Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Flygkultur i bloggosfären sedan 2005

The Battle Of Bromma - 19

Publicerad 2014-01-29 22:22:00 i Swedavia - svenskt flygs fiende nr 1,

 

Dags för ett nytt gästinlägg av Niclas Blåbäck. Ordet är ditt -

Som tidigare berättats försökte Swedavia och Transportstyrelsen (TS) hålla ansökan om att göra Bromma till en storflygplats hemligstämplad, något man inte lyckades med efter att kammarrätten gjorde en drastisk annorlunda bedömning. Då frågar vi oss lite spontant varför ville man hemligstämpla det hela? Vad fanns det för anledning? Om vi skulle ta och titta lite närmare på ”samarbetet” mellan Transportstyrelsen och Swedavia. I ansökan finns nämligen ett par tjänsteanteckningar från möten mellan Swedavia och Transportstyrelsen i ärendet. Vi gör en tidslinje:

  
2013-11-18
”TS redogjorde ännu en gång för svårigheten att godkänna denna ansökan speciellt med avseende på det stora antal nya hinder och de mycket höga nivåerna som ansökan avser”
  
2013-11-21
”Vi (TS) påpekade återigen vår svårighet att fatta beslut om alla avvikelser och speciellt när det gäller "det mest besvärande antal hinder" som ansökan avser”
  
2013-12-05
”Beviljar ett antal medgivande om undantag från föreskrifterna uppdelad på perioder t.o.m 2016, 2021 samt 2038. Förutom medgivande av undantag från utformning av flygplats godkänns samtliga befintliga hinder som genomtränger 3C hinderytor”
  
”Avslag på ansökan om medgivande av undantag för framtida, nya upp till flygplatsens föreslagna hinderreglerande nivå”
  
”Olle Sundin uttryckte sin förvåning och sitt missnöje över vårt beslut avseende att inte godta nya hinder och informerade oss om konsekvenser (ekonomiska m m) detta skulle innebära för utvecklingen av Bromma flygplats och Stockholm Stad”
   
 
Nu kan ställa sig följande fråga: Vad var det egentligen som hände mellan den 21 november och den 5 december? Tjänstemannen på Transportstyrelsen förklarade enligt tjänsteanteckningarna tydligt att ansökan var svår att godkänna, dessutom flera gånger. Men den 5 december så har man alltså tydligen gjort en helomvändning. Vad var det egentligen som hände just här? En del av materialet är fortfarande hemligstämplat. Varför? Vad är det man vill dölja? Eller låt oss klargöra frågan lite till: Vem/vilka var det som utövade påtryckningar på Transportstyrelsen inför besluttagandet?
 
Flygplatschefen på Bromma, Olle Sundin, var uppenbarligen förberedd att hela ansökan skulle gå igenom, trots att man från myndighetens sida egentligen inte alls upplever det som en självklarhet – ja, till och med kanske inte alls. Det som är mest anmärkningsvärt är att Sundin ifrågasatte varför Transportstyrelsen inte automatiskt kunde godkänna alla nya hinder runt om flygplatsen och talade om ekonomiska konsekvenser. Med andra ord är det uppenbart att ekonomiska konsekvenser har bra mycket högre prioritet än flygsäkerhet inom Swedavias ledning…  

 
 
Uppdaterat 140130

Klas Nilsson, kommunikationschef Swedavia, har idag besvarat Karyds debattinlägg i Svenska Dagbladet som jag puffade för häromdagen - läs Stockholm behöver två moderna flygplatser.

Föga förvånande säger Nilssons artikel i mitt tycke egentligen ingenting. Det finns inget av substans, inga nyheter, det är samma saker man har hört förut - Swedavias Brommamantra.
Sin vana trogen lyckas man dessutom lägga krokben på sig själv:

Parallellt nämner Arne Karyd också att ett ökat kollektivt resande till och från Arlanda skulle skapa möjligheter för Bromma att ta vara på allmänflygets intressen, ett intresse som ligger utanför flygplatsens grunduppdrag.

Nej, inte enligt dokumentet som beskrev  v a r f ö r  Brommas arrendeavtal skulle bli förlängt till 2038!

Samtidigt ska moderniseringen ske på ett sådant sätt att det skapar möjligheter för fler än själva flygplatsen. En viktig del för oss handlar om att samverka med kommuner och boende kring flygplatsen för att hitta lösningar som innebär förbättringar för alla.

Bevisligen inte, eftersom man tagit på sig att på eget bevåg omformulera flygplatsens ”grunduppdrag”.
Och än så länge ser vi inte någon som helst förbättring av situationen för allmänflyget/affärsflyget vad det gäller Bromma - "för alla" sa man... Samarbetet med kringboende haltar betänkligt efter Swedavias mörkande och tricksande, det pyr rätt friskt för närvarande i grannskapet.

Ibland brukar vi skoja om hur svårt man inom Swedavia har med att veta vad flyg är i dess olika varianter. Idag kunde man inte undgå att notera Nilssons sätt att uttrycka sig:

Vi tar även aktiva steg för att säkerställa Affärsflyg för Stockholm, Linjeflyg och Statsflyg vid Bromma.

Nog för att Linjeflyg var - och är än idag - i det närmaste ett begrepp, men för Brommas del flyttade bolaget den 1 oktober 1983.
Uttrycken "Affärsflyg för Stockholm" och "Statsflyg vid Bromma" avser jag återkomma till.
 
Och slutklämmen:

Vi är stolta över Brommas historia och det förtroende vi fått att utveckla flygplatsen, vi kan därför inte låta bli att säkerställa dess framtid.

"Säkerställa"?! Snarare blir det ju resultatet det motsatta (se Niclas text ovan och Karyds debattinlägg). Meningen ska vara ironiskt, den ska ha en slags kul avslutande tvist, men hur känns "skrattet"? Att sedan säga att de är stolta över Brommas historia och i samma stund slänga ut allmänflyget tyder på...historielöshet. Allmänflyget/affärsflyget (för Stockholm/Sverige) har varit en naturlig del av Bromma flygplats allt sedan invigningen i maj 1936. Jag ironiserar inte över detta faktum. Sin egen historia kommer knappast Swedavia ha anledning att vara stolt över, ett faktum som jag - och många med mig - kommer kunna ironisera om i en avsevärd tid framgenom. 

Och dessutom slänga ut Flygande Veteraner och deras DC-3 "Daisy" från Bromma samt alltså i nästa andetag påstå sig stolta över flygplatsens historia - Hur bra rimmar det?

Swedavia präglas av okunnighet, farlig okunnighet...


Uppdaterat 140204

Hela området är enligt John Erikssons examensarbete på LTH 2010 värt 10-22 miljarder. Om denna pekuniära frestelse inte ska bli staden övermäktig före 2038 måste Bromma erbjuda sina unika fördelar. Dit hör definitivt inte transfer (flygplansbyte mellan olika linjer), däremot dagens dussintal inrikeslinjer och allmänflyget, särskilt affärsflyget. För näringslivets syn på Swedavias hantering av affärsflyg hänvisas åter till Sven Hagströmers m.fl. inlägg i DI 12-01-17 som Swedavia inte besvarade och Klas Nilsson inte berör. Bromma bör också återfå sin roll som bas för de snart rödlistade flyganknutna småföretagen.

Ett citat från Arne Karyds slutreplik, en artikel med rubriken Bromma och Arlanda bör inte konkurrera som Svenska Dagbladet publicerade sent på måndagskvällen. Läs hela artikeln här.


Liknande inlägg

Kommentarer

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-01-30 07:46:26

Informations möte om förändringarna på Bromma Flygplats.
Plats: Bromma Stockholm Airport, Gamla charterhallen
Tid: 12 februari, kl 18:30 - 21:00

Postat av: Niklas

Publicerad 2014-01-30 09:13:15

Jättejättejättejättebra! Precis sånt här som måste komma fram! Här ser vi tydligt att flygsäkerheten har aldrig varit en prioritet för Swedavia.

Postat av: Claes M Johanson

Publicerad 2014-01-30 11:14:18

Det är i min värld två helt olika saker att å ena sidan bibehålla en citynära flygplats för allmänflyg, statsflyg och begränsad linjefart (till framförallt andra motsvarande flygplatser som ger korta restider där det är angeläget) med flygplanstyper som kan dra nytta av moderna t ex GPS/EGNOS-baserade inflygningsmetoder som med brantare inflygning kan minimera bullerstörningar och konflikt med tillkommande hinder i stadsmiljön (det var väl trodde vi, också ursprungligen tanken med valet av BAe 146 liksom det var i London City) och å andra sidan att bygga ut flygplatsen för att flytta tillbaka allt tyngre luftfart från Arlanda med ökande störningar och undantag från säkerhetsnormer, till råga på allt på bekostnad av tillgängligheten för de flygslag som motiverade flygplatsens fortlevnad.

Postat av: F

Publicerad 2014-01-30 12:04:35

Claes - Word! Word! Word!

Det som händer nu och här med Bromma flygplats saknar motstycke. Att sedan s a s dessutom lägga alla ägg en korg, i och med allt hänger på en flygplantyp som Malmö Aviation har beställt redan på pappersstadiet och där det finns en hel del oklarheter...ja, det är svårt att hitta motstycken i vilda satsningar i näringslivssammanhang! Att man kan trycka på hos tillsynsmyndigheten så att den - trots stora tvivel - ändå godkänner 3C-ansökan gör en rent utav mörkrädd. TS sa nej 2011, ville säga nej även 2013, men kunde av någon anledning inte...

Man undrar varåt samhället är på väg.

Postat av: Stellan

Publicerad 2014-01-30 12:34:11

”Olle Sundin uttryckte sin förvåning och sitt missnöje över vårt beslut avseende att inte godta nya hinder och informerade oss om konsekvenser (ekonomiska m m) detta skulle innebära för utvecklingen av Bromma flygplats och Stockholm Stad” Märkliga formuleringar, hur ska man tolka det där med förvåning? Har Swedavia uppfyllt de önskemål man hade på åtgärder och ändå fått nej eller hade han fått förhandsbesked om annat slutresultat? Och känslomässiga uttryck om konsekvenser mm. Tillstånd ska man väl inte ge bara för att motparten önskar något och blir förbannad om den inte får det?

Det luktar..nej inte fotogen, det är något annat...

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-01-30 12:54:57

Jag måste som närboende till Bromma flygfält ge en bild hur jag och många grannar till mej känner. Som flygplatsen var tidigare med allmänflyget, Daisy och en sansad linjetrafik så hade vi inga synpunkter på trafiken på flygfältet. Men så skedde något, swedavia bestämde sej för att de ville ha en city airport. Om ni tycker swedavia beter sej illa mot allmänflyget så är det lika illa med de kringboende. Swedavia drar sej inte för att ljuga en rakt upp i ansiktet. Buller isolerings projektet har havererat, många är missnöjda med de åtgärder de fått och ännu fler har inte fått några åtgärder alls. Jag vet inte hur många gånger Swedavia har reviderat sina buller kartor, och gissa vad. Man bullrar mindre och mindre för varje revidering. Nu har många av oss som inte hade några synpunkter på flygfältet tidigare blivit motståndare till det. Och det beror på hur Swedavia beter sej, man kör all-in, man ska ha sin city airport till vilket pris som helst och tyvärr så har man uppbackning från politiken (M) Nu hoppas jag att jag slipper kommentarer som "varför bor du där" för med allmän flyget har jag aldrig haft något problem

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-01-30 13:17:08

Apropå förre nämnde flygplatschef på Bromma och "känslomässiga uttryck", så kan säkert somliga verksamma i det numera utslängda Stockholms allmänflyg vittna om sådana vid möten med denne *host*

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-01-30 23:46:22

Följ pengarna

Postat av: Anders Nilsson

Publicerad 2014-02-01 00:12:13

http://www.lfv.se/sv/Nyheter/Nyheter-20121/Sundin-tar-over-Luftfartsverket/

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) är mycket nöjd med rekryteringen. Med Olle Sundin i förarsätet kan Luftfartsverket ta sig an de utmaningar som väntar såväl i Sverige som utomlands:

- Olle Sundin tillför verksamheten ett brett kunnande och en förståelse för olika perspektiv i flygbranschen. Han har också den strategiska inriktning som är så viktigt för fortsatt effektivisering och anpassning till omvärldsförändringarna bl.a. vad gäller marknad och luftrum. Det är också det uppdrag som Olle Sundin har fått, avslutar ministern.

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-02-01 01:38:21

Risken finns att infrastrukturminstern snart kanske inte är riktigt lika nöjd med denna rekrytering.

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-02-01 19:00:27

Här finns en länk till transportstyrelsens visslarsystem, dvs jäv,mutor mm. Man kan änmäla helt anonymt. Kanske vore läge att anmäla transportstyrelsens general direktör Staffan Widlert samt Catharina Elmsäter-Svärd. den förste för att påverkat ett myndighetsbeslut (Brommas 3C tillstånd) och den senare för ministerstyre

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-02-01 19:01:07

Glömde länken http://www.transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-oss/Vill-du-anmala-misstankar-om-korruption-mutor-eller-jav/

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-02-01 21:06:20

Är det verkligen i stadshuset man bestämmer över stockholm? på riktigt? Precis som i sagorna altså?

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-02-02 10:09:00

+ CAUTON ADVISED DUE WIP AT LINTA APRON AND IN VICINITY OF TWY G AND RUN-UP G.
FROM: 31 JAN 2014 08:50 TO: 06 FEB 2014 16:00 EST ES/B0222/14

Vad händer?

Svar: Markundersökningar enligt tillgängliga uppgifter.
Lazerjesus

Postat av: Patrik

Publicerad 2014-02-03 14:39:31

Ryktena säger ju, baserat från tiden på Swedavia, att Olle Sundin snarare tillför LFV lynnigt humör, taskig anger management och ett högrött ansikte på möten som går honom emot..

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela