hav 32:13/VI)

Uppgifter ur: Flygstaben, Centralexpeditionen, Serie F2, Haveriärenden, kvartalsrapporterÖverlämnad till F20 1946-10-10

Överlämnad till F3 1947-06-05

Haveri 1947-06-17, märkning F3-55

Vid CVM för LF 1948-02-14 till 1948-08-26 (från F3)

Överlämnad till F8 1950-05-02 (MF 9:7/F3 avd VI 9:3)

Märkning vid F8 8-26 (vit spinner)

Kassationsförslag 1952-08-08 (A57, gångtid 736 h)

Kasserad 1952-09-27 (MV A570:158)


Vad händer sedan? Pass på det kommande inlägget Nordenskiölds Seversky - 3.


Liknande inlägg

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela