Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Flygkultur i bloggosfären sedan 2005

37-1 skrotad - 3

Publicerad 2012-08-23 17:17:00 i Allmänt,


Man kan fundera över status på Viggenprototypen 37-1 den 15 juni. Det är nämligen detta datum som det möte hålls då Flygvapenmuseum (FVM) rådfrågar Östergötlands Flyghistoriska Sällskap (ÖFS), Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) och Saabs Veteranklubb om hur de ser på en skrotning av 37-1.
 
Faktum är att demonteringen, som från början planerades för att 37-1 skulle magasineras i nedplockat skick, vid den här tidpunkten snarare ändrat "inriktning": Isärplockandet hade kommit igång under våren - i mitten av juni var det helt klart frågan om att man höll på att skrota flygplanet. Vissa delar hade sedan veckor tillbaka plockats ur för bevarande, resterande vidarebefodrades så småningom till tuggen i Halmstad.

Från en av artiklarna i Corren:

Inför beslutet att skrota den första prototypen av Viggen rådfrågade museet tre föreningar med intresse i saken - Svensk flyghistorisk förening, Östergötlands flyghistoriska sällskap samt Saab:s veteranklubb. Enligt museichefen var det ingen av föreningarna som motsatte sig förslaget.

Notera första ordet i citatet, "inför". Man kan undra varför SFHM/FVM då rådfrågar dessa sammanslutningar i ärendet 37-1? Det finns inget "inför", Viggenprototypens öde är ju redan beseglat den 15 juni.

Det är inte mycket som har gått rätt till här. Nu när andra åtaganden är avklarade har jag åter börjat peta i "ärendet 37-1". Visst kan man undra över vad SFF är för tomteverkstad, men om vi tillfälligt bortser från det och noterar vad som ovan framkommit - känns det inte som ett dåligt spel för galleriet? FVM rådfrågade alltså dessa föreningar i klart efterskott! Skrotningen av flygplanet var den 15 juni ett faktum sedan ett par/tre veckor, kanske mer? Det är inte lätt att motsätta sig förslaget när loppet redan är kört...även om man då inte har någon större klarhet i detta.
 
Och vidare, borde inte Corren nu göra en uppföljande artikel med tanke på utlåtandet av chefen för flygvapenmuseum?
 
Läs även de tidigare inläggen 37-1 skrotad och 37-1 skrotad - 2. Hur många fler dåligt underbyggda beslut tagna av SFHM/FVM ska du och jag tåla? Varför vill inte FVM kommunicera sina problem i tid med den flyghistoriska rörelsen för att om möjligt hitta bra och breda lösningar? Det här är inte första gången. Men det är första gången som ett kulturhistoriskt föremål destrueras utan att man uttömt möjligheterna för ett bevarande.
 
Rådsmötena mellan SFF, ÖFS och FVM (som var initiativtagare) tillkom efter ramaskriet runt deponeringen i Danmark av den sista i landet kvarvarande Fairey Firefly för sex år sedan. Något sådant skulle undvikas i framtiden...sa man. Istället agerar FVM så här 2012. Det är bara att konstatera att dessa möten är helt meningslösa, de frågor som verkligen behöver dryftas där når inte fram och får inte en rättvis genomlysning.
 
Skrotningen av Viggenprototypen 37-1 började uppdagas efter en postning på facebook den 29 juli. Framför mig har jag nu i skrivande stund en bild på 37-1 som är tagen den 19 april i år, den kan jag av förklarliga skäl inte kan lägga ut: Planet är upphissat, landstället bortplockat, bakkroppen och fena likaså, noskonen framdragen. Kort sagt, demonteringen är långt gången...
 

Liknande inlägg

Kommentarer

Postat av: Magnus

Publicerad 2012-08-24 10:20:39

Hela den här historien låter jätteunderlig. Klas på SFF frågade sig även "varför så j-a bråttom och varför just nu?". Det är ju inte så att den direkt äter bröd där den står. Eller kanske gör den det på något konto?

Ibland får jag känslan av att det som är flyghistoriskt värdefullt helst ska grävas upp ur något hål i marken, saker som är hyfsat hela från början räknas inte riktigt och kan därmed behandlas lite hur som.

Bilder från Eksjö kommer snart, kanske de kan muntra upp lite trots allt...

/M

Postat av: Joan Aman

Publicerad 2012-08-24 11:06:20

Stämmer det?! Att skrotning redan var påbörjad två månader innan det skallande samrådsmötet?

Hur gick detta samrådsmöte till undrar jag då?
Avtalade man en tid där tekniskt sakkunniga representanter från SFF/ÖFS gjorde ett studiebesök hos 37-1 och fick noggrant redogjort för det faktiska läget av museets personal?
Det är iallafall det intryck man får när man läser Corren och naturligtvis så det borde gått till innan ens en skruv skulle kastas från flygplanet.

Nu får vi veta att flygplanet i princip var skrotat i April!!
Var är reaktionen från våra intrsseföreningar??

Lever FVM kvar i det kalla kriget eller varför detta hemlighetsmakeri som omger all deras verksamhet? Varför är det känsligt!? Det är VÅRAN materiel ni är satta att förvalta INTE er!!

En enkel fråga ställd till de representanter från SFF/ÖFS som förmodligen läser detta. Vad tycker ni? Är det ok att ett skensamrådsmöte mer er används som argument för skrotningen som i praktiken redan var genomförd??

Tack för ordet/JA

Postat av: Weiron

Publicerad 2012-08-24 15:20:41

Debatten om och kring turerna kring skrotningen av 37-1 blir allt märkligare. Vi skall vara glada över att bloggisten verkar vara den ende som har kurage nog att röra om i denna soppa. Bloggisten har ju f ö fått det svar han efterlyste från han ing-enting vilket var avgörnde för om han (bloggisten alltså) skulle förnya sitt medlemskap i SFF? Skall bli intressant att se utfallet av detta.
Skit samma men hoppas han kör vidare med bloggen. Den behövs om sanningen skall fram...

Postat av: Nicklas Lennartsson

Publicerad 2012-08-24 19:31:18

Det är med stor bedrövelse jag nu läst det senaste nyheterna i denna affär. På fotot ska hon redan varit mycket demonterad. Hur är det möjligt???? Just en riskfylld demontering var huvudargument som skäl för skrotning... Och hur kan det komma sig att SFF får informationen när skrotningen redan är i full gång???

Jag kan förstå den frustration som SFF ledning bör känna i detta läge. Att bli så totalt överkörd... FVM:s agerande kan inte vara förenligt med ett statligt museums skylldigheter enligt lag. Vad finns för möjligheter till rättslig åtgärd?

Jag önskar nu, bönar och ber, att SFF samlar kraft för lämliga åtgärder, nuvarande förfaranden fungerar helt uppenbart inte! Det är SFF lednings skylldighet att medverka till och stötta så att vi kan komma till en bättre lösning, tex en kunnig grupp som kan föra dialogerna mot FVM, samla och ge information internt inom förreningen samt skapa ett mycket brett och rätt kontaktnät. Jag ställer självklart upp så långt jag kan i den lösningen.

Postat av: Erik

Publicerad 2012-08-24 22:03:08

Jag ser inte det som möjligt att den nuvarande ledningen på flygvapenmusem kan sitta kvar efter detta grova tjänstefel. Statens Försvarshistoriska museer bör ligga rätt bra till nu för en JO-anmälan.

Postat av: Kjell

Publicerad 2012-08-25 00:10:22

Sorglig soppa med 37-1...
Dessa möten hålles tydligen ca kvartalsvis.
Vad sades ett kvartal innan 15:e Juni?

Postat av: F

Publicerad 2012-08-25 10:55:36

Jag undrar detsamma, Kjell - vad sades ett kvartal innan 15 juni? Misstänker att 37-1 inte var på agendan på det mötet.
Det är lätt att börja spekulera vad och varför det som nu har skett har gjort så. Det är inte bra, men blir en naturlig utgång av FVMs agerande där man inte vill vara öppna och intresserade - som jag skrev - av att hitta bra och breda lösningar på sina problem med att ta hand om vårt flyghistoriska arv. Men jag tror att skrotningen av 37-1 var något som man på stående fot bestämde sig för när planet började demonteras. I den stund man börjar dokumentera/fotografera planet har man mentalt öppnat för skrotningssenariot , sedan – med standardproblemet lokalhyra – har detta mycket snart trängt ut andra tänkbara lösningar.

Mycket kan sägas om kontaktytan för FVM, men det är många därute i det flyghistoriska Sverige som känner att de har för mycket att förlora utfall de skulle reagera negativt på museets hanterande av saker och ting. Så när FVM frågar - de av denna institution utvalda etablissemangen – så får man nog allt rätt mycket de svar de vill själva vill ha. Som man ropar får man svar…
Problemet med stackars 37-1 var att hon var en prototyp och inte en serietillverkad Viggen – därför har underhållet haltat (FVM är egentligen bara intresserade av föremål som använts i den dagliga tjänsten ute på förband) . Minns att man korrosionsbehandlade 37-1 och andra av FVMs plan som förvarades utomhus 1984, det var notiser om detta i den dåtida flygpressen. Frågan är om man lagt speciellt mycket resurser på 37-1 sedan dess? Så att 37-1 var i dåligt skick betvivlar jag inte.
Men för den skull kan man inte bortse ifrån det uppenbara faktum att den första Viggenprototypen är en milstolpe i svensk industrihistoria och en sekin i vårt flyghistoriska arv. Att ta ett beslut om att skrota denna sekin får inte - och ska inte – hanteras så summariskt som man nu tydligt har gjort.
Vi har de senaste åren sett flera fall där FVM kunnat – bara om man haft viljan – kunnat hitta mycket bättre lösningar på deponeringar och bevarandeproblem. Hanterandet av Viggenprototypen 37-1 är under all kritik, men det är också ”en gång för mycket”. Jag ser bara en utväg om SFHM vill återfå förtroendet för FVM och det är att man gör omfattande förändringar i dess ledning.

Postat av: Joan Aman

Publicerad 2012-08-25 11:37:10

Absolut!
Och min fråga kvarstår: En enkel fråga ställd till de representanter från SFF/ÖFS som förmodligen läser detta.
Vad tycker ni?
Är det ok att ett skensamrådsmöte mer er används som argument för skrotningen som i praktiken redan var genomförd??
Att tiga är att samtycka!

Postat av: Philip G

Publicerad 2012-08-26 21:11:35

Det är inte utan att man baxnar när man läser vissa mer än lovligt apologistiska uttalanden om att 37-1 ändå skulle varit historiskt mindre värdefull för att den inte var representativ för hur exemplaren på förband var beskaffade. Sedan mycket unga år har jag alltid hyst uppfattningen att prototyper, och framförallt den första sådana av en viss flygplantyp äger särskild flyghistorisk betydelse just på grund av att den är först och i regel även unik i sin specifika utformning. Trots allt, ett bevarat unikt exemplar har väl rimligen historisk signifikans gentemot ytterligare ett bevarat förbandsexemplar när flera sådana redan finns? Att SAAB enligt uppgift heller inte varit villiga att ta några kostnader för bevarandet av 37-1 är ju knappast god PR för företaget och tyder inte på något djupare intresse för företagets egen historia. Å andra sidan kanske man inte ska dra alltför stora växlar på det påståendet, SFF tycks ju åtminstone i viss utsträckning förts bakom ljuset av FVM och ska man ge SAAB "the benefit of the doubt" kan det tänkas ätt även de fått samma behandling.
Egendomliga är även påståendena om att det inte var möjligt att demontera 37-1 på ett säkert sätt, vad nu detta innebär. Jag får medge att jag (tyvärr) inte demonterat några militära flygplan i mina dagar, men svårt ihopkorroderade apparater är mig inte helt obekant, och i slutänden finns alltid vinkelkapen när hylsor och blocknycklar ej längre förslår. Jag har noterat att jag inte är den ende som gjort denna observation och som flera andra konstaterar jag att det rimligen egentligen bör ha rört sig om en fråga om vilja och motivation. Trots allt kan det inte funnits något hinder att göra skärande ingrepp i fpl ifall man inte kunde demontera bultförband etc på normalt sätt, inte ens de mest inbitna bevarandeivrarna har väl begärt att fpl skulle återställas till flygande skick, bara att det skulle bevaras? Men här sitter väl isåfall FVM med trumf på hand och kan överbevisa oss tvivlare, demonteringen ska ju ha dokumenterats, så det är ju bara att publicera bilderna på densamma så spörsmålen stillas...
Allt som allt så får man vara glad så länge folk med samma inställning som den FVM:s ledning nu uppvisat, ifråga om att hantera historiskt värdefulla objekt i mindre optimalt skick, inte hamnar på låt säga vasamuseumet...

Postat av: Anonym

Publicerad 2012-08-29 15:13:53

va, är flygplanet verkligen skrotat!!?? hörde att erotikmuseet i CPH har fått den som deposition

Postat av: J.K Nilsson

Publicerad 2012-08-30 12:27:34

Har hört av en bekant att den röda "Show must go on" AJS ifrån Malmen åkte genom Halmstad. Är det skrot eller F10/Ängelholms flygmuseum skall få den?

J.K Nilsson

Svar: Ingetdera om jag förstått saken rätt. Denna AJS 37 ska till Tekniska Museet i Malmö och hamnar utanför. Från http://malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Artiklar/Nu-gor-Viggen-entre-pa-Teknikens-och-Sjofartens-hus.html - "Flygplanet som under flera år har väntat på placering hos Flygvapenmuseet i Linköping, har nu börjat anlända till Malmö. Under september monteras det successivt ihop på gården till Teknikens och Sjöfartens hus.
Det rödmålade Viggenplanet gjorde sin sista flygning för F10 den 11 april 2000. De vita spöken som är målade på planets vingytor är ett av F10:s divisionsmärken.

Prototypen flögs för första gången 1967, och 1972 började flygplanet användas operativt. Planet har en vingbredd på 10,6 meter och en längd av cirka 16,5 meter. Toppfart över 2 mach."

Och just denna prototyp är icke mer, som sagt.
Lazerjesus

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela