Smålands-Tidningen avslöjar? - 3


Personen som kommenterade inlägget Smålands-Tidningen avslöjar? - 1 under namnet Peter Olofsson är nu konstaterat skyldig mig hundra kronor. I slutet av augusti kom utlåtandet från Allmänhetens Pressombudman (PO) och nu har beslut kommit från Pressens Opinionsnämnd  (PON): De klandrar Smålands-Tidningen för, som det brukar heta, "ha brutit mot god publicistisk sed". Läs utlåtandet på po.se.

Det kan vidare vara av intresse att citera följande från po.se:

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor exkl. moms. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor exkl. moms. Fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor exkl. moms.

Smålands-Tidningen har en upplaga på 14 400 exemplar. Då tidningen ifråga genom åren har haft bättre ekonomi så lär den nu söka sin "anonyma tipsare" för att få kompensation...


Smålands-Tidningen avslöjar? - 2

 
Minns ni inlägget Smålands-Tidningen avslöjar som publicerades i mars? För några dagar sedan kom svaret från Allmänhetens Pressombudsman och brevet avslutas med dennes bedömning av fallet...


Smålands-Tidningen avslöjar? - 1

 

Detta med flyg i dagens Sverige är inte lätt. Nästan allt går ut på att föra en kamp, en kamp mot oförstående krafter som gärna sitter på olika funktioner och medier. Nu har även jag blivit måltavla...jo, jag har personligen tagit illa upp. Lokalpressen, det vill säga Smålands-Tidningen, har i en kommande artikel skjutit in sig på Eksjö Flygdag 2012. Följande är skrivet direkt ur hjärtat...

  

Eksjö Flygdag 2012 var en succé. Någonstans mellan 8 000 och 10 000 personer besökte Ränneslätt den 19 augusti. Som många förstår gick det därför även bra ekonomiskt. Vi hade en otrolig tur med vädret, men tänk om det inte hade varit så? Om det istället blåst och regnat? Ja, då hade publiken uteblivit och istället för vinst skulle evenemanget drabbats av en rejäl förlust på åtskilliga hundratusen kronor.

 

När man planerar ett utomhusevenemang som en flygdag har man detta i bakhuvudet, det är ett risktagande. Därför ansöktes tidigt om ett bidrag från Eksjö kommun. En diskussion togs i början av 2012 och utmynnade i att flygklubben fick ett evenemangsbidrag på 50 000 kr. Ett bidrag på samma summa hade beviljats till Fiesta Eksjö i samband med arrangerandet av Eksjö Stadsfest några år tidigare och detta ansågs som ett slags prejudikat. År 2012 hade kommunen 250 000 kr att fördela i evenmangspotten och förutom Eksjö Flygdag fick även Eksjö Tattoo samt Eksjö Stadsfest bidrag.

 

Om det hade varit busväder den 19 augusti kanske dessa 50 000 kr skulle täcka delar av förlusten - så tänkte vi i flygklubben då, förra våren. Det fanns inget stipulerat hur dessa medel skulle användas, men de kom främst kvittas mot marknadsföring, med andra ord bland annat annonsering i Smålands-Tidningen. Och marknadsföring av Eksjö Flygdag var också marknadsföring av Eksjö, evenemangsstaden. 

 

 

Onsdagen den 13 mars blev jag uppringd av en journalist vid Smålands-Tidningen. Det började med ett par pillemariskt forskande frågor - jag undrade vart hon ville komma, vad hade hon i kikaren? Då jag fick – vare så jag ville eller inte – fronta rätt mycket under promotionarbetet inför Eksjö Flygdag så är det på sätt och vis naturligt att jag fortfarande får frågor. Men nej, som strax synes känner jag för den skull mig knappast direkt mediatränad.
 
Snart stod det klart för mig att hon höll på att skriva att om - som hon såg det - oegentligheter i samband med flygdagen. Jag blev först paff, sedan upprörd (och det rejält) och kunde inte hålla huvudet kallt. Allt var så främmande i det hon la fram. Bland annat anfördes att föreningar med ungdomsverksamhet numera inte får bidrag från kommunen…men flygklubben som minsann arrangerar ett event som gått med vinst har fått pengar…och vad tycker du om det?  Först och främst är detta en fråga för kommunen, ansåg jag till och börja med....

 

Efter tre telefonsamtal valde jag slutligen att säga åt henne att stryka mina citat, ville inte uttala mig i artikeln överhuvudtaget. Jag blev helt enkelt så pass upprörd, detta för att journalisten inte kan - efter åtskilliga försök till förklaringar - skilja på äpplen och päron. I detta fall föreningsbidrag respektive evenemangsbidrag, och vidare vad som tillhör den offentliga sfären och vad som tillhör föreningssfären. Hennes tes var dessutom att kommunens (evenemangs)bidrag användes att betala ut löner.

 

Nu kommer vi osökt in på föreningsangelägenheter. Att betala ut ersättningar och arvoden görs regelmässigt i nästan alla typer föreningar, oberoende om sammanslutningen har till exempel fotboll, schack eller för den delen flyg på sitt program. I slutet av 2012 tillfrågades vi tre, som under hela året arbetat med Eksjö Flygdag, angående ersättning. Var och en av oss erhöll ersättning och denna kom per definition kallas lön för att allt skulle gå rätt till - det finns med andra ord inget att dölja. Hade vi inte vetat att ersättningsfrågan skulle komma upp efter flygdagens genomförande...ja, då hade inte arrangemanget kunnat genomföras, så enkelt är det. Man måste tro att man ska få åtminstone lite täckning för förlorad arbetsinkomst. Men detta förfarande har som sådant alltså inget att göra med evenemangsbidraget från kommunen. Det är, som jag tidigare berättat, en helt annan sak.

  

Som i nästan alla föreningar så finns det ibland gammalt groll, flygklubben inget undantag. Min övertygelse är att någon efter klubbens årsmöte för några veckor sedan, retade upp sig och kände att ”man var tvungen att tipsa tidningen”. Hur annars skulle de vetat något om ersättningar inom klubben?  Det handlar om en gammal vendetta som jag hoppades för alla inblandade parters bästa hade ebbat ut.

 

Självklart tycker även jag att det är ytterst beklagligt att föreningar med ungdomsverksamhet numera förvägras (förenings)bidrag från kommunen. Flygklubben är öppen för alla, självklart även ungdomar. Tyvärr har inte ännu Frivilliga Flygkårens Young Pilots-program nått Jönköpings län, då kommer ungdomsverksamheten bli betydligt bättre organiserad och mer synliggjord även i vår klubb. (När så sker kanske vi söker ett föreningsbidrag?)

 

Nu ska det också påpekas att föreningar som Eksjö Fotboll och ESOK i högsta grad var engagerade i flygdagen, båda tjänade ansenliga belopp och båda är förknippade med ungdomsverksamhet (Journalisten kunde, om viljan funnits, jämfört de intjänade summorna för dessa föreningar med kommunens evenemangsbidrag.). Eksjö Flygdag var alltså långt ifrån enbart en flygklubbsangelägenhet...

 

En sak som bör framhållas är också att vi satte biljettpriset medvetet lågt på flygdagen, detta främst med tanke på barnfamiljer. Att arrangera flyguppvisning handlar inte bara om att tjäna pengar, det handlar om att skapa förståelse för vad flyg är, vad det betyder för samhället - igår såväl som idag - samt att entusiasmera, inte minst våra unga.  

 

 

Så var någonstans ligger det moraliska felet? Jag är den förste att inse behovet av granskande journalistik, allra helst på det lokala planet. Men det gäller att se om man har bärighet i sitt uppslag för artikelskrivandet: Varför framkommer dessa uppgifter just nu? Vem ska klandras och vem vinner på det som publiceras? Ifrågasättande och eftertanke - det var två saker jag tog med mig från min journalistutbildning. Allt är inte så enkelt som det ser ut, därför bör man ha koll på äpplen och päron, även när det handlar om våra skattepengar. Och jag undrar till slut: Vem vinner egentligen på att denna artikel/kommande artiklar publiceras? I vad ligger nyttan? Gagnar det evenemangsstaden Eksjö? Gagnar den föreningsstaden Eksjö? Gagnar det en ny upplaga av Eksjö Flygdag? Gagnar det skuggfigurer med gamla sår som uppenbarligen inte har förmåga att gå vidare?


Mer bilder från Eksjö Flygdag - 3

 
 
Några fina alster från en annonym supporter till lae.blogg.se. Det tackar jag för!
 
 
Idag är det fyra månader sedan...
 

 
Stort tack även självklart till publiken!  Minnet värmer gott i vintermörkret.
 

ESMC 120908

 
Har man ingen Spaka själv-dag efter en lyckad flygdag tycker jag inte man tar hand om sin investering på rätt sätt. Idag var det (därför) Spaka själv på Eksjö/Ränneslätt (ESMC), ett femtontal personer tog då chansen att känna på hur det är att ha kommandot över ett flygplan i luften. Förhoppningsvis kommer några gå vidare och skaffa certifikat, det är vår stora förhoppning. 
 
Det kommer att läggas upp bilder från arrangemanget på Norra Smålands Flygklubbs websida. Jag kommer att uppdatera med en länk när så har skett. Stay tuned.
 

Spaka själv-dag i Eksjö den 8 september

 
...och är det någon flygande vän därute som är sugen på en fika på lördag - titta gärna in med din flygande maskin du också.
 

Mer bilder från Eksjö Flygdag - 2

 
Mer från söndagen den 19 augusti på Eksjö/Ränneslätt:
 
Klicka på denna länken för att kolla in bilder tagna av Pelle Gustavsson.
 
Klicka på denna länken för att se bilder tagna av Anders Melin, Vallentuna Aviatörsförening.
 
Klicka på dennna länken för att se bilder sammanställda - och vissa tagna - av Eibert Einarsson, Smålands Husarer.
 
 
En bonuslänk:
 
Se här när Pär Cederqvist flyger Spitfire över centrala Oslo i lördags i samband med firandet av norskt militärflygs 100-årsjubileum.
 
 

Mer bilder från Eksjö Flygdag - 1

 
Ja, jag vet - nu är det hög risk att jag blir tjatig. Men ärligt talat, so be it i så fall. Fick nämligen ett knippe bilder av fellow blogger Magnus Fridsell som han tog på Ränneslätt förra söndagen.
 
 
Härliga bilder! Tack Magnus! Förhoppningen är att återkomma med fler "fotogästinlägg" från Eksjö Flygdag 2012.
 

Fallskärmshopp på Eksjö Flygdag

 
Detta är - ursäkta uttrycket - så jävla bra så det måste föräras ett blogginlägg. Jag känner att mina superlativ inte räcker till, men det här är 110 procent äkta glädje. Sätt igång, kolla på youtube-klippet nu!
 
Denna bild är tagen av Gert Böll och visar hoppkärrans ankomst till Ränneslätt "Åke Jansson Style".
 

Eksjö Flygdag 120819

 
 
Det blev en underbar dag på Ränneslätt igår! "Vi hade iallafall tur med vädret" - slitet uttryck med ack så passande. Eksjö Flygdag och dess uppvisningar och utställningar drog en publik på cirka 10 000 personer. Det känns verkligen jättekul att så många ville vara med att fira Ränneslätts 100-åriga flyghistoria.
 
Fellow blogger chefsingenjören skriver så här:
 
I Eksjö så låg...fokus på att låta publiken komma nära uppvisningen och därmed bli en del av showen i stället för enbart vara passiva åskådare. Flygplanen startade och landade bara metrar framför publiken och uppvisningen i luften hölls på så nära håll att t.o.m. min lilla kompaktkamera kunde ta bra bilder, se ovan. Buller, rörelse och lukt från motorer, precis som det ska vara.

Det är också skönt att se engagemanget från alla inblandade. Flygglädje är A och O för en flygshow och i Eksjö visade alla inblandade stora mått av just detta. Det var frivilliga som vinkade in oss besökare på uppställningsplatsen och välkomnade oss till Eksjö. Det var entusiaster som ställde upp och visade flygplanen på marken och i luften. Det var entusiaster som planerade och ledde flygshowen.

Man bugar och tackar för dessa ord. Det är sånt som som värmer ett gammalt Lae-hjärta in i hjärteroten. Läs hela inlägget här.
 
Dags för lite bilder, jag låter dessa tala för sig själva. Det är en mix av bilder som jag tagit själv och andras...
 
        
 
Av naturliga skäl så kunde jag inte ta så mycket bilder denna gång. Men jag hoppas att andra lyckades bättre med den biten. Det finns till exempel en hel del bilder på flygklubbens egna sajt.
 
Tomas Berggren har lagt upp bilder på youtube tillsammans med passande musik.
 
 
Mer bilder...
 
        
 
Dessa bilder är tagna av Arvid Kornstrand -
 
 
Nedanstående bild är en skärmdump från en video tagen av Eibert Einarsson. Den sumerar väldigt bra kärnan i vad vi igår firade, bilden kunde lika gärna varit tagen 1912: Mikael Carlson i luften med sin Bleriot XI och Smålands Husarer till häst, ett av fyra uppresta manskapstält modell sent 1800-tal syns också (ingick i närmsta uppvisningslinjen). När man använde uttrycket "Historien vingslag" kände man att man hade fog för det...
 
 
Återigen en bild som kunde varit tagen 1912, denna gång efter en omgång i photoshop. Fotograf är Daniel Nilsson.
 

ESMC 120803

 
Bilder från gårdagens besök av de flygvapenmålade Klemmarna från Håtuna.
 
 
 
Ni vet väl att de återkommer - om inte förr - på Eksjö Flygdag den 19 augusti!
 

Eksjö Flygdag: Inbjudan till flygareSå här ser den inbjudan ut som skickats ut till flygklubbar och "liknande intressenter". Den finns även här i pdf-version. Välkommen i flygplan, i bil, till fots eller cykel...eller hur ni förflyttar er...


It's About Time - 10

 
Här kommer några bilder från Filip Gerhardts besök med Biltemas MustangEksjö/Ränneslätt (ESMC) på lördagen. Nu har båda Biltema Airshow-piloterna varit nere på Ränneslätt, förra veckan var ju Pär Cederqvist här i samma maskin.
 
        
 
Passar på att nämna att denna Mustangs målning är i princip samma som USAAF 23 Fighter Group hade på sina P-51or i Kina under andra världskriget. Numret 405 på fenan kan härledas till denna Mustangs gamla identitet i El Salvadors flygvapen - den var ju faktiskt, som många gånger tidigare påpekats, med i fotbollskriget! 
 

Ränneslätt 100 år som flygfält - fredag den 6 juli

 
Nu på fredag är det exakt 100 år sedan som Hugo Sundstedt genomförde den första flygningen med ett aeroplan i Eksjö på Ränneslätt. Bilderna här är båda tagna vid detta tillfälle. Den 19 augusti ska vi celebrera 100 år av flyg på Ränneslätt med en en hejdundrande flyguppvisning - det tror jag ingen av de som följer denna blogg har missat.
 
På fredag ska flygklubben fira lite mer anspråkslöst med att ha en grillkväll vid klubbstugan. Jag skulle vilja se detta som ett spontant litet fly in också. Därför hälsas flygande gäster hjärtligt välkomna - för vidare info börja med att klicka här. PPR gäller, men ta det via en kommentar till detta inlägg till exempel.
 
 

ESMC den 5 oktober 1919I oktober 1919 införddes ovanstående annons i Smålands-Tidningen. Några dagar tidigare hade denna artikel varit införd samma tidning...


Flygdagsaffisch 2012


ESDF 120613November Kilot fick idag agera reportageflygplan. Lokalpressen, det vill säga Smålands-Tidningen, har besökt F 17 Kallinge för att intervjua den nye uppvisningspiloten på JAS 39 Gripen vid flottiljen, Mattias Olin. Han kommer ta över i rollen som uppvisningspilot efter semestern och ett av hans första uppdrag blir att komma förbi Eksjö Flygdag den 19 augusti.

Här följer en kort bildkavalkad från besöket.Tack Mattias och Gator Squad. See ya!ESMC 120603När du inte åker på flygdagen så kommer kanske flygdagen till dig? Det nya kan vara uppsökande flygdagsverksamhet..?Skämt o sidoroder, det blev inget Malmen för bloggisten denna helgen. Men Filip flyg-förgyllde den ändå med att, för en stund sedan, komma förbi med Biltemas Mustang och "beat up the Eksjö airstrip". Sedan fortsatte han hem till Ängelholm, Biltema Airshows hemmabas.

Mmm, Merlin. Mmm Mustang. Kan bli mmmer av den varan...


Flygdag Eksjö 1987Söndagen den 16 augusti 1987 genomfördes den första flygdagen, så att säga i modern tid, på Ränneslätt ett par kilometer väster om Eksjö.

 

Jag tecknade (ej färgläggning) ovanstående affisch. Bland annat noterar man "SK 61 (Avancerad uppvisning i par)" högst upp i det angivna programmet. Naturligtvis blev det inte så att Bulldog-roten gjorde någon uppvisning - se inlägget Team 61.

 

Här är några bilder som jag hann ta mellan varven som speakerassistent till Stickan Kernell...

Det finns fler inlägg, mer eller mindre klara, med bildsvep från de senare flygdagarna arrangerade av Norra Smålands Flygklubb. Dessa publiceras vart efter, håll utkik!


Landade Hermann Göring i Eksjö?


Fokker D.VII F.7716/18 enligt utsago fotograferad på Malmen 1920. Bild via SFF.

Runt 1920 lär även en viss Hermann Göring ha besökt Ränneslätt med flygplan. Det är många som påstått detta. Om så verkligen skedde bör någon förhoppningsvis sitta på lite bilder. Jag ska dyka ner i gamla presslägg vid något tillfälle för att se om det finns något skrivet om detta. Ett tyskt flygaräss bör inte passerat en småstad förbi utan att det på något vis blev omskrivet.

Det ligger nära till hands att tro att den maskin som Göring då flög var Fokker D.VII med tyskt nummer F.7716/18. Så här tror en modellbyggare den såg ut i Deutsche Luftstreitkräfte 1918.Följande står skrivet om flygplanet i Svenskt civilregister - Svenska civila flygplansregister till och med SE-AZZ utgivet av Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) för något år sedan:

Fokker D.VII (185 hk BMW) (C/n 3568, F.7716/18)


Den 9 april 1920 demonstrerade Hermann Göring en "zebratecknad" Fokker D.VII i luften över Gärdet i Stockholm. Det rörde sig om den maskin han tidigare flugit i Köpenhamn och via SLA sålts till Flygkompaniet redan den 23 februari 1920. Den levererades sedan till Malmen den 19 april av Göring och fick nr 937. Flygplanet kan ha kommit till Stockholm med järnväg.


Göring jobbade hos SLA (Svenska Lufttrafik AB) från slutet 1919 och fram till halvårskiftet 1920. Se hans visumsansökan undertecknad i Köpenhamn den 26 november 1919 här.

 

Göring framför sin Fokker D.VII. När man anar skylten på hangarväggen i bakgrunden så får det mig att tro att denna bild är tagen i Lindarängen. Från Flyghistorisk Revy nr 24, sidan 54: "SLA arrenderade mark på Lindarängens kapplöpningsbana och uppförde en mindre hangar invid viken. Gärdet användes för landning då flygplanen var försedda med hjul." Bild: Karlsborgs Fästningsmuseum.

 

Under 1919 hade Göring större delen av tiden uppehållit sig i Danmark. I en artikel i ÖFS Meddelande nr 2/1992 skrev Carl-Gustaf Ahremark bland annat följande:

 

Efter krigsslutet placerade de allierade ett embargo på alla D.VII:or i Tyskland, men Anthony Fokker, som hela kriget arbetat där, lyckades "smuggla" med sig 120 stycken D.VII när han återvände till hemlandet Holland. Som den affärsman Fokker var startade han i juli 1919 ett nytt företag i Holland och sålde alla D.VII:orna till olika länder. Och för att sköta försäljningen i Danmark hade Fokker anställt Hermann Göring, den före detta ledaren för den berömda Richthofen-eskadern.

 

Följande skriver Ralph Herrmanns i boken om Carl Gustaf von Rosen:

 

Hermann Göring blev inte populär i Danmark. Han var inte böjd att sätta sitt ljus under skäppan, blev snabbt känd, men samtidigt illa omtyckt. Han bar sig inte åt som den officer och gentleman han påstods sig vara, och var för snar att lufta sina politiska idéer om den orättvisa som drabbat det tyska folket som gått obesegrat från slagfälten. Efter en skandal med en gift dam ur de bästa kretsarna ombads han att lämna landet. Han flög sin Fokker till Malmslätt, där den skadades vid landningen. Göring hade inte pengar till reperationerna och skänkte flygplanet till Flygkompaniet. Han fortsatte med tåg till Stockholm där han sökte företräde hos ballongförare Len Jacobsson och blivande SAS-direktören Karl Lignell. Dessa ägde gemensamt Svenska Lufttrafikbolaget och insåg att de fått en tillgång i den arrogante och då smärte och stilige tyske stridsflygaren. Flyget i Sverige behövde populariseras; i Stockholm kunde detta bäst ske med konstflygningar över Gärdet, där bolaget använde Lindarängen, dvs området närmast nuvarande Frihamnen som fält. Som den mest erfarne piloten skulle tysken tjänstgöra som flygchef.

 

Sedan hade det tyska flygarässet nog vid den här tiden det rätt knapert. Göring lär dragit fram via garnisionsstäderna och låtit sig bjudas på uppehället i mässlivet, detta så länge han hade mage. Sedan drog han vidare till nästa stad. Att vara anställd hos Fokker och sedan SLA verkar inte gett några större pengar.

 

Görings Fokker D.VII, enligt utsago fotograferad på Malmen 1920. Bild via SFF.


Nu hör det också till bilden att det var känt att man i Sverige var intresserade av att anskaffa ett antal jaktflygplan. Fokker visste detta och via den svenske militärattachén i Berlin hade man i januari 1920 förmedlat att om man kunde ordna att 40 stycken Fokker D.VII fick flygas över till Sverige, skulle 14 av dessa bli svenska. Av de övriga skulle hälften exporteras till Sydamerika och den andra hälften förrådställas här för Tysklands räkning. Av detta blev det dock inget, i juli 1920 kom svenskarna istället köpa ett antal Phönix D.III. Men det är ytterligare en anledning till att Göring flög norrut med en Fokker D.VII vid den här tiden.


Så frågan är om Hermann Göring - mer eller mindre utslängd från Köpenhamn och på väg mot Stockholm - landade på Ränneslätt? Myt eller sanning? Får se om jag kan få svar på det spörsmålet vad det lider. Och det behöver inte vara med den smått berömda "fångtröjemålade" Fokker D.VII. SLA hade dessutom ett antal L.V.G C.VI och det var en sådan Göring flög den 21 februari 1920, då han fick övernatta på Rockelstad slott...Bilden ovan visar utseendet på Görings Fokker D.VII hos Flygkompaniet på Malmen. Nedan ser vi samma flygplan i Björn Karlströms tappning. Den 9 juli 1920 satte Gustaf von Segebaden med denna Fokker nytt svenskt höjdrekord då han nådde nästan 7 000 meter över Malmen. Nr 937 avskrevs i april 1922 på grund av förslitning.


Tidigare inlägg
RSS 2.0