Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Flygkultur i bloggosfären sedan 2005

The Battle of Säve - 39

Publicerad 2023-08-17 08:00:00 i Allmänt, Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,


Blev igår uppmärksammad på en artikel i DN angående Säve flygplats. Demokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Göteborg vill nu säkerställa att flygplatsen blir kvar. Följande är saxat från deras Yrkande angående att säkerställa att Säve flygplats kan omhänderta samhällsviktiga funktioner.  

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att landningsbanan (ca 2000 m) vid Säve flygplats kan användas för civila och militära samhällsviktiga funktioner och skyddas från störande exploatering.
 
2. Kommunstyrelsen, i samarbete med exploateringsnämnden, får i uppdrag att utreda en lämplig aktör för eventuellt behov av offentlig rådighet eller offentligt förvärv av landningsbanan och nödvändig infrastruktur vid Säve flygplats. I arbetet ska samverkan ske med VGR och Försvarsmakten.

Yrkande
Säve flygplats och landningsbanor fyller en viktig funktion för bland annat ambulanshelikopter (VGR), polishelikopter (Polisen), skogsbrandsbevakning (regeringsuppdrag/MSB/länsstyrelserna), sjöövervakning (uppdrag från Marinens sjöövervakningscentral), sjöräddning (Sjöfartsverket), hemvärnsflyg (Försvarsmakten), flygföreningar och pilotutbildning.
 
Det förvärrade säkerhetspolitiska läget och kommande NATO-medlemskap gör det mer aktuellt än någonsin att det finns redundans på landningsbanor i Göteborg närområde. I händelse av kris och ofred behöver Göteborg säkerställa möjligheten att stora transportplan med förnödenheter och försvarsutrustning kan lyfta och landa på Säve flygplats. Särskilt med anledning av att Göteborgs hamn förväntas bli påverkad i händelse av angrepp.
 
Med anledning av detta ska stadsbyggnadsnämnden omedelbart vidta åtgärder för att landningsbanan i hela dess längd (ca 2000 m) fortsatt ska kunna användas för dessa viktiga funktioner, inklusive för frakt med stora transportplan. Kommunstyrelsen, i samarbete med exploateringsnämnden, ska utreda om offentlig rådighet eller offentligt ägande behövs för att långsiktigt säkerställa landningsbanan och nödvändig infrastruktur, och om så är fallet vem eller vilka som är lämpliga aktörer då kommunallagen inte pekar ut det som en kommunal kompetens. Samverkan ska särskilt ske med VGR och Försvarsmakten som idag nyttjar landningsbanan.

Ja, detta är ju egentligen "klart som korvspad" och något som jag ivrigt förfäktat i tidigare texter. Se till exempel The Battle of Säve - 35, The Battle of Säve - 36, The Battle of Säve - 37 och The Battle of Säve - 38.

Är det möjligt att få en politisk majoritet för detta? Spontant tycker man ju att det även borde gå att få socialdemokraterna i Göteborg med på detta. Man minns att Göran Johansson var rätt mycket initiatvitagare till utvecklingen av Säve flygplats efter det att Försvarsmakten runt sekelskiftet lämnade området.

Måtte detta nu gå vägen: Att detta förändrar nuvarande ägaren Castellums nedläggningplaner. Att ett nytt och stabilt ägande kommer på plats som garanterar denna viktiga infrastrukturs existens. Det handlar inte bara om närstöd till civilsamhället utan även militärstrategisk betydelse. Göteborg är en port från väster för Sverige såväl som Finland. Och det numera sett ur NATOs ögon...

Och hela denna cirkus började med att Swedavia - som då drev Göteborgs City Airport - slutade hantera/använda/underhålla det genomtänkta dränieringssystemet som fanns på Säve flygplats. Det var en medveten handling. Ett medvetet beslut, av det statliga flygplatsbolaget. Glöm inte det.

Swedavia hade en position i ägarstrukturen inom Göteborgs City Airport på grund av att man därigenom skulle garantera driften av trafikflygplatsen. En position man ärvde från Luftfartsverket. Swedavia gjorde tvärtom. Glöm inte det.


Uppdaterar inlägget kl 21.45 med ett inslag från P4 Göteborg.

Liknande inlägg

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela