Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Om den lilla gården Ränneslätt och en del annat

Publicerad 2021-01-02 10:35:00 i Allmänt, Hemmafältet,

Idag tänke jag skriva lite om den plats som flygklubben i Eksjö huserar på. Det är på anrika Ränneslätt, det vet många av er säkert. Fast lite mer i detalj...men det kom att koka över en aning. Och ändå finns det massor mer att berätta om Eksjö sta' och dess Ränneslätt...

Innan Ränneslätt 1903-1904 skänktes av Eksjö stad till militären, fanns här ett antal gårdar och torp som då kom att rivas (somliga hus kom att flyttas). Dessa hemmans placeringar markerades med ett antal skyltar som kom på plats för cirka 40 år sedan.

En av dessa mindre gårdar hette just Ränneslätt och låg där Norra Smålands Flygklubb numera har sin stuga och hangar. Det var också här för övrigt som det välkända Baltlägret låg 1945.

På denna bild kan man jämföra dagens utseende på Ränneslätt med en karta från 1892. Ett par byggnader är också utpekade; Stabyköket, som är flyttat hit från Staby ängar utanför Högsby i slutet av 1800-talet, och den stora röda förrådsbyggnaden, byggd runt 1870.

Rörande Ränneslätt kan man läsa följande i "Eksjö Stad och Ränneslätt" (1985):

Nära flyghangaren, mellan gervärsförrådet och Skedalabaracken, hittar vi resterna av torpet Ränneslätt, som har varit krog, i egentlig betydelse marketenteri. Hit kunde rekryterna gå efter avslutad exercis och få sig en "bläcka", en och annan "jungfru" brännvin för 6 öre styck. De sista i anslutning till torpet verkande människorna var vaktmästare Nilsson, hans Stina, dottern Elin och sonen Nils.

Från "Eksjö Stad innanför tullarna" (2012):

Stugan var bebodd under 1700-talet och var det första hus som fanns på området.

På Lantmäteriets kartor kan man se att det senare fanns flera hus tillhörande torpet, och här bodde mycket folk samtidigt. En period i början av 1800-talet fanns här fem änkor med barn och två ogifta pigor med utomäktenskapliga barn. Tjugo personer samtidigt var inte ovanligt.

Den familj som bodde längst var profossen (bödeln) Sven Malmberg född 1751 i Ingatorp. De kom 1801 till torpet Ränneslätt, och här avled profossen 1822 och några år senare avled hustrun.

Genom århundradena har många duktiga hantverkare haft sina hem här, t ex smeder, skomakare och skräddare. De sista boende var vaktkarlar med familjer. Byggnaderna revs i början av 1900-talet. Skylt finns.

Anledningen till rivningen kan ytterst härledas till indelningsverkets slutgiltiga avskaffande 1901 och införandet av värnplikten. När militären byggde stora kasserner för större utbildningskullar ville man säkerställa tillgång till övningsmark.

Rännelätt anses som den äldsta svenska militära övningsplats som fortfarande är i bruk, detta med anor kanske ända bort till 1400-talet. Ränneslätt har dock inte varit övnings- och exercisplats under hela tiden i alla dessa hundratals år. Det har funnits perioder där man mönstrat trupp på andra platser istället.

Erik XIV mönstrade den svenska armén på Ränneslätt år 1564, för att dra i fält under det Nordiska sjuårskriget mot Danmark.

1639 skänktes Ränneslätt till Eksjö stad av drottning Kristina. Det var därefter gott om odlingar och kreatur etc som tillhörde stan. Slätten var Eksjös Ränne, det vill säga dess sädesmagasin.

I samband med indelningsvekets införande kom Smålands kavalleriregemente att 1686 få Ränneslätt som mötesplats. Vad fick staden för den militära användningen av platsen? Jo, hårdvalutan hästgödsel.
Det var egenligen först på 1830-talet som militären samlade upp sina möten och övningarna till att stadigvarande hamna på Ränneslätt. 1809-1834 hade till exempel smålandskavalleriet övat i Kvarnarp söder om stan. Det var nu som de militära byggnader började tillkomma. Många gånger flyttades de hit från andra platser där militären arrenderat mark. Namnet på förbandet övade på platsen var från 1822 Kungl. Smålands husarregemente. Dessutom fanns här sedan 1812 en avknoppning ur förbandet, senare känt som Smålands grenadjärkår.

Karta från 1880-talet. Notera att de två byggnaderna i hemmanet Ränneslätt finns med. Förrådsbyggnaden som utpekats tilldigare finns med och kallas Gevärsförråd (n.). Staby är ännu inte på plats. Prickarna i rader i Grenadier- såväl som i Husarlägret är anvisade tältplatser. Det var ju i tältläger som soldaterna fick sova när det kallades till exercismöte. Så här kunde det se ut i Grenadjärlägret...
Träden gav välbehövlig skugga. Vid ett exercismöte levde soldaterna precis om de vore i fält. 

Ett nytt arrendeavtal på 50 år skrevs på 1860-talet, men Eksjö stad kom att överlåta Ränneslätt på arméförvaltningen 1904 i samband med kasernbyggande för husarregementet K 4 (som Ing 2 sedan kom flytta in i 1928). Även förbandens - ja, de var flera - övningsområde blev då så att säga "statligt". Det var alltså i denna veva som gårdarna på Ränneslätt försvann.

1901 försvann grenadjärena från Ränneslätt. 1907-1911 var Östgöta trängkår förlagda på Ränneslätt.

I 21, Kalmar regemente, kom enligt beslut att förläggas till Eksjö och det beslöts att bygga kaserner åt förbandet i stan. Dessa kom dock inte stå inflyttningsklara förrän 1919 och därför flyttades ett par byggnader för att husera manskap till Ränneslätt som temporär lösning 1915. En lägerhydda - härefter kallad Lägerhyddan - kom från Skillingaryd och Skedalabaracken från Skedalahed utanför Halmstad (och var ursprungligen byggd 1886). I denna förläggning placerades 400 man i vardera byggnaden.

I 21 fanns alltså på Ränneslätt och K 4 övade där, när den tyska AEG G.V-bombaren landade här i slutet av november 1918. Med tanke på vad jag skrev om I 21:s förläggning tidigare, det här var också tiden då spanska sjukan härjade som värst...


I 21 kom i slutet av 1920-talet att slås i hop med I 12, Jönköpings regemente, som varit förlagt till Ryhov i Jönköping. Det nya förbandsbeteckningen blev I 12 och man "övertog" kasernerna i Eksjö.

Här kommer tre bilder tagna från Soåsen som ligger väster om Ränneslätt. Som goda referenser finns de byggnader som flankerar Staby och som fortfarande finns på plats (se bild från 2013 ovan): Lägerhyddan och Skedala. Den stora ljusa byggnaden i bakgrunden är K 4:s kasern, byggd 1903-06. Notera raderna av träd i det gamla Grenadjärlägret.
Bilderna kommer från arkiv Rosenlöfs foto/Eksjö museum. Dessa två första bilder är snarlika, men den övre är äldre. Som synes har Lägerhyddan och Skedala kommit på plats.
Denna bild är gissningsvis tagen efter det att K 4 har lämnat Eksjö och Rännesätt (?).

På bilden nedan ser vi den tidigare omtalade förrådsbyggnaden: Smålands husarer har ställt upp på Ränneslätt!
 
Minnesstenen över Grenadjärerna är även utpekad på den sista svartvita bilden. Här syns stenen bakom en landande Mustang vid Eksjö Flygdag 2012.
 
Fotograferat i februari 2013. Gjorde lite noteringar i bilden som synes. Det känns som det är en hel del träd i gamla Husarlägret som borde tas ner, om man återställa området det vill säga.

Det finns flera byggnader på Ränneslätt som är värda att titta närmare på. Det här en plats där det finns mycket intressant historia, men det får stå över till en annan gång. De byggnader jag har valt att beskriva i detta inlägg har att göra med deras placering, runt den för cirka 110 år (?) sedan rivna gården Ränneslätt. Staby och Skedala med flera är lätta att referera till...och samtidigt blev det hel del annan historia berättad ändå. Det spillde över en hel del.

Gula sjukan, Grenadjärborgen, Ridhuset, Husarkasernen med flera - ja, kanske vid ett senare tillfälle (?). För några år sedan skrev jag om ett hus i det gamla husarlägret som då skulle rivas. Läs om Den gamla smedjan.

På nedanstående karta är norr åt höger.


Hade varit kul om det funnits bilder på torpet/gården/hemmanet Ränneslätt, men så här långt har jag inte funnit några. Tyvärr. Antagligen var det redan borta 1912, när det första flygplanet startade och landade på Ränneslätt. Liksom troligen även Berglycke, Sandåkra, Rosenäng och alla de andra. Så här avslutar Stig Olof Svensson sin bok "Eksjö stad och Ränneslätt".

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela